Help for English

PRAVDA - 3x jinak

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 21.06.2020

V tomto článku si řekneme, jak se dá do angličtiny přeložit slovíčko PRAVDA.PRAVDA – 3× jinak

Překlad českého slova pravda dělá studentům angličtiny nemalé problémy. Je totiž poměrně idiomatické – ač jej v češtině používáme jako podstatné jméno ve třech různých situacích, v angličtině se použije někdy jiný slovní druh nebo úplně jiné spojení.

Bavíme-li se o slovních druzích, je třeba si zmínit následující:

 • true/'tru:/ = pravdivý (přídavné jméno)
 • truth/'tru:θ/ = pravda (podstatné jméno)

Jak jsme však psali výše, použití je idiomatické, proto čtěte pozorně následující řádky.

říkat pravdu

V překladu českého spojení “říkat pravdu” použijeme anglické podstatné jméno pravda, tedy truth/'tru:θ/.

 • tell the truth = říct/říkat prav­du

Tell the truth. = Řekni pravdu.
Tell me the truth. = Řekni mi pravdu.

Pozor! Nepojí se se slovesem say: Say the truth. Více zde.

Please tell me the truth. Don't lie. TTT *1
Do you think she told you the truth? Because I think she lied. TTT *2
To tell you the truth, I don't like her much. TTT *3  

Další příklady podstatného jména truth (pravda):

What's the truth? TTT *4
The truth is that he never lived here. TTT *5
The whole truth is that I didn't understand what she was saying. TTT *6
I know the truth now. David told me. TTT *7  

Opakem slova truth/'tru:θ/ (pravda) je slovo lie/'laɪ/ (lež). Jelikož je pravda “vždy jen jedna”, používá se s určitým členem the. Lží však může být víc, proto se používá s neurčitým členem a.

 • tell the truth = říct pravdu
 • tell a lie / tell lies = říct lež / říkat lži

to je pravda

Zde už nepoužijeme podstatné jméno (jako v předchozím případě). V češtině totiž říkáme “to je pravda”, ale v angličtině se říká “to je pravdivé”.

It's true. = To je pravda.
That's true. = To je pravda.

It's true. I have no idea why she was calling me. TTT *8
She never wanted to marry him. – That's true. TTT *9
That is true. Jessica was not at work when that happened. TTT *10
Well, I have never seen her boyfriend. That's true. TTT *11  

Pozn.: Slyšet můžete i podstatné jméno truth (jako v češtině), tedy “It's the truth” (vždy se členem the), není to však tak časté (navíc má mírný rozdíl ve významu). Pro studenty na této úrovni je klíčové znát spojení “It's true”.

máš pravdu

Zde musíme použít zcela jiné slovo a tím je right/'raɪt/, které znamená správný. Místo českého “ty máš pravdu” tedy řekneme něco jako “ty jsi správný”.

You have truth.
You are right. = You're right. TTT *12
Your parents are right. TTT *13
Jack was right. TTT *14
Amright? TTT *15  

Opakem slova right/'raɪt/ je slovo wrong/'rɒŋ/.

He's right.= Má pravdu.
He's wrong. = Nemá pravdu. / Mýlí se.

Pozn.: Jakousi kombinací spojení That's true a You're right je spojení That's right. = To je pravda/To je správně.

Závěr

Pamatujte si tedy, že české slovo “pravda” překládáme různě:

Tell the truth. = Řekni pravdu.
It's true. = To je pravda.
You're right. = Máš pravdu.

Překlad:
 1. Prosím řekni mi pravdu. Nelži.
 2. Myslíš, že ti řekla pravdu? Protože já si myslím, že lhala.
 3. Abych ti řekl pravdu, nemám ji moc rád.
 4. Co je pravda?
 5. Pravda je, že tu nikdy nebydlel.
 6. Celá pravda je, že jsem nerozuměl, co říkala.
 7. Teď znám pravdu. David mi ji řekl.
 8. To je pravda. Nemám ponětí, proč mi volala.
 9. Nikdy si ho nechtěla vzít. – To je pravda.
 10. To je pravda. Jessica nebyla v práci, když se to stalo.
 11. No, nikdy jsem jejího přítele neviděl. To je pravda.
 12. Máš pravdu.
 13. Tvoji rodiče mají pravdu.
 14. Jack měl pravdu.
 15. Mám pravdu?


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Překlad slova "pravda"

Víte, že se PRAVDA překládá různými způsoby? Procvičte si to.

INTERMEDIATE

Posluž si (3x jinak)

Dnes se podíváme na trojici idiomů, které se můžou zdát významově podobné, ale většinou nejsou. Určitě je stojí za to znát.

ALL LEVELS

HANGMAN trochu jinak

Na hodinách učitelé možná hrají známou “šibenici” (hangman = oběšenec). My nabízíme podobnou, ale mnohem rychlejší aktivitu, která se dá použít kdykoli během hodiny.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno PRAVDA - 3x jinak 16 28667 Od Geo poslední příspěvek
před 4 lety