Help for English

Guy Fawkes Night (wordlist)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z článku o svátku Guy Fawkes Night 
attempt - pokus, snaha
BrE
/ə'tempt/ Přehrát
AmE
/ə'tempt/ Přehrát

noun - an effort to do something

 
blow up - vybuchnout, vyhodit do povětří
BrE
/'bləʊ'ʌp/ Přehrát
AmE
/'bloʊ'ʌp/ Přehrát

verb - to let something explode; to destroy something by using explosives

bonfire
bonfire - vatra, hranice (oheň)
BrE
/'bɒnfaɪə/ Přehrát
AmE
/'bɑ:nfaɪər/ Přehrát

noun - a large fire built outside

 
conspirator - spiklenec
BrE
/kən'spɪrətə/ Přehrát
AmE
/kən'spɪrət̬ər/ Přehrát

noun - a person who makes secret plans with others to do something (esp. sth illegal)

doll
doll - panenka
BrE
/'dɒl/ Přehrát
AmE
/'dɑ:l/ Přehrát

noun - a toy that looks like a person, especially like a baby or a little girl

 
failure - neúspěch
BrE
/'feɪljə/ Přehrát
AmE
/'feɪljər/ Přehrát

noun - lack of success

 
festival - svátek (den)
BrE
/'festɪvl/ Přehrát
AmE
/'festɪvl/ Přehrát

noun - a special day that is celebrated

firefighter
firefighter - hasič, požárník
BrE
/'faɪəˌfaɪtə/ Přehrát
AmE
/'faɪərˌfaɪt̬ər/ Přehrát

noun - a person whose job is to stop a fire and save people

fireworks
fireworks - ohňostroj, zábavní pyrotechnika
BrE
/'faɪəwɜ:ks/ Přehrát
AmE
/'faɪərwɜ:rks/ Přehrát

noun - bright colourful lights shot into the sky at night, usually on special days and celebrations

 
fortunately - naštěstí, bohudík, chválabohu
BrE
/'fɔ:tʃənətli/ Přehrát
AmE
/'fɔ:rtʃənətli/ Přehrát

adverb - happening by luck

 
get bored - nudit se, začít se nudit
BrE
/ˌget'bɔ:d/ Přehrát
AmE
/ˌget'bɔ:rd/ Přehrát

verb - to become uninterested and tired (esp. because nothing interesting is going on)

 
gunpowder - střelný prach
BrE
/'gʌnˌpaʊdə/ Přehrát
AmE
/'gʌnˌpaʊdər/ Přehrát

noun - a dry explosive substance that is used in guns and other weapons to fire bullets etc.

 
nowadays - v dnešní době
BrE
/'naʊədeɪz/ Přehrát
AmE
/'naʊədeɪz/ Přehrát

adverb - at the present time, not in the past

 
parliament - parlament
BrE
/'pɑ:ləment/ Přehrát
AmE
/'pɑ:rləment/ Přehrát

noun - a group of people who make laws in a country

 
plot - spiknutí
BrE
/'plɒt/ Přehrát
AmE
/'plɑ:t/ Přehrát

noun - a secret plan to do something esp. illegal

 
toffee - karamel
BrE
/'tɒfi/ Přehrát
AmE
/'tɑ:fi/ Přehrát

noun - the brown sweet sticky substance made by cooking sugar and butter togetherPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Guy Fawkes Night

Informace o svátku zvaném ‚Guy Fawkes Night‘ a jak se slaví.
INTERMEDIATE

Stingy Jack (vocabulary)

Slovíčka z článku na Help for English

PRE-INTERMEDIATE

Beauty is Pain by Ellen Whitt (vocabulary)

Slovíčka z písně na Help for English

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář