Help for English

HFE-Rozkazovací způsob (slovesa)

STARTER Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka ze článku na Help for English 
be - být
BrE
/'bi:/ Přehrát
AmE
/'bi:/ Přehrát

verb - to exist, to live, to become

 
come - přijít, přijet
BrE
/'kʌm/ Přehrát
AmE
/'kʌm/ Přehrát

verb - to arrive, to go in your direction

cry
cry - plakat, brečet, naříkat
BrE
/'kraɪ/ Přehrát
AmE
/'kraɪ/ Přehrát

verb - to weep, to make loud sounds showing your unhappiness and sadness, to produce tears

 
go - chodit, jezdit, jít, jet
BrE
/'gəʊ/ Přehrát
AmE
/'goʊ/ Přehrát

verb - to move from one place to another using your feet or a means of transport

 
help - pomoci, pomáhat
BrE
/'help/ Přehrát
AmE
/'help/ Přehrát

verb - to do something for somebody, especially something that is difficult for them

 
imagine - představit si
BrE
/ɪ'mædʒɪn/ Přehrát
AmE
/ɪ'mædʒɪn/ Přehrát

verb - to form a picture in your mind

kiss
kiss - políbit
BrE
/'kɪs/ Přehrát
AmE
/'kɪs/ Přehrát

verb - to touch somebody with your lips in order to show love or affection

 
light - zapálit
BrE
/'laɪt/ Přehrát
AmE
/'laɪt/ Přehrát

verb - to make something burn; to set something on fire

 
look - dívat se, podívat se
BrE
/'lʊk/ Přehrát
AmE
/'lʊk/ Přehrát

verb - to use your eyes, to try to see

love
love - milovat
BrE
/'lʌv/ Přehrát
AmE
/'lʌv/ Přehrát

verb - to feel a strong affection for somebody

open
open - otevřít
BrE
/'əʊpən/ Přehrát
AmE
/'oʊpən/ Přehrát

verb - to do an activity in order that something doesn't stay shut or closed

 
stand - stát
BrE
/'stænd/ Přehrát
AmE
/'stænd/ Přehrát

verb - to be upright, on your feet

 
stop - zastavit, přestat
BrE
/'stɒp/ Přehrát
AmE
/'stɑ:p/ Přehrát

verb - to finish or end something

 
talk - mluvit, povídat si, promluvit si, popovídat si
BrE
/'tɔ:k/ Přehrát
AmE
/'tɔ:k/ Přehrát

verb - to speak with somebody and give information to each other

 
wake - probudit (se), vzbudit (se), budit (se)
BrE
/'weɪk/ Přehrát
AmE
/'weɪk/ Přehrát

verb - to stop sleeping, or to cause somebody to stop sleeping

 
worry - strachovat se, dělat si starosti, obávat se, dělat si obavy
BrE
/'wʌri/ Přehrát
AmE
/'wɜ:ri/ Přehrát

verb - to be anxious, to fear that something bad might happenPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Rozkazovací způsob v angličtině

Tvoření rozkazovacího způsobu pro druhé osoby (běž/běžte), první osobu v množném čísle (pojďme) a třetí osoby (ať jde, ať jdou).

STARTER

Rozkazovací způsob

Jak se v angličtině rozkazuje, kladný a záporný rozkazovací způsob.
ELEMENTARY

Rozkazovací způsob

Jak se v angličtině tvoří rozkazovací způsob

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář