Help for English

Jaylene Johnson - Butterfly Girl

INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z písně kanadské zpěvačky Jaylene Johnson 
bound - zavázaný, přivázaný, svázaný, spoutaný
BrE
/'baʊnd/ Přehrát
AmE
/'baʊnd/ Přehrát

adjective - fastened, tied up

 
breathing - dýchání
BrE
/'bri:ðɪŋ/ Přehrát
AmE
/'bri:ðɪŋ/ Přehrát

noun - the act of taking air inside your body and letting it out again (through your nose and mouth into your lungs and out)

butterfly
butterfly - motýl
BrE
/'bʌtəflaɪ/ Přehrát
AmE
/'bʌt̬ərflaɪ/ Přehrát

noun - an insect with big colourful wings and a long thin body

 
cocoon - zámotek, kokon
BrE
/kə'ku:n/ Přehrát
AmE
/kə'ku:n/ Přehrát

noun - the silky covering that the larvae of many insects build to protect them while they transform into the adult form

 
doubt - pochybnost, pochyba, nejistota
BrE
/'daʊt/ Přehrát
AmE
/'daʊt/ Přehrát

noun - a feeling of not being sure about something

 
fear - strach, obava
BrE
/'fɪə/ Přehrát
AmE
/'fɪr/ Přehrát

noun - a feeling you have when you are in a dangerous situation or scary situation

 
frail - křehký
BrE
/'freɪl/ Přehrát
AmE
/'freɪl/ Přehrát

adjective - easily broken or damaged

 
frightened - vyděšený
BrE
/'fraɪtnd/ Přehrát
AmE
/'fraɪtnd/ Přehrát

adjective - very afraid

 
hide - schovat, ukrýt, skrýt, schovat se
BrE
/'haɪd/ Přehrát
AmE
/'haɪd/ Přehrát

verb - to put something in a place where it cannot be found or seen

 
insecurity - nejistota
BrE
/ˌɪnsə'kjʊərɪti/ Přehrát
AmE
/ˌɪnsə'kjʊərɪt̬i/ Přehrát

noun - the feeling you have when you are not safe, the state of not being confident about your abilities

 
miracle - zázrak
BrE
/'mɪrəkl/ Přehrát
AmE
/'mɪrəkl/ Přehrát

noun - a wonderful event that you thought was impossible

 
outgrow - vyrůst z (něčeho), přerůst (přes něco)
BrE
/ˌaʊt'grəʊ/ Přehrát
AmE
Přehrát

verb - to become too large for something

 
precious - drahocenný, cenný, drahý, milovaný
BrE
/'preʃəs/ Přehrát
AmE
/'preʃəs/ Přehrát

adjective - very valuable

 
room - místo, prostor
BrE
/'ru:m/ Přehrát
AmE
/'ru:m/ Přehrát

noun - space that can be filled with something

 
safe - v bezpečí
BrE
/'seɪf/ Přehrát
AmE
/'seɪf/ Přehrát

adjective - free from danger

shine
shine - svítit, zářit
BrE
/'ʃaɪn/ Přehrát
AmE
/'ʃaɪn/ Přehrát

verb - to produce light

 
silky - hedvábný
BrE
/'sɪlki/ Přehrát
AmE
/'sɪlki/ Přehrát

adjective - fine to the touch, as if made of silk

 
spread - roztáhnout (křídla)
BrE
/'spred/ Přehrát
AmE
/'spred/ Přehrát

verb - (of wings) to open

 
suffering - utrpení
BrE
/'sʌfərɪŋ/ Přehrát
AmE
/'sʌfərɪŋ/ Přehrát

noun - great mental or physical pain

 
transform - přeměnit, přetvořit, změnit
BrE
/træns'fɔ:m/ Přehrát
AmE
/træns'fɔ:rm/ Přehrát

verb - to change one thing into another

 
trust - věřit, důvěřovat
BrE
/'trʌst/ Přehrát
AmE
/'trʌst/ Přehrát

verb - to believe in somebody's honesty, sincerity etc; to rely on somebody or something that they say

veil
veil - závoj
BrE
/'veɪl/ Přehrát
AmE
/'veɪl/ Přehrát

noun - a piece of soft material that goes over the head and face of a woman

web
web - síť, pavučina
BrE
/'web/ Přehrát
AmE
/'web/ Přehrát

noun - a spider's net

wing
wing - křídlo
BrE
/'wɪŋ/ Přehrát
AmE
/'wɪŋ/ Přehrát

noun - one of the two parts that birds use for flying, one of similar part on an aircraft that enables it to fly

 
wonderful - úžasný, skvělý
BrE
/'wʌndəfl/ Přehrát
AmE
/'wʌndərfl/ Přehrát

adjective - great, full of exciting and surprising thingsPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Question Time with Jaylene Johnson

Další rozhovor, který exkluzivně pro naše stránky poskytla kanadská zpěvačka a autorka písní Jaylene Johnson.
INTERMEDIATE

"Butterfly Girl" by Jaylene Johnson

Krásná písnička od kanadské zpěvačky Jaylene Johnson, ve které máte za úkol při poslechu doplnit chybějící slova. Po vyhodnocení si můžete přečíst celý text včetně českého překladu.
INTERMEDIATE

Jaylene Johnson - Angels

Slovíčka z písně na Help for English
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář