Help for English

Pocket Elephants - Invisible Fibres (vocabulary)

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 11.10.2008

Slovíčka z písně na Help for English. 
breath - dech
BrE
/'breθ/ Přehrát
AmE
/'breθ/ Přehrát

noun - the air that you take inside your body

 
breeze - vánek
BrE
/'bri:z/ Přehrát
AmE
/'bri:z/ Přehrát

noun - light wind

butterfly
butterfly - motýl
BrE
/'bʌtəflaɪ/ Přehrát
AmE
/'bʌt̬ərflaɪ/ Přehrát

noun - an insect with big colourful wings and a long thin body

 
daydreamer - snílek
BrE
/'deɪˌdri:mə/ Přehrát
AmE
/'deɪˌdri:mər/ Přehrát

noun - a person who keeps dreaming while awake

 
dime - desetník
BrE
/'daɪm/ Přehrát
AmE
/'daɪm/ Přehrát

noun, American English - a coin worth one tenth of a dollar

edge
edge - okraj, hrana, lem
BrE
/'edʒ/ Přehrát
AmE
/'edʒ/ Přehrát

noun - a line where something begins or ends

 
fear - strach, obava
BrE
/'fɪə/ Přehrát
AmE
/'fɪr/ Přehrát

noun - a feeling you have when you are in a dangerous situation or scary situation

 
fibre - vlákno
BrE
/'faɪbə/ Přehrát
AmE
/'faɪbər/ Přehrát

noun, British English - a thread, esp. one that is used to make cloth

 
fragile - křehký
BrE
/'frædʒaɪl/ Přehrát
AmE
/'frædʒəl/ Přehrát

adjective - easily broken or damaged

 
gentle - jemný, něžný
BrE
/'dʒentl/ Přehrát
AmE
/'dʒent̬l/ Přehrát

adjective - touching somebody or something softly and carefully; friendly, calm

 
chime - zvonění (např. zvonu)
BrE
/'tʃaɪm/ Přehrát
AmE
/'tʃaɪm/ Přehrát

noun - a ringing sound (of a clock, bell etc.)

 
invisible - neviditelný
BrE
/ɪn'vɪzəbl/ Přehrát
AmE
/ɪn'vɪzəbl/ Přehrát

adjective - not able to be seen

 
shade - stín
BrE
/'ʃeɪd/ Přehrát
AmE
/'ʃeɪd/ Přehrát

noun - a place that is sheltered from direct light

 
sleepwalker - náměsíčný (člověk)
BrE
/'sli:pˌwɔ:kə/ Přehrát
AmE
/'sli:pˌwɔ:kər/ Přehrát

noun - a person who walks in their sleep

 
split up - rozdělit, rozseknout, rozštípnout
BrE
/ˌsplɪt'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌsplɪt'ʌp/ Přehrát

verb - to separate into pieces

 
sting - pálení, palčivá bolest
BrE
/'stɪŋ/ Přehrát
AmE
/'stɪŋ/ Přehrát

noun - a sharp burning pain

 
stream - proud
BrE
/'stri:m/ Přehrát
AmE
/'stri:m/ Přehrát

noun - a flow of water over land or in the sea or ocean

sundial
sundial - sluneční hodiny
BrE
/'sʌnˌdaɪəl/ Přehrát
AmE
Přehrát

noun - an instrument that indicates what time it is by the shadow cast by the sun

wing
wing - křídlo
BrE
/'wɪŋ/ Přehrát
AmE
/'wɪŋ/ Přehrát

noun - one of the two parts that birds use for flying, one of similar part on an aircraft that enables it to flyPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

"Invisible Fibres" by Pocket Elephants

Pocket Elephants, tedy Kapesní sloni, jsou ohroženým druhem trpasličího slona označovaným latinsky Elephas maximus Sumatrensis. Posledních méně než 2000 jedinců žije v deštných lesích na Sumatře. Kapesní slony byste však našli také v Plzni.
INTERMEDIATE

Pocket Elephants - Circles

Slovíčka z písně na Help for English
INTERMEDIATE

"Circles" by Pocket Elephants

Hudební kapela Pocket Elephants pro vás v roce 2006 nahrála píseň Circles. Chybí v ní pár anglických slovíček, která máte doplnit.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář