Help for English

Rozkazovací způsob v angličtině

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 16.03.2019

Tvoření rozkazovacího způsobu pro druhé osoby (běž/běžte), první osobu v množném čísle (pojďme) a třetí osoby (ať jde, ať jdou).Rozkazovací způsob v angličtině

V tomto článku se dozvíte, jak se v angličtině tvoří a používá rozkazovací způsob, čili tzv. imperativ. Naleznete zde základy, ale i rozšíření pro pokročilejší studenty.

Druhá osoba – ty, vy

Kladný rozkazovací způsob je možná na anglické gramatice to nejsnadnější. Pro jeho vytvoření používáme pouze základní tvar slovesa, nic víc.

jít – go   běž – go
otevřít – open   otevři – open
mít – have   měj – have
být – be   buď – be

Takto je to u všech významových sloves. Navíc není rozdíl v rozkazech pro jednotné a množné číslo. ‘Pojď sem’ se tedy řekne stejně jako ‘pojďte sem’

Come here! TTT – pojď / pojďte
Help me! TTT – pomoz / pomozte
Open the door, please. TTT – otevři / otevřte
Go home. TTT – běž / běžte
Have a good weekend. TTT – měj / mějte

Vykřičník píšeme pouze u velmi důrazných rozkazů. Většinou postačí za větou tečka.

Záporný rozkaz je téměř stejně jednoduchý jako ten kladný. Před základní tvar slovesa přidáme pomocné sloveso don't/'dəʊnt a záporný rozkaz je hotov.

Go! (běž) → Don't go! TTT (nechoď)
Speak! (mluv) → Don't speak! TTT (nemluv)

Opět stejně vypadá rozkaz pro jednu osobu nebo pro více lidí:

Don't cry! TTT – neplač / neplačte
Don't be mad. TTT – nezlob se / nezlobte se
Don't worry. TTT – nedělej/nedělejte si starosti
Don't stop the music. TTT – nevypínej/nevy­pínejte

Pokud bychom chtěli vytvořit zápor slovesa do/'du:/, budeme postupovat stejně. Pouze přidáme pomocné don't:

Don't do it! TTT  

Zdůraznění rozkazu

Podmět se v těchto rozkazovacích větách obvykle nevyjadřuje. Občas se ale při zdůraznění setkáte s podmětem you, případně např. everybody, nobody apod.

No, you do it! TTT
Don't you touch me! TTT
Everybody stay where you are. TTT
Don't anyone take it personally. TTT 

Komu je určen rozkaz, se ale snadno vyjádří formou oslovení na konci či na začátku věty. Odděluje se čárkou:

Listen to me, son. TTT
Rex, sit! Good boy! TTT 

Zdůraznit rozkaz můžeme např. také slovíčkem always či never:

Always wash your hands after touching animals. TTT
Never call me again. TTT 

Pro zdůraznění lze v kladném rozkazu použít i pomocné sloveso do. Takový rozkaz potom v sobě má jistou naléhavost.

Do sit down. TTT
Do be careful! TTT 

O tomto použití pomocného do se dočtete také v článku Zdůraznění děje pomocí DO/DOES/DID.

Za imperativem může následovat i tázací dovětek will you či would you. Ten můžeme přeložit např. jako buď tak hodný či prostě jako ano.

Help me out, will you? TTT
Be quiet for a minute, will you? TTT
Don't be so loud, would you? TTT 

Dovětek může být i záporný, čímž přidáme ještě více naléhavosti.

Come here, won't you? TTT 

O tázacích dovětcích obecně se dočtete v článku Tázací dovětky (Question tags).

První osoba množného čísla – my

Rozkaz pro první osobu množného čísla (pojďme, zastavme se…) se tvoří pomocí výrazu let us/'letəs/, za kterým následuje opět základní tvar významového slovesa. Nejedná se tu vlastně o rozkazování, ale spíše o návrhy.

Let's go already. TTT
Let's get married! TTT
Let's go out sometime. TTT
Let's be honest. TTT
Let's go, guys. TTT 

V záporu přidáme za let's zápornou částici not.

Let's not waste time. TTT
Let's not make any rash decisions. TTT 

V britské angličtině je přijatelné i přidání don't před let's:

Don't let's fight again. TTT = Let's not fight again. TTT 

Jako tázací dovětek na konci věty se zde používá shall we.

Let's start, shall we? TTT
Let's not argue, shall we? TTT 

Výraz let's je vlastně spojení slovíček let + us, tedy doslova dovol nám. Pro návrhy se ale téměř vždy používá tato zkrácená forma. V nezkrácené podobě by se jednalo doslova o “dovol nám”. Porovnejte:

Let's stay here tonight. TTT – navrhuji to nám
Let us stay here tonight. TTT – žádám někoho o svolení

Třetí osoba – on, ona, ono, oni

Pomocí slovíčka let lze vytvářet jakési rozkazy i pro třetí osoby. V překladu potom můžeme použít např. slovíčko . Toto je běžné především ve formální angličtině, ale ne výhradně.

Let him walk you home after the movie. TTT
I'm not afraid of them. Let them come! TTT
I always do the dishes. Let Carl do it for a change! TTT
Let there be light! TTT 

V tomto případě již vůbec bez kontextu nelze rozeznat, kdy let označuje rozkaz/přání a kdy má doslovný význam ‘dovol’.

Let him do it. – Ať to udělá / Dovol mu, aby to udělal.

O slovíčku let se dočtete více v článku “Let me …”.

Závěrem

Na závěr ještě shrnutí:

2. osoba   Go. (běž/běžte)
    Don't go. (nechoď/nechoďte)
1. osoba mn.   Let's go. (pojďme)
    Let's not go. (nechoďme)
3. osoba   Let him go. (ať jde)
    Don't let him go. (ať nechodí)Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Rozkazovací způsob

Jak se v angličtině rozkazuje, kladný a záporný rozkazovací způsob.
STARTER

HFE-Rozkazovací způsob (slovesa)

Slovíčka ze článku na Help for English
ELEMENTARY

Easy adverbs

Test pro začátečníky zaměřený na základní příslovce vyjadřující způsob.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Rozkazovací způsob v angličtině 0 32502