Help for English

Jak přeložit: vousy, knírek, strniště ...

INTERMEDIATE Vydáno dne 15.11.2012

Víte, jak přeložit různé druhy vousů?Jak přeložit: vousy, knír, strniště …

V dnešním článku si opět trochu rozšíříme slovní zásobu. Zaměříme se na vousy, přesněji řečeno facial hair:

 • face/'feɪs/ = obličej
 • facial/'feɪʃl/ = obličejový
 • facial hair/feɪʃl 'he­ə/ = vousy (ochlupení na obličeji)

stubble

Začneme tím nejjemnějším, a to je stubble/'stʌbl/ = strniště. Toto slovo však neoznačuje pouze strniště na obličeji, ale také třeba strniště na poli. Vzniklo ze slůvka stub = pahýl, pařez, zbytek.

Zajímavé je v této souvislosti spojení five o'clock shadow/faɪv əˌk­lɒk 'ʃædəʊ/, které označuje stav vousů v odpoledních či večerních hodinách, když se muž to ráno holil. Vousy začnou dorůstat a obličej se odpoledne začne zabarvovat mírně do šeda.

Britský zpěvák George Michael nebo hlavní představitelé amerického seriálu Miami Vice se zasloužili o to, že od 80. let je strniště u mužů módní záležitost. Udržované, pravidelně zkracované strniště se označuje designer stubble.

She felt his stubble scratching against her smooth skin. TTT *1
He took a razor and shaved off his morning stubble. TTT *2
Jack rubbed his stubble, but didn't say anything at all. TTT *3
His stubble is starting to bother him. He hasn't shaved for three days. TTT *4
Some women find stubbles sexy, others don't. TTT *5  

moustache

Jiní muži nosí naopak rádi moustache/mə'st­ɑ:ʃ/ = knír. V americké angličtině má toto slůvko často jiný pravopis i výslovnost: mustache /'mʌstæʃ/ .

His moustache was neatly trimmed and he looked like a perfect gentleman. TTT *6
Steve was pulling on his moustache and she knew he was nervous. TTT *7
He wiped the foam off his moustache and shook hands with her. TTT *8
When he heard that, Tom just chuckled behind his moustache. TTT *9
He twisted his moustache and winked at her. She was repulsed. TTT *10  

goatee

Nebo si naopak můžete nechat narůst vousy pouze na bradě a vytvořit si goatee/gəʊ'ti:/ = bradka. Toto slovo je odvozeno od slovíčka goat/'gəʊt/ = koza.

Pokud si muž pěstuje jen pruh vousů podél lícních kostí (od ucha k uchu, přes bradu), pak má chin curtain TTT *11.

John was sporting a very handsome goatee. TTT *12
He wore a goatee and a sleeveless T-shirt that showed off his tattoo. TTT *13
She wasn't crazy about his goatee, but she liked his eyes. TTT *14
People stared at his strange goatee, but he didn't mind. TTT *15
There's a dark-haired man with a goatee on his chin and an earring in his ear. TTT *16 

goatee and moustache

Dnes je však mnohem více populární kombinace bradky a kníru. Pro tento porost existují různá označení.

Můžete použít samotné goatee nebo goatee with/and moustache, ale také třeba van dyke /væn'daɪk/ nebo spanish beard.

If Steve grew a goatee and moustache, he'd look exactly like my brother. TTT *17
He was told to shave his goatee and moustache or else he's fired. TTT *18
I was stroking my goatee and moustache thinking about it. TTT *19
His boss told him that the goatee must go, but he can keep the moustache. TTT *20 

sideburns

Mnoho mužů se sice holí, ale nechávají si sideburns/'saɪdbɜ:n­z/ = kotlety, nebo chcete-li licousy. Také se můžete setkat se spojením sideboards.

He had pale blue eyes and a touch of grey in his sideburns. TTT *21
Trimming sideburns so that they are even with each other isn't easy. TTT *22
The hairdresser asked him if she could shorten his sideburns. TTT *23
Sideburns can be worn in combination with other styles of facial hair. TTT *24
He was completely bald, but he had ridiculously big sideburns. TTT *25 

beard

Jako poslední zmíníme asi nejznámější slovíčko, které označuje obecně vousy = beard/'bɪəd/. Pokud byste chtěli přeložit plnovous, použijete spojení full beard.

Pokud má někdo “běžné vousy”, často se setkáte i se spojením beard and moustache.

Pozor si zde dejte na výslovnost, ve které studenti hodně chybují.
Více v článku BEER / BEAR / BEARD.

He didn't shave in prison and came back with an enormous bushy beard. TTT *26
Little Tim pulled on Santa's fake beard. TTT *27
His beard was poorly shaved and he was wearing worn-out clothes. TTT *28
We were welcomed by a bearded man who was wearing slippers. TTT *29
Susan announced that she would never kiss a man with a beard and simply left. TTT *30  

Holení apod.

Když už jsme u vousů, zmíníme si užitečná slovíčka související s holením – shave/'ʃeɪv/ (holit, oholit se).

čím se holit

 • razor/'reɪzə/ = břitva, holicí čepel
 • razor/'reɪzə/ = holicí strojek (čepelový), holítko
 • safety razor = moderní holítko
 • disposable razor = holítko na jedno použití
 • shaver/'ʃeɪvə/ = elektrický holicí strojek (taky electric shaver nebo electric razor)
 • beard trimmer /'bɪədˌtrɪmə/ = zkracovač, zastřihávač vousů (elektrický)

co použít

 • shaving foam/'fəʊm/ = pěna na holení
 • shaving cream/'kri:m/ = pěna na holení
 • aftershave/'ɑ:ftəʃeɪ­v/ = voda po holení

co dělat s vousy

 • grow a beard = pěstovat si vousy
 • have a beard = mít vousy
 • wear a beard = nosit vousy
 • sport a beard = nosit / mít vousy (ukazovat na odiv)
 • cut a beard = stříhat si vousy
 • trim a beard = zastřihávat si vousy
 • clip a beard = zastřihávat si vousy
 • shave (off) a beard = oholit si vousy
Překlad:
 1. Cítila, jak jeho strniště škrábe na její hladké tváři.
 2. Vzal si žiletku/holítko a oholil si ranní strniště.
 3. Jack si mnul své strniště, ale neřekl vůbec nic.
 4. Jeho strniště ho začíná obtěžovat. Tři dny se neholil.
 5. Některým ženám přijdou strniště sexy, jiným ne.
 6. Jeho knírek byl úhledně zastřižen a vypadal jako dokonalý džentlmen.
 7. Steve si tahal za svůj knírek a ona věděla, že je nervózní.
 8. Otřel si pěnu z knírku a potřásl si s ní rukou.
 9. Když to slyšel, Tom se jen pousmál pod knírkem.
 10. Zakroutil si knírkem a mrkl na ni. Byla znechucena.
 11. jakýsi “bradový závěs”
 12. John měl velmi hezkou bradku.
 13. Měl bradku a tričko bez rukávů, které ukazovalo jeho tetování.
 14. Nebyla z jeho bradky zrovna nadšená, ale líbily se jí jeho oči.
 15. Lidi na jeho podivnou bradku zírali, ale jemu to nevadilo.
 16. Je tam tmavovlasý muž s bradkou na bradě a náušnicí v uchu.
 17. Kdyby si Steve nechal narůst bradku a knír, vypadal by přesně jako můj bratr.
 18. Bylo mu řečeno, aby si oholil bradku a knír, jinak bude vyhozen.
 19. Hladil jsem si bradku a knír a přemýšlel o tom.
 20. Jeho šéf mu řekl, že bradka musí dolů, ale může si nechat knírek.
 21. Měl bleděmodré oči a trochu šedé v jeho kotletách.
 22. Zastříhávání kotlet tak, aby byly obě stejné, není snadné.
 23. Kadeřnice se ho zeptala, jestli mu může zkrátit kotlety.
 24. Kotlety se mohou nosit v kombinaci s jinými styly vousů.
 25. Byl úplně plešatý, ale měl směšně velké kotlety.
 26. Ve vězení se neholil a přišel s obrovským hustým plnovousem.
 27. Malý Tim tahal Santu za jeho falešný plnovous.
 28. Jeho vousy byly špatně oholené a měl na sobě obnošené oblečení.
 29. Byli jsme přivítáni vousatým mužem, který měl na sobě pantofle.
 30. Susan oznámila, že by nikdy nelíbala muže s plnovousem a jednoduše odešla.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Vazba "AS ... AS"

Tato vazba má velice široké použití. Dnes vám všechny možnosti představíme.

INTERMEDIATE

Jak přeložit: panelák

Jak lze v angličtině vyjádřit česká slovíčka panelák, sídliště apod.?

PRE-INTERMEDIATE

Jak přeložit: SKŘÍŇ

České obecné slůvko “skříň” se do angličtiny nedá jednoduše přeložit. Záleží totiž, jakou skříň myslíte.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Jak přeložit: vousy, knírek, strniště ... 4 4514 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 10 lety