Help for English

Pocket Elephants - Circles

INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z písně na Help for Englishaxis
axis - osa
BrE
/'æksɪs/ Přehrát
AmE
/'æksɪs/ Přehrát

noun - the centre which something turns around

 
beauty - krása, nádhera
BrE
/'bju:ti/ Přehrát
AmE
/'bju:t̬i/ Přehrát

noun - the state of being beautiful

 
blind - slepý
BrE
/'blaɪnd/ Přehrát
AmE
/'blaɪnd/ Přehrát

adjective - not able to see

butterfly
butterfly - motýl
BrE
/'bʌtəflaɪ/ Přehrát
AmE
/'bʌt̬ərflaɪ/ Přehrát

noun - an insect with big colourful wings and a long thin body

 
century - století
BrE
/'sentʃəri/ Přehrát
AmE
/'sentʃəri/ Přehrát

noun - a period of one hundred years

 
distant - vzdálený
BrE
/'dɪstənt/ Přehrát
AmE
/'dɪstənt/ Přehrát

adjective - far off, far away

fall
fall - podzim
BrE
/'fɔ:l/ Přehrát
AmE
/'fɔ:l/ Přehrát

noun, American English - the season of the year that comes after summer

 
fear - strach, obava
BrE
/'fɪə/ Přehrát
AmE
/'fɪr/ Přehrát

noun - a feeling you have when you are in a dangerous situation or scary situation

frozen
frozen - zmrzlý
BrE
/'frəʊzən/ Přehrát
AmE
/'froʊzən/ Přehrát

adjective - solid because of a very low temperature

 
hope - naděje
BrE
/'həʊp/ Přehrát
AmE
/'hoʊp/ Přehrát

noun - a wish for something the feeling of expectation that it will happen

 
hopeful - nadějný
BrE
/'həʊpfl/ Přehrát
AmE
/'hoʊpfl/ Přehrát

adjective - inspiring hope, feeling hope

 
childhood - dětství
BrE
/'tʃaɪldhʊd/ Přehrát
AmE
/'tʃaɪldhʊd/ Přehrát

noun - the period of your life when you are a child

 
inner - vnitřní
BrE
/'ɪnə/ Přehrát
AmE
/'ɪnər/ Přehrát

adjective - the one inside, closer to the centre, opposite of 'outer'

kite
kite - drak (papírový), papírový drak
BrE
/'kaɪt/ Přehrát
AmE
/'kaɪt/ Přehrát

noun - a children's toy made of paper covering a light frame, it is tied on a string and it flies in the wind

 
lose - prohrát
BrE
/'lu:z/ Přehrát
AmE
/'lu:z/ Přehrát

verb - to be defeated (in a game, fight etc.)

mayfly
mayfly - jepice
BrE
/'meɪflaɪ/ Přehrát
AmE
/'meɪflaɪ/ Přehrát

noun - a little insect with delicate membranous wings which lives close to water and whose life lasts less than two days

 
melt - tát, roztát, roztavit se, rozpustit se
BrE
/'melt/ Přehrát
AmE
/'melt/ Přehrát

verb - to change into a liquid or to something soft (e.g. chocolate or cheese)

 
miracle - zázrak
BrE
/'mɪrəkl/ Přehrát
AmE
/'mɪrəkl/ Přehrát

noun - a wonderful event that you thought was impossible

 
moonless - bez měsíce
BrE
/'mu:nləs/ Přehrát
AmE
/'mu:nləs/ Přehrát

adjective - without the moon

 
pride - pýcha, hrdost
BrE
/'praɪd/ Přehrát
AmE
/'praɪd/ Přehrát

noun - a good feeling about yourself because of something good you have done or something good you have, to gave such a feeling about somebody else who is close to you

 
rest - odpočívat
BrE
/'rest/ Přehrát
AmE
/'rest/ Přehrát

verb - to let your mind and body relax for a while

 
sight - zrak
BrE
/'saɪt/ Přehrát
AmE
/'saɪt/ Přehrát

noun - one of the five senses that enables you to see with your eyes

 
spin - točit se, otáčet se
BrE
/'spɪn/ Přehrát
AmE
/'spɪn/ Přehrát

verb - to turn quickly round and round

spring
spring - jaro
BrE
/'sprɪŋ/ Přehrát
AmE
/'sprɪŋ/ Přehrát

noun - the season of the year after winter

sugar
sugar - cukr
BrE
/'ʃʊgə/ Přehrát
AmE
/'ʃʊgər/ Přehrát

noun - the sweet white substance that people put in their tea or coffee etc. to make it sweeter

summer
summer - léto
BrE
/'sʌmə/ Přehrát
AmE
/'sʌmər/ Přehrát

noun - the hottest season of the year

 
sunray - sluneční paprsek
BrE
/'sʌnˌreɪ/ Přehrát
AmE
/'sʌnˌreɪ/ Přehrát

noun - a sunbeam

 
symphony - symfonie
BrE
/'sɪmfəni/ Přehrát
AmE
/'sɪmfəni/ Přehrát

noun - a long piece of music played by an orchestra

teaspoon
teaspoon - lžička, čajová lžička, malá lžička
BrE
/'ti:spu:n/ Přehrát
AmE
/'ti:spu:n/ Přehrát

noun - a small spoon that is used for preparing tea etc.

 
twilight - soumrak, šero, stmívání
BrE
/'twaɪlaɪt/ Přehrát
AmE
/'twaɪlaɪt/ Přehrát

noun - the light from the sky after the sun goes down but before it becomes completely dark

 
unhopeful - bez naděje, rezignovaný
BrE
/ʌn'həʊpfl/ Přehrát
AmE
/ʌn'hoʊpfl/ Přehrát

adjective - resigned, showing hopelessness

win
win - vyhrát, zvítězit
BrE
/'wɪn/ Přehrát
AmE
/'wɪn/ Přehrát

verb - to come first in a race, competition, game or fight

wing
wing - křídlo
BrE
/'wɪŋ/ Přehrát
AmE
/'wɪŋ/ Přehrát

noun - one of the two parts that birds use for flying, one of similar part on an aircraft that enables it to fly

winter
winter - zima
BrE
/'wɪntə/ Přehrát
AmE
/'wɪnt̬ər/ Přehrát

noun - the coldest season of the year

 
wise - moudrý, rozumný
BrE
/'waɪz/ Přehrát
AmE
/'waɪz/ Přehrát

adjective - making sensible decisions, especially due to a lot of experience and knowledge; sensible, based on good judgementPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

"Circles" by Pocket Elephants

Hudební kapela Pocket Elephants pro vás v roce 2006 nahrála píseň Circles. Chybí v ní pár anglických slovíček, která máte doplnit.

UPPER-INTERMEDIATE

Pocket Elephants - Invisible Fibres (vocabulary)

Slovíčka z písně na Help for English.
PRE-INTERMEDIATE

"Invisible Fibres" by Pocket Elephants

Pocket Elephants, tedy Kapesní sloni, jsou ohroženým druhem trpasličího slona označovaným latinsky Elephas maximus Sumatrensis. Posledních méně než 2000 jedinců žije v deštných lesích na Sumatře. Kapesní slony byste však našli také v Plzni.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář