Help for English

PRAVDA - 3x jinak

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 21.06.2020

V tomto článku si řekneme, jak se dá do angličtiny přeložit slovíčko PRAVDA. (upravený článek z roku 2008)PRAVDA – 3× jinak

Překlad českého slova pravda dělá studentům angličtiny nemalé problémy. Je totiž poměrně idiomatické – ač jej v češtině používáme jako podstatné jméno ve třech různých situacích, v angličtině se použije někdy jiný slovní druh nebo úplně jiné spojení.

Bavíme-li se o slovních druzích, je třeba si zmínit následující:

  • true/'tru:/ = pravdivý (přídavné jméno)
  • truth/'tru:θ/ = pravda (podstatné jméno)

Jak jsme však psali výše, použití je idiomatické, proto čtěte pozorně následující řádky.

říkat pravdu

V překladu českého spojení “říkat pravdu” použijeme anglické podstatné jméno pravda, tedy truth/'tru:θ/.

  • tell the truth = říct/říkat prav­du

Tell the truth. = Řekni pravdu.
Tell me the truth. = Řekni mi pravdu.

Pozor! Nepojí se se slovesem say: Say the truth. Více zde.

Please tell me the truth. Don't lie. TTT
Do you think she told you the truth? Because I think she lied. TTT
To tell you the truth, I don't like her much. TTT 

Další příklady podstatného jména truth (pravda):

What's the truth? TTT
The truth is that he never lived here. TTT
The whole truth is that I didn't understand what she was saying. TTT
I know the truth now. David told me. TTT 

Opakem slova truth/'tru:θ/ (pravda) je slovo lie/'laɪ/ (lež). Jelikož je pravda “vždy jen jedna”, používá se s určitým členem the. Lží však může být víc, proto se používá s neurčitým členem a.

  • tell the truth = říct pravdu
  • tell a lie / tell lies = říct lež / říkat lži

to je pravda

Zde už nepoužijeme podstatné jméno (jako v předchozím případě). V češtině totiž říkáme “to je pravda”, ale v angličtině se říká “to je pravdivé”.

It's true. = To je pravda.
That's true. = To je pravda.

It's true. I have no idea why she was calling me. TTT
She never wanted to marry him. – That's true. TTT
That is true. Jessica was not at work when that happened. TTT
Well, I have never seen her boyfriend. That's true. TTT 

Pozn.: Slyšet můžete i podstatné jméno truth (jako v češtině), tedy “It's the truth” (vždy se členem the), není to však tak časté (navíc má mírný rozdíl ve významu). Pro studenty na této úrovni je klíčové znát spojení “It's true”.

máš pravdu

Zde musíme použít zcela jiné slovo a tím je right/'raɪt/, které znamená správný. Místo českého “ty máš pravdu” tedy řekneme něco jako “ty jsi správný”.

You have truth.
You are right. = You're right. TTT
Your parents are right. TTT
Jack was right. TTT
Amright? TTT 

Opakem slova right/'raɪt/ je slovo wrong/'rɒŋ/.

He's right.= Má pravdu.
He's wrong. = Nemá pravdu. / Mýlí se.

Pozn.: Jakousi kombinací spojení That's true a You're right je spojení That's right. = To je pravda/To je správně.

Závěr

Pamatujte si tedy, že české slovo “pravda” překládáme různě:

Tell the truth. = Řekni pravdu.
It's true. = To je pravda.
You're right. = Máš pravdu.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Posluž si (3x jinak)

Dnes se podíváme na trojici idiomů, které se můžou zdát významově podobné, ale většinou nejsou. Určitě je stojí za to znát.

PRE-INTERMEDIATE

Jak vyjádřit: NECHAT (5x jinak)

Pět způsobů, jak se dá přeložit sloveso “nechat”. (přepracovaný článek z roku 2008)

ELEMENTARY

Slovíčko "TOO" 2x jinak

Určitě víte, že TOO na konci věty vyjadřuje ‚také‘. Jaký má však význam, když se objeví jinde ve větě?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno PRAVDA - 3x jinak 16 25603 Od Geo poslední příspěvek
před 3 měsíci