Help for English

Základní slovní zásoba - popis lidí

ELEMENTARY Vydáno dne 17.12.2021

Naučte se základní slovíčka a vazby pro popis lidí.Otázky na vzhled a povahu

Pokud popisujeme nějakého člověka, můžeme se bavit o vzhledu i o povaze.

Otázka na vzhled je následující:

What does he look like? = Jak vypadá?

What does your sister look like? TTT *1
What do his parents look like? TTT *2
What does the new teacher look like? TTT *3  

Pokud se ptáme na povahu, použijeme tuto otázku:

What is he like? = Jaký je?

Tato otázka se ovšem zpravidla používá pro celkový popis člověka (jaký je, jaký má charakter, případně i jak vypadá).

What is your boss like? TTT *4
I have two brothers. – What are they like? TTT *5
What is her mother like? TTT *6  

Všimněte si slovíčka like na konci obou typů otázek. Nejde o sloveso like (mít rád), ale o předložku like (jako). Porovnejte:

What does he like? = Co má rád? (sloveso like)
What does he look like? = Jak vypadá? (předložka like)
What is he like? = Jaký je? (předložka like)

Pozn.: Více se dočtete v článku What does he look like? / What is he like?.

Popisujeme vzhled

Pokud popisujeme vzhled, nejčastěji ze bavíme o výšce, typu postavy, věku, ale taky třeba o vlasech. Proto je dobré znát následující přídavná jména.

Výška

Pokud chceme říct výška (i postavy), použijeme slovo height/'haɪt/ (odvozené od high/'haɪ/). Pokud je ale někdo vysoký, nepoužijeme přídavné jméno high, ale tall/'tɔ:l/.

He was a tall man. TTT *7
She wasn't very tall. TTT *8
How tall is your sister? TTT *9  

Když chceme říct, že je někdo malý (malého vzrůstu), nehodí se slovíčko small (to by popisovalo celkově drobnou stavbu těla), ale použijeme short/'ʃɔ:t/.

I am very short. I wish I was taller. TTT *10
My brother is shorter than me. TTT *11  

Někdo ale může být i středně vysoký, pak použijeme medium height/ˌmi:dɪəm'­haɪt/ (nebo average height).

He had dark hair and he was medium height. TTT *12  

Výšku můžeme samozřejmě udávat i v centimetrech. Slovo metr sice přeložíme metre/'mi:tə/ a centimetr je centimetre/'sen­tɪmi:tə/, běžně se však bez nich obejdeme.

I'm 1.75. TTT *13 (I'm one, seventy-five) = Měřím 1,75.
I'm 1.75 m. (I'm one metre, seventy-five)

Pozn.: Všimněte si, že v angličtině nemají desetinnou čárku, ale desetinnou tečku.

V některých zemích, například v USA, nepoužívají metry a centimetry, ale stopy a palce.

 • foot/‘fʊt/ (značíme ) = stopa (30,5 cm)
 • inch/'ɪntʃ/ (značíme ") = palec (2,5 cm)

I'm 5'9". (I'm five, nine) = Měřím 5 stop, 9 palců. (cca 175cm)
I'm 5'9". (I'm five feet, nine inches)

Pozn.: Více v článku Míle, stopy, palce, libry….

Postava

Běžně také popisujeme něčí postavu. Hodit se budou tato slovíčka.

 • slim/'slɪm/ – štíhlý
 • thin/'θɪn/ – hubený
 • overweight/ˌəʊvə'weɪ­t/ – obézní, mající nadváhu
 • fat/'fæt/ – tlustý
 • well-built/ˌwel'bɪlt – urostlý

Slovíčko slim má vždy pozitivní zabarvení, u slova thin můžete popisovat až nezdravou vyhublost.

His wife is slim and very attractive. TTT *14
He was tall and thin, maybe too thin. TTT *15  

Přídavné jméno fat by mohlo být považováno za nezdvořilé, proto je vhodnější volit overweight.

Don't call your brother fat, Jessica. He is just a little overweight. TTT *16  

Věk

Na věk se ptáme otázkou How old are you?, nikoli How are you old?. Opovědět pak lze dvěma způsoby:

I'm 24 years old. TTT *17
I'm 24.

Časté chyby začátečníků jsou:

I'm 24 years.
I have 24 years.
I have 24.

How old is your boyfriend? – He's 20. TTT *18
How old are your parents? – They are about 50. TTT *19
How old is her husband? – I think he's 35 years old. TTT *20  

Použít můžete samozřejmě i základní přídavná jména jako young/'jʌŋ/ (mladý), old/'əʊld/ (starý) či middle-aged/'mɪdlˌeɪ­dʒd/ (ve středním věku). Přidat můžete i slova very (velmi) nebo quite (docela).

How old is she? – I don't know, but she looks very young. TTT *21
Her husband is quite old. TTT *22
He was a middle-aged man and he was very good-looking. TTT *23  

Pozn.: Způsobů, jak se bavit o věku je ale mnohem víc. Více se dočtete v pokročilejším článku Věk a vše o něm.

Celkový vzhled

Popisovat můžeme i celkový vzhled, jestli je někdo například pohledný, nebo nikoli. Pak se hodí tato slovíčka:

 • good-looking/ˌgʊd'lʊkɪŋ­/ – pohledný, pohledná
 • handsome/'hænsəm/ – pohledný, hezký (většinou jen o mužích)
 • pretty/'prɪti/ – pěkná, hezká (většinou jen o ženách)
 • beautiful/'bju:tɪf­l/ – nádherná, krásná (většinou jen o ženách)
 • attractive/ə'træktɪv­/ – přitažlivý, přitažlivá
 • ugly/'ʌgli/ – ošklivý, ošklivá

Her husband is a very handsome man in his thirties. TTT *24
Don't call him ugly, it's rude. TTT *25
Her boss is quite good-looking, but he is very arrogant. TTT *26  

Vlasy, vousy

Ke vzhledu také jistě patří vlasy, u mužů případně i vousy.

U vlasů asi už znáte základní slovíčka long/'lɒŋ/ (dlouhé), short/'ʃɔ:t/ (krátké), dark/'dɑ:k/ (tmavé), blond/'blɒnd/ (blond). Přidejme si pár dalších:

 • fair/'feə/ – světlé (používá se také pro popis světlé kůže)
 • red/'red/ – zrzavé
 • straight/'streɪt/ – rovné
 • curly/'kɜ:li/ – kudrnatévlni­té
 • wavy/'weɪvi/ – vlnité, zvlněné

My kids have dark hair. TTT *27
She has short blonde hair. TTT *28
Girls who have curly hair often want straight hair. TTT *29
I love your beautiful wavy hair. What shampoo do you use? TTT *30  

Pozor! Podstatné jméno hair/‘heə/ je v angličtině většinou nepočitatelné (chováme se k němu tedy jako k jednotnému číslu). Česky říkáme 'vlasy jsou’, anglicky hair is.

Her hair is long and black. TTT *31
Her hair are
Her hairs are

Pokud chcete přeložit české slovo vousy, použijete beard/'bɪəd/. Opět pozor – je to jednotné číslo.

He has a long beard. TTT *32  

Knírek je pak moustache/mə'st­ɑ:ʃ/ (v americké angličtině psáno mustache).

She hates men with moustaches. TTT *33  

Pozn.: Více v článku Jak přeložit: vousy, knírek, strniště ….

Popisujeme povahu

Přídavných jmen popisujících povahové rysy je celá řada. Ta pokročilejší se studentům často pletou. My si zde ale uvedeme jen ta nejzákladnější.

 • nice/'naɪs/ – milý, sympatický (povahou)
 • friendly/'fren­dli/ – kamarádský, přátelský
 • unfriendly/ʌn'fren­dli/ – nepřátelský, nevlídný
 • kind/'kaɪnd/ – laskavývlídný
 • quiet/'kwaɪət/ – tichýklidný
 • serious/'sɪəriəs/ – vážný
 • generous/'dʒenərəs – štědrý

Here's your umbrella. – Thank you. You're very kind. TTT *34
Your sister isn't very friendly, is she? – Well, she is just quiet. TTT *35
What is your new colleague like? – He's a nice man, and very friendly. TTT *36  

Pozor! Studenti často chybují u slova nice. Pokud popisujete věci, pak znamená pěkný, hezký. Pokud ho ovšem použijete ve spojení s lidmi, pak znamená milý, sympatický.

a nice house = hezký dům
a nice man = milý muž

Pozor! V článku jsme zmínili slůvka quite a quiet. Ta se opravdu velice pletou.

 • quite/'kwaɪt/ = docela, celkem (jedna slabika)
 • quiet/'kwaɪət/ = tichý, klidný (dvě slabiky)

Pozn.: Více v článku QUITE vs. QUIET.

Překlad:
 1. Jak vypadá tvoje sestra?
 2. Jak vypadají jeho rodiče?
 3. Jak vypadá ten nový učitel?
 4. Jaký je tvůj šéf?
 5. Mám dva bratry. – Jací jsou?
 6. Jaká je její matka?
 7. Byl to vysoký muž.
 8. Nebyla moc vysoká.
 9. Jak je tvoje sestra vysoká?
 10. Jsem hodně malý. Přál bych si být vyšší.
 11. Můj bratr je menší než já.
 12. Měl tmavé vlasy a byl středně vysoký.
 13. Jsem vysoký 1,75 m.
 14. Jeho manželka je štíhlá a velice atraktivní.
 15. Byl vysoký a hubený, možná až příliš hubený.
 16. Neříkej o bratrovi, že je tlustý, Jessico. Má jen trošku nadváhu.
 17. Je mi 24 let.
 18. Jak starý je tvůj přítel? – Je mu 20.
 19. Jak jsou staří tvoji rodiče? – Je jim kolem 50.
 20. Kolik let je jejímu manželovi? – Myslím, že je mu 35.
 21. Kolik jí je? – Nevím, ale vypadá velice mladě.
 22. Její manžel je docela starý.
 23. Byl to muž středního věku a vypadal velice dobře.
 24. Její manžel je velice pohledný třicátník.
 25. Neříkej, že je ošklivý, to je nezdvořilé.
 26. Její šéf je docela pohledný, ale je velice arogantní.
 27. Moje děti mají tmavé vlasy.
 28. (Ona) Má krátké blonďaté vlasy.
 29. Dívky, které mají kudrnaté vlasy, chtějí často vlasy rovné.
 30. Velmi se mi líbí tvoje nádherné vlnité vlasy. Jaký šampon používáš?
 31. Její vlasy jsou dlouhé a černé.
 32. Má dlouhé vousy.
 33. Nesnáší muže s knírkem.
 34. Tady máte váš deštník. – Děkuji. Jste velice laskavý.
 35. Tvoje sestra není moc přátelská, že? – No, ona je jen tichá.
 36. Jaký je tvůj nový kolega? – Je to milý pán a velice přátelský.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

People's character vocabulary test

Test znalosti slovíček popisujících lidské vlastnosti, charakter apod.
UPPER-INTERMEDIATE

People's character vocabulary test (verze B)

Test znalosti slovíček popisujících lidské vlastnosti, charakter apod.
ELEMENTARY

Test: popis lidí

Otestujte si znalosti základní slovní zásoby spojené s popisem lidí.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář