Help for English

Jack the Ripper - vocabulary

INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z článku na Help for English 
anatomy - anatomie
BrE
/ə'nætəmi/ Přehrát
AmE
/ə'næt̬əmi/ Přehrát

noun - a detailed study of the structure of the human body (or animals etc.)

 
appeal - lákadlo, přitažlivost
BrE
/ə'pi:l/ Přehrát
AmE
/ə'pi:l/ Přehrát

noun - attraction, something that interests you or stimulates you

apron
apron - zástěra
BrE
/'eɪprən/ Přehrát
AmE
/'eɪprən/ Přehrát

noun - a piece of clothing that you wear over your other clothes to prevent them from getting dirty, esp. when cooking

 
artery - tepna
BrE
/'ɑ:tərɪ/ Přehrát
AmE
/'ɑ:rt̬əri/ Přehrát

noun - one of the tubes through which blood flows from the heart into other parts of the body

 
captivate - upoutat, uchvátit
BrE
/'kæptɪveɪt/ Přehrát
AmE
/'kæptəveɪt/ Přehrát

verb - to make someone feel very interested in something, to attract

 
case - případ
BrE
/'keɪs/ Přehrát
AmE
/'keɪs/ Přehrát

noun - an example of something, a situation solved by the police, a detective or a court

 
century - století
BrE
/'sentʃəri/ Přehrát
AmE
/'sentʃəri/ Přehrát

noun - a period of one hundred years

 
conclusion - závěr
BrE
/kən'klu:ʒn/ Přehrát
AmE
/kəŋ'klu:ʒn/ Přehrát

noun - the end of something, the opinion formed after having gone through everything

 
conclusive - průkazný, definitivní
BrE
/kən'klu:sɪv/ Přehrát
AmE
/kəŋ'klu:sɪv/ Přehrát

adjective - giving proof, giving a definitive answer to a question etc.

 
evidence - důkazy, důkaz
BrE
/'evɪdəns/ Přehrát
AmE
/'evɪdəns/ Přehrát

noun - the object or objects that give a reason to believe something

 
fake - falešný, imitovaný
BrE
/'feɪk/ Přehrát
AmE
/'feɪk/ Přehrát

adjective - made to look like something or somebody

 
gossip - drbna
BrE
/'gɒsɪp/ Přehrát
AmE
/'gɑ:sɪp/ Přehrát

noun - a person who likes to spread information about other people's private lives and their behaviour, which doesn't always have to be true

 
grip - sevřít, uchopit, stisknout
BrE
/'grɪp/ Přehrát
AmE
/'grɪp/ Přehrát

verb - to hold something firmly in your hand

 
infamous - neslavný, neblaze proslulý, nechvalně známý
BrE
/'ɪnfəməs/ Přehrát
AmE
/'ɪnfəməs/ Přehrát

adjective - ill-famed, having a bad reputation

 
influence - vliv, dopad
BrE
/'ɪnfluəns/ Přehrát
AmE
/'ɪnfluəns/ Přehrát

noun - an effect, a result

 
initially - původně
BrE
/ɪ'nɪʃəli/ Přehrát
AmE
/ɪ'nɪʃəli/ Přehrát

adverb - at first, at the beginning

kidney
kidney - ledvina
BrE
/'kɪdni/ Přehrát
AmE
/'kɪdni/ Přehrát

noun - one of the two organs in your body that separate waste liquid from the blood

 
manhunt - pátrání (po člověku), hon (na člověka)
BrE
/'mænˌhʌnt/ Přehrát
AmE
/'mænˌhʌnt/ Přehrát

noun - an organized search for a person (esp. by the police etc.)

murderer
murderer - vrah
BrE
/'mɜ:dərə/ Přehrát
AmE
/'mɜ:rdərər/ Přehrát

noun - a person who killed somebody deliberately

 
mutilate - znetvořit, zohavit
BrE
/'mju:tɪleɪt/ Přehrát
AmE
/'mju:t̬ɪleɪt/ Přehrát

verb - to damage or injure severely

 
portray - znázornit, zobrazit, zachytit
BrE
/pɔ:'treɪ/ Přehrát
AmE
/pɔ:r'treɪ/ Přehrát

verb - to represent something (e.g. in a picture, music etc.)

 
remove - odstranit, odejmout, odebrat, vyjmout
BrE
/rɪ'mu:v/ Přehrát
AmE
/rɪ'mu:v/ Přehrát

verb - to take away from something; to take off; to get rid of

research
research - výzkum
BrE
/rɪ'sɜ:tʃ/ Přehrát
AmE
/'ri:sɜ:rtʃ/ Přehrát

noun - learning or studying about something in order to discover new information or develop new things

 
reward - odměna
BrE
/rɪ'wɔ:d/ Přehrát
AmE
/rɪ'wɔ:rd/ Přehrát

noun - something that you get because of something good you have done

 
rip - roztrhnout, rozervat, trhat, rvát
BrE
/'rɪp/ Přehrát
AmE
/'rɪp/ Přehrát

verb - to tear quickly or suddenly

 
serial killer - sériový vrah
BrE
/ˌsɪəriəl'kɪlə/ Přehrát
AmE
/ˌsɪəriəl'kɪlər/ Přehrát

noun - a murderer who kills several people, one after the other

 
slit - rozříznout, proříznout
BrE
/'slɪt/ Přehrát
AmE
/'slɪt/ Přehrát

verb - to make a long narrow cut with a knife etc.

strangle
strangle - škrtit, uškrtit, udusit
BrE
/'stræŋgl/ Přehrát
AmE
/'stræŋgl/ Přehrát

verb - to squeeze someone's neck to prevent breathing

surgeon
surgeon - chirurg
BrE
/'sɜ:dʒən/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rdʒən/ Přehrát

noun - a doctor who performs operations

 
suspect - podezřelý (člověk)
BrE
/'sʌspekt/ Přehrát
AmE
/'sʌspekt/ Přehrát

noun - a person who is thought to have committed a crime

 
suspicion - podezření
BrE
/sə'spɪʃən/ Přehrát
AmE
/sə'spɪʃən/ Přehrát

noun - a feeling that something bad happened or that something is true, without knowing it for sure

throat
throat - hrdlo, krk (hrdlo)
BrE
/'θrəʊt/ Přehrát
AmE
/'θroʊt/ Přehrát

noun - the front part of the neck, especially the tube in it; the back part of your mouth

victim
victim - oběť
BrE
/'vɪktɪm/ Přehrát
AmE
/'vɪktɪm/ Přehrát

noun - a person who is hurt or killed in an accident etc; a person against whom a crime has been committedPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Jack the Ripper

Kdo byl Jack Rozparovač?
INTERMEDIATE

Stingy Jack (vocabulary)

Slovíčka z článku na Help for English

PRE-INTERMEDIATE

The Birthmark (vocabulary)

Slovíčka z povídky The Birthmark ve zjednodušené verzi na Help for English.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář