Help for English

QUITE není jen 'docela'

INTERMEDIATE Vydáno dne 03.01.2013

Slovíčko QUITE neznamená vždy ‘docela’. Pojďme se na jeho významy podívat.QUITE a jeho významy

O slovíčku quite jsme již psali v článku QUITE vs. QUIET, který pojednával především o rozdílu mezi slovy quite /kwaɪt/ TTT *1 a quiet /kwaɪət/ TTT *2. Dnes se ale zaměříme na něco jiného.

Příslovce quite může totiž znamenat (obzvláště v britské angličtině) dvě docela odlišné věci.

QUITE – docela

Asi víte, že quite se běžně překládá jako ‘docela’. Jedná se potom o tzv. downtoner, tedy o příslovce, které jakoby oslabuje význam následujícího přídavného jména nebo příslovce.

Řekneme-li, např. He is tall, znamená to, že je vysoký. Přidáme-li slovíčko quite, bude docela vysoký. Ne tak úplně, ne moc, jen docela.

Význam slovíčka ‘vysoký’ jsme jakoby zeslabili. Když něco byla nuda (It was boring), slovíčkem quite to opět zeslabíme. It was quite boring potom tedy říká, že to byla docela nuda – ne ale tak velká.

Mezi další downtoners s podobným významem patří např. slovíčka pretty, fairly, rather, kind of, somewhat, slightly, a little, a bit apod.

He's a pretty good guitar player. TTT *3
He arrived fairly quickly. TTT *4
The test was fairly easy. TTT *5
I felt rather tired so I had a quick nap. TTT *6
My job is rather hectic right now. TTT *7
The play was kind of boring. TTT *8
She felt somewhat silly when she realized she was the only one in an evening dress. TTT *9
The food here is slightly more expensive than in other restaurants but it's definitely worth it. TTT *10
He's had a bit too much to drink, don't you think? TTT *11

Pozor na slovosled, je-li quite před vazbou podst. jména se členem. Porovnejte:

He's a pretty good guitar player.
He's quite a good guitar player.

Vidíte, že člen následuje až po slovíčku quite.

QUITE – zcela

Zesílit význam můžeme naopak pomocí tzv. intensifiers (jako např. very, completely, totally apod.), nebo také (a teď se dostáváme k jádru tohoto článku) slovíčkem quite. Potom ale neznamená ‘docela’ ale ‘zcela’ či ‘naprosto’.

That's quite correct. – nikoliv docela správně ale zcela správně.

Překvapeni?

The nature of this problem is quite different. TTT *12
The restaurant was quite full. TTT *13
His story was quite fascinating. TTT *14
Everything was quite frozen and covered with snow. TTT *15

Zesilující význam má např. i v těchto větách:

That was quite a performance! TTT *16
It was quite the worst hotel I'd ever stayed in. TTT *17

Jak to poznáme?

Jak ale poznáme, kdy se jedná o docela a kdy o zcela? Většinou z kontextu, z tónu hlasu apod. Napoví nám např. i přídavné jméno za slovem quite:

Následuje-li stupňovatelné přídavné jméno, tedy takové, jehož význam není přesně daný (jako např. tall – můžete být vysocí, vyšší, méně vysocí, velmi vysocí, extrémně vysocí…), význam je pravděpodobně docela.

Následuje-li nestupňovatelné přídavné jméno, tedy takové, jehož význam je absolutní, přesný, význam je zcela. (Např. correct – výsledek součtu v matematice je buď správný nebo chybný, nic mezi tím není, nemůže být správnější, méně správný apod. 1 + 1 = 2. Odpověď 3 je chybná, odpověď 4 je také chybná – ne chybnější.)

Britská vs. americká angličtina

Jak jsme poznamenali v úvodu, tyto dva významy slůvka quite se spíše týkají britské angličtiny. V americké se s významem ‘docela’ setkáte jen zřídka a spíše použijeme jiný downtoner jako pretty nebo kind of. Slůvko quite se v americké angličtině používá spíše ve významu ‘velmi’.

Věta I was quite tired by tedy v britské angličtině spíše znamenala ‘docela unavený’ a v americké ‘velice unavený’.

Závěrem

Vidíte, že význam slova quite není úplně jednoznačný. Ale abychom se v tom alespoň nějak zorientovali:

 • britská angličtina: docela (stupňovatelná příd. jm.) / zcela (nestupňovatelná)
 • americká angličtina: velmi (stupňovatelná příd. jm.)

Nic ale není černobílé a toto rozlišení rozhodně také ne. Přesný význam nelze např. z věty vytržené z kontextu téměř nijak určit. Naším cílem ale bylo poukázat na to, že quite není jen ‘docela’.

Překlad:
 1. docela
 2. tichý
 3. Je to poměrně dobrej kytarista.
 4. Dorazil poměrně rychle.
 5. Ten test byl poměrně snadný.
 6. Byl jsem celkem unavený, tak jsem si na chvilku zdříml.
 7. Moje práce je teď docela hektická.
 8. To představení byla docela nuda.
 9. Cítila se trochu hloupě, když si uvědomila, že ona jediná má na sobě večerní šaty.
 10. Jídlo je tu trošku dražší než v jiných restauracích, ale rozhodně to stojí za to.
 11. Trošičku to přehnal s pitím, nemyslíš?
 12. Podstata tohoto problému je naprosto odlišná.
 13. Restaurace byla úplně plná.
 14. Jeho vyprávění bylo naprosto fascinující.
 15. Všechno bylo úplně zamrzlé a pokryté sněhem.
 16. To představení bylo ale něco. – Povedlo se, wow.
 17. Byl to ten úplně nejhorší hotel, ve kterém jsem kdy byl.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Test: QUITE vs. QUIET

Otestujte si schopnost rozeznat tato ‚zrádná‘ slovíčka.
ELEMENTARY

QUITE vs. QUIET

Tato dvě slovíčka se dají jednoznačně považovat za “záludná”.

PRE-INTERMEDIATE

Slovíčko VERY

Umíte správně používat slůvko VERY? Kromě častých chyb si ukážeme i pokročilejší významy.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno QUITE není jen 'docela' 6 7006 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 10 lety