Help for English

Jaylene Johnson - Angels

INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z písně na Help for English 
amid - uprostřed, mezi (uprostřed)
BrE
/ə'mɪd/ Přehrát
AmE
/ə'mɪd/ Přehrát

adverb - in the middle of

angel
angel - anděl
BrE
/'eɪndʒl/ Přehrát
AmE
/'eɪndʒl/ Přehrát

noun - a messenger from God, who watches over people and helps them

 
approach - přiblížit se
BrE
/ə'prəʊtʃ/ Přehrát
AmE
/ə'proʊtʃ/ Přehrát

verb - to get closer to something, to get near

 
bitter - hořký
BrE
/'bɪtə/ Přehrát
AmE
/'bɪt̬ər/ Přehrát

adjective - of a sharp usually unpleasant taste, e.g. of coffee without sugar

 
breathe - dýchat
BrE
/'bri:ð/ Přehrát
AmE
/'bri:ð/ Přehrát

verb - to take air inside your body and let it out (through your nose and mouth into your lungs and out)

 
dare - odvážit se, troufnout si
BrE
/'deə/ Přehrát
AmE
/'der/ Přehrát

verb - to be brave enough to do something

 
effort - úsilí, námaha
BrE
/'efət/ Přehrát
AmE
/'efərt/ Přehrát

noun - trying hard, using strength

forehead
forehead - čelo
BrE
/'fɔ:hed/ Přehrát
AmE
/'fɔ:rhed/ Přehrát

noun - the part of the face that is above the eyes

 
fragile - křehký
BrE
/'frædʒaɪl/ Přehrát
AmE
/'frædʒəl/ Přehrát

adjective - easily broken or damaged

 
glazed - zasklený (např. oči), skleněný (zasklený)
BrE
/'gleɪzd/ Přehrát
AmE
/'gleɪzd/ Přehrát

adjective - coated with a glaze

 
glory - sláva
BrE
/'glɔ:ri/ Přehrát
AmE
/'glɔ:ri/ Přehrát

noun - great admiration, fame, honor etc. that you get for having achieved something

 
heavenly - nebeský, andělský, božský
BrE
/'hevənli/ Přehrát
AmE
/'hevənli/ Přehrát

adjective - connected with heaven, God, angels etc.

 
loneliness - osamělost, samota
BrE
/'ləʊnlinəs/ Přehrát
AmE
/'loʊnlines/ Přehrát

noun - unhappiness that you feel when you are alone, with nobody around you

 
mesh - spojit se, sladit se
BrE
/'meʃ/ Přehrát
AmE
/'meʃ/ Přehrát

verb - to work in harmony, to get entangled

 
murmur - šelest, šum
BrE
/'mɜ:mə/ Přehrát
AmE
/'mɜ:rmər/ Přehrát

noun - a low continuous sound

 
peace - klid, pokoj
BrE
/'pi:s/ Přehrát
AmE
/'pi:s/ Přehrát

noun - quiet and calm time

 
raw - syrový, surový
BrE
/'rɔ:/ Přehrát
AmE
/'rɔ:/ Přehrát

adjective - not cooked or processed in another way

 
release - osvobození, uvolnění
BrE
/rɪ'li:s/ Přehrát
AmE
/rɪ'li:s/ Přehrát

noun - the act of setting somebody or something free

 
seem - zdát se, připadat, vypadat
BrE
/'si:m/ Přehrát
AmE
/'si:m/ Přehrát

verb - to appear, to appear to be

 
sorrow - smutek, zármutek, žal
BrE
/'sɒrəʊ/ Přehrát
AmE
/'sɑ:roʊ/ Přehrát

noun - great sadness

 
sterile - sterilní (čistý)
BrE
/'steraɪl/ Přehrát
AmE
/'sterəl/ Přehrát

adjective - completely clean, free of microorganisms

 
suspend - přerušit, zastavit, odložit (dočasně nebo na neurčito)
BrE
/sə'spend/ Přehrát
AmE
/sə'spend/ Přehrát

verb - to put off or stop something temporarily or until a final decision is made

 
wonderland - říše divů
BrE
/'wʌndəˌlænd/ Přehrát
AmE
/'wʌndərˌlænd/ Přehrát

noun - a wonderful and beautiful place, esp. an imaginary onePokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

"Angels" by Jaylene Johnson

Další písnička od kanadské zpěvačky Jaylene Johnson z jejího alba ‚FINDING BEAUTIFUL‘. Při poslechu doplníte chybějící slova a po vyhodnocení si můžete přečíst celý text včetně českého překladu.
INTERMEDIATE

Question Time with Jaylene Johnson

Další rozhovor, který exkluzivně pro naše stránky poskytla kanadská zpěvačka a autorka písní Jaylene Johnson.
ELEMENTARY

Jaylene Johnson - Sit Awhile

Slovíčka z písně na Help for English
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář