Help for English

Character

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Words describing people's character. 
ambitious - ambiciózní
BrE
/æm'bɪʃəs/ Přehrát
AmE
/æm'bɪʃəs/ Přehrát

adjective - wanting and expecting to achieve great things in life

 
bad-tempered - mrzutý, špatně naladěný
BrE
/'bæd'tempəd/ Přehrát
AmE
/'bæd'tempərd/ Přehrát

adjective - angry and impatient

 
boring - nudný
BrE
/'bɔ:rɪŋ/ Přehrát
AmE
/'bɔ:rɪŋ/ Přehrát

adjective - not holding your attention, not interesting

 
bright - bystrý, chytrý, inteligentní
BrE
/'braɪt/ Přehrát
AmE
/'braɪt/ Přehrát

adjective - clever, smart, intelligent

 
calm - klidný, tichý
BrE
/'kɑ:m/ Přehrát
AmE
/'kɑ:m/ Přehrát

adjective - quiet and peaceful

 
careful - opatrný, pečlivý
BrE
/'keəfl/ Přehrát
AmE
/'kerfl/ Přehrát

adjective - acting in a way that prevents damage or harm

 
clever - chytrý, inteligentní, bystrý
BrE
/'klevə/ Přehrát
AmE
/'klevər/ Přehrát

adjective - learning and understanding easily, intelligent, wise

 
confident - jistý, sebejistý
BrE
/'kɒnfɪdənt/ Přehrát
AmE
/'kɑ:nfɪdənt/ Přehrát

adjective - sure about yourself, your abilities, your opinions, etc.

 
dishonest - nečestný, nepoctivý, podvodný
BrE
/dɪs'ʌnəst/ Přehrát
AmE
/dɪs'ʌnəst/ Přehrát

adjective - telling lies and deceptive

 
easy-going - pohodový (člověk)
BrE
/ˌi:zi'gəʊɪŋ/ Přehrát
AmE
/ˌi:zi'goʊɪŋ/ Přehrát

adjective - relaxed, not worried

 
emotional - emocionální, citový
BrE
/ɪ'məʊʃənl/ Přehrát
AmE
/ɪ'moʊʃənl/ Přehrát

adjective - affecting your feelings and emotions

 
fit - fit, v dobré kondici
BrE
/'fɪt/ Přehrát
AmE
/'fɪt/ Přehrát

adjective - healthy and strong

 
flexible - pružný, flexibilní
BrE
/'fleksɪbl/ Přehrát
AmE
/'fleksɪbl/ Přehrát

adjective - able to adapt to any situation

 
friendly - přátelský, vlídný
BrE
/'frendli/ Přehrát
AmE
/'frendli/ Přehrát

adjective - behaving like a friend, kind, open

 
funny - směšný, legrační, zábavný
BrE
/'fʌni/ Přehrát
AmE
/'fʌni/ Přehrát

adjective - bringing laughter and joy

 
generous - štědrý, velkorysý
BrE
/'dʒenərəs/ Přehrát
AmE
/'dʒenərəs/ Přehrát

adjective - willing to give things away, not mean

 
hard-working - pilný, pracovitý
BrE
/'hɑ:dˌwɜ:kɪŋ/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rdˌwɜ:rkɪŋ/ Přehrát

adjective - working very much

 
honest - čestný, poctivý, upřímný
BrE
/'ɒnɪst/ Přehrát
AmE
/'ɑ:nəst/ Přehrát

adjective - fair, not telling lies, not stealing

 
cheerful - veselý, radostný
BrE
/'tʃɪəfl/ Přehrát
AmE
/'tʃɪrfl/ Přehrát

adjective - very happy

 
imaginative - vynalézavý, nápaditý, mající fantazii, mající představivost
BrE
/ɪ'mædʒɪnətɪv/ Přehrát
AmE
/ɪ'mædʒɪnət̬ɪv/ Přehrát

adjective - able to think of new things or ideas

 
insensitive - necitlivý
BrE
/ɪn'sensɪtɪv/ Přehrát
AmE
/ɪn'sensɪt̬ɪv/ Přehrát

adjective - not sensitive

 
intelligent - inteligentní
BrE
/ɪn'telɪdʒənt/ Přehrát
AmE
/ɪn'telɪdʒənt/ Přehrát

adjective - able to learn and understand things, smart

 
interesting - zajímavý
BrE
/'ɪntrəstɪŋ/ Přehrát
AmE
/'ɪntrestɪŋ/ Přehrát

adjective - holding your attention

 
kind - laskavý, milý, vlídný
BrE
/'kaɪnd/ Přehrát
AmE
/'kaɪnd/ Přehrát

adjective - nice, helpful, good, gentle

 
lazy - líný, lenivý
BrE
/'leɪzi/ Přehrát
AmE
/'leɪzi/ Přehrát

adjective - not wanting to do any work, slow, unwilling

 
mean - lakomý, skoupý
BrE
/'mi:n/ Přehrát
AmE
/'mi:n/ Přehrát

adjective - not willing to give things away, opposite of 'generous'

miserable
miserable - ubohý, nešťastný
BrE
/'mɪzrəbl/ Přehrát
AmE
/'mɪzrəbl/ Přehrát

adjective - very unhappy

 
naughty - zlobivý, nevychovaný
BrE
/'nɔ:ti/ Přehrát
AmE
/'nɔ:t̬i/ Přehrát

adjective - not well-behaved

 
nervous - nervózní
BrE
/'nɜ:vəs/ Přehrát
AmE
/'nɜ:rvəs/ Přehrát

adjective - anxious, worried or afraid of something

 
nice - milý, hezký, sympatický
BrE
/'naɪs/ Přehrát
AmE
/'naɪs/ Přehrát

adjective - pleasant, polite

 
optimistic - optimistický
BrE
/ˌɒptɪ'mɪstɪk/ Přehrát
AmE
/ˌɑ:ptɪ'mɪstɪk/ Přehrát

adjective - able to see the good side of everything, not losing hope; believing in a good end

 
patient - trpělivý
BrE
/'peɪʃnt/ Přehrát
AmE
/'peɪʃnt/ Přehrát

adjective - willing to wait calmly

 
pessimistic - pesimistický
BrE
/ˌpesɪ'mɪstɪk/ Přehrát
AmE
/ˌpesɪ'mɪstɪk/ Přehrát

adjective - seeing the bad side of things only, not believing in a good end

 
pleasant - příjemný
BrE
/'pleznt/ Přehrát
AmE
/'pleznt/ Přehrát

adjective - nice and enjoyable

 
polite - slušný, zdvořilý, vychovaný
BrE
/pə'laɪt/ Přehrát
AmE
/pə'laɪt/ Přehrát

adjective - not rude; having good manners

 
punctual - dochvilný
BrE
/'pʌŋktʃʊəl/ Přehrát
AmE
/'pʌŋktʃʊəl/ Přehrát

adjective - being always on time

 
quiet - klidný, mírný, tichý
BrE
/'kwaɪət/ Přehrát
AmE
/'kwaɪət/ Přehrát

adjective - calm, peaceful, not noisy

 
relaxed - uvolněný
BrE
/rɪ'lækst/ Přehrát
AmE
/rɪ'lækst/ Přehrát

adjective - not stressed or strained

 
reliable - spolehlivý
BrE
/rɪ'laɪəbl/ Přehrát
AmE
/rɪ'laɪəbl/ Přehrát

adjective - one that can be depended on or trusted

 
reserved - chladný (povahou), uzavřený (povahou)
BrE
/rɪ'zɜ:vd/ Přehrát
AmE
/rɪ'zɜ:rvd/ Přehrát

adjective - not emotional or open, hiding his/her emotions

 
rude - nezdvořilý, hrubý (chováním), sprostý
BrE
/'ru:d/ Přehrát
AmE
/'ru:d/ Přehrát

adjective - not polite; behaving in an offending way

 
sensitive - citlivý
BrE
/'sensɪtɪv/ Přehrát
AmE
/'sensɪt̬ɪv/ Přehrát

adjective - showing that you have feelings and emotions and that you understand other people's feelings and emotions, too

 
serious - vážný
BrE
/'sɪəriəs/ Přehrát
AmE
/'sɪriəs/ Přehrát

adjective - not willing to smile or laugh or make jokes

shy
shy - plachý, stydlivý
BrE
/'ʃaɪ/ Přehrát
AmE
/'ʃaɪ/ Přehrát

adjective - feeling nervous about talking to people, especially strangers

 
stubborn - tvrdohlavý, umíněný
BrE
/'stʌbən/ Přehrát
AmE
/'stʌbərn/ Přehrát

adjective - refusing to change opinion or decisions, not willing to do what people want

 
tense - napjatý, nervózní, napnutý
BrE
/'tens/ Přehrát
AmE
/'tens/ Přehrát

adjective - worried, nervous, causing nervousness

 
thick - hloupý, stupidní
BrE
/'θɪk/ Přehrát
AmE
/'θɪk/ Přehrát

adjective - not intelligent, foolish

 
thoughtful - ohleduplný, pozorný
BrE
/'θɔ:tfl/ Přehrát
AmE
/'θɔ:tfl/ Přehrát

adjective - thinking about other people and their needs

 
unfriendly - nepřátelský, nevlídný, nelaskavý, nepřívětivý
BrE
/ʌn'frendli/ Přehrát
AmE
/ʌn'frendli/ Přehrát

adjective - not behaving in a nice way towards somebody

 
unkind - nevlídný, nelaskavý, nepřátelský
BrE
/ʌn'kaɪnd/ Přehrát
AmE
/ʌn'kaɪnd/ Přehrát

adjective - unfriendly, not kind or nice

 
unpleasant - nepříjemný
BrE
/ʌn'pleznt/ Přehrát
AmE
/ʌn'pleznt/ Přehrát

adjective - not pleasant

 
unreliable - nespolehlivý
BrE
/ˌʌnrɪ'laɪəbl/ Přehrát
AmE
/ˌʌnrɪ'laɪəbl/ Přehrát

adjective - not reliable

 
well-behaved - vychovaný, slušný, zdvořilý
BrE
/ˌwel bɪ'heɪvd/ Přehrát
AmE
/ˌwel bɪ'heɪvd/ Přehrát

adjective - having good mannersPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

People's character vocabulary

Slovíčka z testu na Help for English
ELEMENTARY

Základní slovní zásoba - popis lidí

Naučte se základní slovíčka a vazby pro popis lidí.

ALL LEVELS

Easy Character

Charakter člověka
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Character 12 51858 Od Tereza Vítková poslední příspěvek
před 11 lety