Help for English

People's character vocabulary

INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z testu na Help for English 
annoying - otravný, protivný, rozčilující
BrE
/ə'nɔɪɪŋ/ Přehrát
AmE
/ə'nɔɪɪŋ/ Přehrát

adjective - making you angry

 
bad-tempered - mrzutý, špatně naladěný
BrE
/'bæd'tempəd/ Přehrát
AmE
/'bæd'tempərd/ Přehrát

adjective - angry and impatient

 
brave - statečný, odvážný
BrE
/'breɪv/ Přehrát
AmE
/'breɪv/ Přehrát

adjective - fearless, having courage

 
conscience - svědomí
BrE
/'kɒnʃəns/ Přehrát
AmE
/'kɑ:nʃəns/ Přehrát

noun - the feeling of right or wrong in your mind

 
considerate - ohleduplný
BrE
/kən'sɪdərət/ Přehrát
AmE
/kən'sɪdərət/ Přehrát

adjective - respecting the feelings and needs of other people

 
courageous - odvážný
BrE
/kə'reɪdʒəs/ Přehrát
AmE
/kə'reɪdʒəs/ Přehrát

adjective - brave, not afraid of danger

 
dependable - spolehlivý
BrE
/dɪ'pendəbl/ Přehrát
AmE
/dɪ'pendəbl/ Přehrát

adjective - that can be relied on or trusted, reliable

 
determination - odhodlání
BrE
/dɪˌtɜ:mɪ'neɪʃn/ Přehrát
AmE
/dɪˌtɜ:rmɪ'neɪʃn/ Přehrát

noun - strong will to do something

 
determined - odhodlaný, rozhodnutý, rozhodný
BrE
/dɪ'tɜ:mɪnd/ Přehrát
AmE
/dɪ'tɜ:rmɪnd/ Přehrát

adjective - having been decided, having made up your mind about something

 
dishonest - nečestný, nepoctivý, podvodný
BrE
/dɪs'ʌnəst/ Přehrát
AmE
/dɪs'ʌnəst/ Přehrát

adjective - telling lies and deceptive

 
frank - upřímný
BrE
/'fræŋk/ Přehrát
AmE
/'fræŋk/ Přehrát

adjective - truthful, not pretending, not lying

 
frankness - upřímnost
BrE
/'fræŋknəs/ Přehrát
AmE
/'fræŋknəs/ Přehrát

noun - honesty, sincerity

 
grateful - vděčný
BrE
/'greɪtfl/ Přehrát
AmE
/'greɪtfl/ Přehrát

adjective - full of thanks, thankful

 
greed - nenasytnost, chamtivost, lakota
BrE
/'gri:d/ Přehrát
AmE
/'gri:d/ Přehrát

noun - the wish to have more and more, never having enough

 
greedy - nenasytný, chamtivý, hrabivý
BrE
/'gri:di/ Přehrát
AmE
/'gri:di/ Přehrát

adjective - wanting to have more and more, never having enough

 
honesty - čestnost, poctivost, upřímnost
BrE
/'ʌnəsti/ Přehrát
AmE
/'ʌnəsti/ Přehrát

noun - telling the truth, not lying or stealing

 
jealousy - žárlivost
BrE
/'dʒeləsi/ Přehrát
AmE
/'dʒeləsi/ Přehrát

noun - fear of losing a person you like or love because somebody else likes him/her too

 
mean - podlý, sprostý, zákeřný
BrE
/'mi:n/ Přehrát
AmE
/'mi:n/ Přehrát

adjective - very unkind and rude

 
patience - trpělivost
BrE
/'peɪʃns/ Přehrát
AmE
/'peɪʃns/ Přehrát

noun - willingness to wait calmly; the ability to wait for something calmly

 
patient - trpělivý
BrE
/'peɪʃnt/ Přehrát
AmE
/'peɪʃnt/ Přehrát

adjective - willing to wait calmly

 
polite - slušný, zdvořilý, vychovaný
BrE
/pə'laɪt/ Přehrát
AmE
/pə'laɪt/ Přehrát

adjective - not rude; having good manners

 
proud - pyšný, hrdý
BrE
/'praʊd/ Přehrát
AmE
/'praʊd/ Přehrát

adjective - feeling good about yourself because of what you are, what you have or what you have done

 
punctual - dochvilný
BrE
/'pʌŋktʃʊəl/ Přehrát
AmE
/'pʌŋktʃʊəl/ Přehrát

adjective - being always on time

 
rude - nezdvořilý, hrubý (chováním), sprostý
BrE
/'ru:d/ Přehrát
AmE
/'ru:d/ Přehrát

adjective - not polite; behaving in an offending way

 
selfish - sobecký
BrE
/'selfɪʃ/ Přehrát
AmE
/'selfɪʃ/ Přehrát

adjective - thinking only about himself/herself, not about other people or their needs

 
serious - vážný
BrE
/'sɪəriəs/ Přehrát
AmE
/'sɪriəs/ Přehrát

adjective - not willing to smile or laugh or make jokes

shy
shy - plachý, stydlivý
BrE
/'ʃaɪ/ Přehrát
AmE
/'ʃaɪ/ Přehrát

adjective - feeling nervous about talking to people, especially strangers

 
sincere - upřímný, opravdový, ryzí
BrE
/sɪn'sɪə/ Přehrát
AmE
/sɪn'sɪr/ Přehrát

adjective - not lying, not pretending something that is not true

 
sociable - společenský
BrE
/'səʊʃəbl/ Přehrát
AmE
/'soʊʃəbl/ Přehrát

adjective - friendly, enjoying spending time with other people

 
stubborn - tvrdohlavý, umíněný
BrE
/'stʌbən/ Přehrát
AmE
/'stʌbərn/ Přehrát

adjective - refusing to change opinion or decisions, not willing to do what people want

 
thoughtful - ohleduplný, pozorný
BrE
/'θɔ:tfl/ Přehrát
AmE
/'θɔ:tfl/ Přehrát

adjective - thinking about other people and their needs

 
thoughtfulness - pozornost, ohleduplnost
BrE
/'θɔ:tflnəs/ Přehrát
AmE
/'θɔ:tflnəs/ Přehrát

noun - regard for other people, opposite of selfishness

 
unfaithful - nevěrný
BrE
/ʌn'feɪθfl/ Přehrát
AmE
/ʌn'feɪθfl/ Přehrát

adjective - having a sexual relationship behind your partner's back

 
ungrateful - nevděčný
BrE
/ʌn'greɪtfl/ Přehrát
AmE
/ʌn'greɪtfl/ Přehrát

adjective - not showing thanks, esp. when you should

 
unreliable - nespolehlivý
BrE
/ˌʌnrɪ'laɪəbl/ Přehrát
AmE
/ˌʌnrɪ'laɪəbl/ Přehrát

adjective - not reliable

 
unsympathetic - nesoucitný
BrE
/ʌnˌsɪmpə'θetɪk/ Přehrát
AmE
/ʌnˌsɪmpə'θet̬ɪk/ Přehrát

adjective - unkind and unable to understand the feelings of othersPokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

People's character vocabulary test

Test znalosti slovíček popisujících lidské vlastnosti, charakter apod.
UPPER-INTERMEDIATE

People's character vocabulary test (verze B)

Test znalosti slovíček popisujících lidské vlastnosti, charakter apod.
ALL LEVELS

Character

Words describing people's character.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář