Help for English

Travel and Tourism vocabulary B

INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z testu na Help for English 
accommodation - ubytování
BrE
/ə'kɒmə'deɪʃn/ Přehrát
AmE
/ə'kɑ:mə'deɪʃn/ Přehrát

noun - a place to stay

backpack
backpack - batoh, krosna
BrE
/'bækpæk/ Přehrát
AmE
/'bækpæk/ Přehrát

noun - a large piece of luggage carried on the back

boot
boot - kufr (auta)
BrE
/'bu:t/ Přehrát
AmE
/'bu:t/ Přehrát

noun, British English - the compartment at the back of a car where you can put your baggage

 
business class - obchodní třída
BrE
/'bɪznɪsklɑ:s/ Přehrát
AmE
/'bɪznɪsklæs/ Přehrát

noun - the more expensive and comfortable class in a plane

 
cancel - zrušit
BrE
/'kænsl/ Přehrát
AmE
/'kænsl/ Přehrát

verb - to decide not to do what has been planned

 
depart - odjet, odletět, odcestovat, mít odjezd
BrE
/dɪ'pɑ:t/ Přehrát
AmE
/dɪ'pɑ:rt/ Přehrát

verb - to leave the station; to leave

 
fasten - připevnit, upevnit, zapnout, upnout, připnout
BrE
/'fɑ:sn/ Přehrát
AmE
/'fæsn/ Přehrát

verb - to fix something firmly, to joint two parts of something together

 
flight - let, létání
BrE
/'flaɪt/ Přehrát
AmE
/'flaɪt/ Přehrát

noun - the act of flying, a trip by plane or another flying vehicle

 
journey - cesta
BrE
/'dʒɜ:ni/ Přehrát
AmE
/'dʒɜ:rni/ Přehrát

noun - a trip from one place to another

 
lounge - salonek, hala, společenská místnost, prostor k odpočinku
BrE
/'laʊndʒ/ Přehrát
AmE
/'laʊndʒ/ Přehrát

noun - a public room where people can sit and wait (often in a hotel or airport)

luggage
luggage - zavazadla
BrE
/'lʌgɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'lʌgɪdʒ/ Přehrát

noun - the suitcases, bags etc. that you carry with you when you travel somewhere

 
package tour - zájezd
BrE
/'pækɪdʒˌtʊə/ Přehrát
AmE
/'pækɪdʒˌtʊər/ Přehrát

noun - a holiday that has been organized for you

 
peak season - hlavní sezóna
BrE
/'pi:k si:zn/ Přehrát
AmE
/'pi:k si:zn/ Přehrát

noun - the time of the year when there are most tourist at a place

 
public transport - veřejná doprava, hromadná doprava
BrE
/ˌpʌblɪk'trænspɔ:t/ Přehrát
AmE
/ˌpʌblɪk'trænspɔ:rt/ Přehrát

noun, British English - the system of trains, buses etc. that people can use, esp. in a city

seat belt
seat belt - bezpečnostní pás (v autě)
BrE
/'si:tˌbelt/ Přehrát
AmE
/'si:tˌbelt/ Přehrát

noun - a strap at a seat in a car or plane etc. that helps to prevent serious injury in case of an accident

 
set out - vydat se (na cestu), vyrazit (na cestu), vyjet
BrE
/ˌset'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌset̬'aʊt/ Přehrát

verb - to start a journey

 
shipping - přeprava, zaslání, doprava
BrE
/'ʃɪpɪŋ/ Přehrát
AmE
/'ʃɪpɪŋ/ Přehrát

noun - the transport of goods (by sea, by road etc.)

 
stay - pobyt
BrE
/'steɪ/ Přehrát
AmE
/'steɪ/ Přehrát

noun - the time that you spend in a place, esp. as a guest or tourist etc.

suitcase
suitcase - kufr
BrE
/'sju:tkeɪs/ Přehrát
AmE
/'su:tkeɪs/ Přehrát

noun - a box-shaped thing in which you put your things when you go on holiday

sunbathing
sunbathing - opalování, slunění, ležení na slunci
BrE
/'sʌnˌbeɪðɪŋ/ Přehrát
AmE
/'sʌnˌbeɪðɪŋ/ Přehrát

noun - lying in the sun in order that the skin becomes darker in colour

 
sunscreen - krém na opalování
BrE
/'sʌnsˌkri:n/ Přehrát
AmE
/'sʌnˌskri:n/ Přehrát

noun - a kind of cream that people put on their skin to prevent sunburns

take-off
take-off - vzlétnutí, vzlet
BrE
/'teɪkˌɒf/ Přehrát
AmE
/'teɪkˌɑ:f/ Přehrát

noun - (of airplanes etc.) the act of leaving the ground and getting into the air

 
tour - cesta (po něčem), prohlídka, okružní jízda
BrE
/'tʊə/ Přehrát
AmE
/'tʊr/ Přehrát

noun - a journey during which you see several important places, and usually end in the place where you started

traffic
traffic - provoz (např. ve městě), dopravní ruch, doprava (provoz)
BrE
/'træfɪk/ Přehrát
AmE
/'træfɪk/ Přehrát

noun - the cars that are in the streets at a time

 
vacancy - volný pokoj (např. v hotelu), volné místo (pracovní)
BrE
/'veɪkənsi/ Přehrát
AmE
/'veɪkənsi/ Přehrát

noun - a place, room, position etc. that is available to be used

 
withdraw - odstoupit (od něčeho)
BrE
/wɪð'drɔ:/ Přehrát
AmE
/wɪð'drɔ:/ Přehrát

verb - to back out of an activity, commitment etc.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Travel and Tourism vocabulary

Slovíčka z testu na Help for English
PRE-INTERMEDIATE

PENSION vs. PENZIÓN

Víte, co znamená anglické slovíčko PENSION? A jak přeložit český ‘penzión’?

INTERMEDIATE

Travelling and Tourism vocabulary test

Test znalosti slovíček spojených s cestováním.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Travel and Tourism vocabulary B 5 7106 Od chatnick poslední příspěvek
před 14 lety