Help for English

Jaylene Johnson - Sit Awhile

ELEMENTARY Vydáno dne 23.02.2007

Slovíčka z písně na Help for English 
alone - sám, osamotě
BrE
/ə'ləʊn/ Přehrát
AmE
/ə'loʊn/ Přehrát

adverb - with nobody else, with nobody's help

 
awhile - na chvilku, na chvíli
BrE
/ə'waɪl/ Přehrát
AmE
/ə'waɪl/ Přehrát

adverb - for a short time

busy
busy - zaneprázdněný
BrE
/'bɪzi/ Přehrát
AmE
/'bɪzi/ Přehrát

adjective - having too much work or too many activities

crowd
crowd - dav, zástup (lidí)
BrE
/'kraʊd/ Přehrát
AmE
/'kraʊd/ Přehrát

noun - many people at one place

 
hear - slyšet
BrE
/'hɪə/ Přehrát
AmE
/'hɪr/ Přehrát

verb - to recognize and understand by using the ears

heart
heart - srdce (anat.)
BrE
/'hɑ:t/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rt/ Přehrát

noun - the organ in your body that makes the blood circulate

hold
hold - držet
BrE
/'həʊld/ Přehrát
AmE
/'hoʊld/ Přehrát

verb - to have something in your hand

 
honest - čestný, poctivý, upřímný
BrE
/'ɒnɪst/ Přehrát
AmE
/'ɑ:nəst/ Přehrát

adjective - fair, not telling lies, not stealing

 
inside - vnitřek
BrE
/'ɪnsaɪd/ Přehrát
AmE
/'ɪnsaɪd/ Přehrát

noun - the inner part of something

 
know - vědět, znát
BrE
/'nəʊ/ Přehrát
AmE
/'noʊ/ Přehrát

verb - to have in mind, to have knowledge of, to have learned, heard or seen

 
let - dovolit, nechat
BrE
/'let/ Přehrát
AmE
/'let/ Přehrát

verb - to allow, to give permission to somebody to do something

 
mile - míle
BrE
/'maɪl/ Přehrát
AmE
/'maɪl/ Přehrát

noun - a unit measuring length (1.6 km)

nod
nod - kývnout (hlavou), přikývnout
BrE
/'nɒd/ Přehrát
AmE
/'nɑ:d/ Přehrát

verb - to move your head forward and down to express agreement, acceptance etc.

smile
smile - usmívat se, usmát se
BrE
/'smaɪl/ Přehrát
AmE
/'smaɪl/ Přehrát

verb - to show a happy expression on your face

 
stay - zůstat
BrE
/'steɪ/ Přehrát
AmE
/'steɪ/ Přehrát

verb - to remain in a place, not to leave

 
tell - říci (někomu něco), sdělit
BrE
/'tel/ Přehrát
AmE
Přehrát

verb - to give somebody information

 
thought - myšlenka, nápad
BrE
/'θɔ:t/ Přehrát
AmE
/'θɔ:t/ Přehrát

noun - an idea, opinion

 
tonight - dnes večer
BrE
/tə'naɪt/ Přehrát
AmE
/tə'naɪt/ Přehrát

adverb - this night, this evening

 
understand - rozumět
BrE
/ˌʌndə'stænd/ Přehrát
AmE
/ˌʌndər'stænd/ Přehrát

verb - to know what something means

word
word - slovo, slovíčko
BrE
/'wɜ:d/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rd/ Přehrát

noun - one of many parts of a sentence that carries a particular meaningPokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

"Sit Awhile" by Jaylene Johnson

Další píseň z alba „Finding Beautiful“ kanadské zpěvačky Jaylene Johnson. Stejně jako v předešlých jejích písních, i zde budeme doplňovat vynechaná slova v textu. Na závěr vás celý text čeká s českým překladem.
INTERMEDIATE

Question Time with Jaylene Johnson

Další rozhovor, který exkluzivně pro naše stránky poskytla kanadská zpěvačka a autorka písní Jaylene Johnson.
INTERMEDIATE

Jaylene Johnson - Angels

Slovíčka z písně na Help for English
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář