Help for English

Easter in England (vocabulary)

INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z článku na Help for English 
associate - spojovat
BrE
/ə'səʊsieɪt/ Přehrát
AmE
/ə'soʊsieɪt/ Přehrát

verb - to connect something with something else (in your mind)

bonnet
bonnet - klobouček
BrE
/'bɒnɪt/ Přehrát
AmE
/'bɑ:nɪt/ Přehrát

noun - a kind of a hat, especially a woman's hat

bun
bun - houska, žemle, bochánek
BrE
/'bʌn/ Přehrát
AmE
/'bʌn/ Přehrát

noun - a very small loaf of bread or a kind of bread roll

 
confectionery - cukrovinky, sladkosti
BrE
/kən'fekʃənəri/ Přehrát
AmE
/kən'fekʃəneri/ Přehrát

noun - sweets

currant
currant - rozinka, hrozinka
BrE
/'kʌrənt/ Přehrát
AmE
/'kɜ:rənt/ Přehrát

noun - a small black dried grape, which is often used in cakes

 
fasting - půst
BrE
/'fɑ:stɪŋ/ Přehrát
AmE
/'fæstɪŋ/ Přehrát

noun - abstaining from food (esp. for religious or medical reasons)

 
frighten - vystrašit, postrašit, vyděsit
BrE
/'fraɪtn/ Přehrát
AmE
/'fraɪtn/ Přehrát

verb - to make somebody terrified or scared

full moon
full moon - úplněk
BrE
/ˌfʊl'mu:n/ Přehrát
AmE
/ˌfʊl'mu:n/ Přehrát

noun - the moon when we can see it as a complete circle

goddess
goddess - bohyně
BrE
/'gɒdəs/ Přehrát
AmE
/'gɑ:dəs/ Přehrát

noun - a female god

 
hemisphere - polokoule
BrE
/'hemɪsfɪə/ Přehrát
AmE
/'hemɪsfɪr/ Přehrát

noun - one half of a planet or a ball

hollow
hollow - dutý, vykotlaný
BrE
/'hɒləʊ/ Přehrát
AmE
/'hɑ:loʊ/ Přehrát

adjective - having an empty space inside, not solid inside

 
manufacturer - výrobce
BrE
/ˌmænjə'fæktʃərə/ Přehrát
AmE
/ˌmænjə'fæktʃərər/ Přehrát

noun - a company that produces something in large quantities

 
parade - přehlídka, průvod
BrE
/pə'reɪd/ Přehrát
AmE
/pə'reɪd/ Přehrát

noun - an event in which people march through the streets with musicians, dancers, etc, it is a part of some celebrations

 
perform - účinkovat, hrát (před publikem), zpívat (před publikem), zazpívat (před publikem)
BrE
/pə'fɔ:m/ Přehrát
AmE
/pər'fɔ:rm/ Přehrát

verb - to act, play music, sing or dance in front of people

 
religious - náboženský, pobožný, věřící
BrE
/rɪ'lɪdʒəs/ Přehrát
AmE
/rɪ'lɪdʒəs/ Přehrát

adjective - connected with belief in a god, believing in a god (or gods)

 
sash - šerpa
BrE
/'sæʃ/ Přehrát
AmE
/'sæʃ/ Přehrát

noun - a strip of cloth or other material worn around the waist

 
spice - koření
BrE
/'spaɪs/ Přehrát
AmE
/'spaɪs/ Přehrát

noun - a part of a plant with a strong taste and/or aroma that is used to give flavour to food

spirit
spirit - duch
BrE
/'spɪrɪt/ Přehrát
AmE
/'spɪrɪt/ Přehrát

noun - a visible form of a dead person, it can usually fly and go through walls etc.

 
streamer - fábor, stuha
BrE
/'stri:mə/ Přehrát
AmE
/'stri:mər/ Přehrát

noun - a long strip of cloth used for decoration

 
succeed - uspět, podařit se, zvládnout
BrE
/sək'si:d/ Přehrát
AmE
/sək'si:d/ Přehrát

verb - to manage to do something you want, to manage to achieve something

 
theme - námět, motiv
BrE
/'θi:m/ Přehrát
AmE
/'ti:m/ Přehrát

noun - an idea that repeatedly appears in a literary work, a motif

 
theologian - theolog
BrE
/ˌθi:ə'ləʊdʒən/ Přehrát
AmE
/ˌθi:ə'loʊdʒən/ Přehrát

noun - a person who studies theologyPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Easter in England

Jak se slaví Velikonoce ve Velké Británii? To se dozvíte v tomto článku.

ALL LEVELS

Easter - Velikonoce na Help for English

Jaké velikonoční materiály naleznete na našich stránkách?

PRE-INTERMEDIATE

Easter vocabulary

Slovíčka spojená s Velikonocemi
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Easter in England (vocabulary) 0 8329