Help for English

QUITE vs. QUIET

ELEMENTARY Vydáno dne 04.10.2015

Tato dvě slovíčka se dají jednoznačně považovat za “záludná”.QUITE vs. QUIET

Tato dvě slova jsou si velice podobná. Mají pouze přehozená poslední dvě písmena. Z tohoto důvodu se často pletou nejen začátečníkům. A to ať už v pravopisu nebo výslovnosti.

Jak se vyslovují

Než si tato slůvka přeložíme, je třeba si pořádně posvítit na jejich výslovnost. Všimněte si, že jediný rozdíl mezi nimi jsou poslední dvě písmena ‘T’ a ‘E’, z čehož budeme vycházet:

 • quite/‘kwaɪt/ – 'E’ je na konci slova, což je v angličtině častý jev, a většinou se nevyslovuje. Slovíčko se vyslovuje jako jednoslabičné
 • quiet/‘kwaɪət/ – 'E’ není na konci slova – je předposlední, proto ho nemůžeme přehlédnout a je třeba ho vyslovit. Slovíčko se pak vyslovuje jako dvojslabičné s přízvukem na první slabice

Co znamenají

Když už umíme slovíčka vyslovit, je třeba si je taky přeložit. Významů mají více, ale my se zde zaměříme pouze na ty základní.

QUITE (adv) = docela (celkem), zcela (úplně)

Slovíčko quite/'kwaɪt/ je příslovce a může stát před různými slovními druhy:

QUITE před přídavným jménem:

The dinner was quite good. TTT *1
I am quite tired after the trip. TTT *2
It's quite possible. TTT *3
I'm quite sure. TTT *4  

QUITE před příslovcem:

I'm doing quite well. TTT *5
You've said quite enough. TTT *6  

QUITE před podstatným jménem:

It was quite a good dinner. TTT *7
She's quite a good tennis player. TTT *8  

QUITE před slovesem:

She didn't quite understand the question. TTT *9
quite like it. TTT *10  

QUIET (adj, n) = tichý (klidný), ticho (klid)

Slovíčko quiet/'kwaɪət/ může být přídavné jméno nebo podstatné jméno:

QUIET jako přídavné jméno:

It's a quiet place. TTT *11
Be quiet! TTT *12
Steve is a nice guy. He's just a bit quiet. TTT *13
When I'm tired, I like listening to some quiet music. TTT *14
I'll be as quiet as a mouse. TTT *15
You are surprisingly quiet. TTT *16  

QUIET jako podstatné jméno:

I need some quiet here to concentrate. TTT *17
The quiet of the place scared him. TTT *18  

Slovíčko QUIET jako přídavné jméno můžeme pochopitelně stupňovat (-er / -est) a můžeme z něj také tvořit příslovce (-ly).

quiet = tichý (klidný)
quieter = tišší (klidnější)
(the) quietest = nejtišší (nejklidnější)

My car is quieter than yours. TTT *19
He is the quietest boy in the whole class. TTT *20  

quiet = tichý (klidný)
quietly = tiše (klidně)

He said that really quietly. I could hardly hear. TTT *21
I had to close the door very quietly. TTT *22  

Docela tichý / Docela tiše

Když budete chtít říct, že je něco nebo někdo ‘docela tichý’, budete muset říct tato dvě ‘zrádná’ slova za sebou. Tak to zkuste: “quite quiet”  

Nebo se třeba někdo pohyboval ‘docela tiše’, zkuste přečíst “quite quietly”  

Překlad:
 1. Večeře byla docela dobrá.
 2. Jsem po výletě docela unaven.
 3. Je to docela možné.
 4. Jsem si docela / zcela jist.
 5. Mám se docela dobře.
 6. Řekl jsi toho už docela dost.
 7. Byla to celkem dobrá večeře.
 8. Je docela dobrá hráčka tenisu.
 9. Nerozuměla moc té otázce.
 10. Docela se mi to líbí.
 11. Je to tiché místo.
 12. Buď zticha!
 13. Steve je milý chlapík. Je jen trochu tichý.
 14. Když jsem unavený, rád poslouchám tichou hudbu.
 15. Budu tichý jako myška.
 16. Jsi překvapivě zticha.
 17. Potřebuji tady trochu klidu, abych se mohl soustředit.
 18. Ticho toho místa ho děsilo.
 19. Mé auto je tišší, než tvé.
 20. Je nejtišší chlapec ze třídy.
 21. Řekl to opravdu tiše. Sotva jsem to slyšel.
 22. Musel jsem zavřít dveře velice tiše.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Test: QUITE vs. QUIET

Otestujte si schopnost rozeznat tato ‚zrádná‘ slovíčka.
PRE-INTERMEDIATE

CALM vs. QUIET vs. SILENT

Jaký je rozdíl mezi přídavnými jmény CALM, QUIET a SILENT, případně mezi slovy od nich odvozenými?

INTERMEDIATE

QUITE není jen 'docela'

Slovíčko QUITE neznamená vždy ‘docela’. Pojďme se na jeho významy podívat.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno QUITE vs. QUIET 17 19702 Od rea poslední příspěvek
před 14 lety