Help for English

Rozkazovací způsob

ELEMENTARY Vydáno dne 05.12.2021

Jak se v angličtině tvoří rozkazovací způsobRozkazovací způsob v angličtině

Kladné rozkazy

Kladný rozkazovací způsob je možná na anglické gramatice to nejsnadnější. Pro jeho vytvoření používáme pouze základní tvar slovesa, nic víc.

jít – go   běž – go
otevřít – open   otevři – open
mít – have   měj – have
být – be   buď – be

Takto je to u všech významových sloves. Navíc není rozdíl v rozkazech pro jednotné a množné číslo. ‘Pojď sem’ se tedy řekne stejně jako ‘pojďte sem’

Come here! TTT *1 – pojď / pojďte
Help me! TTT *2 – pomoz / pomozte
Open the door, please. TTT *3 – otevři / otevřte
Go home. TTT *4 – běž / běžte

Vykřičník píšeme pouze u velmi důrazných rozkazů. Většinou postačí za větou tečka.

Záporné rozkazy

Záporný rozkaz je téměř stejně jednoduchý jako ten kladný. Před základní tvar slovesa přidáme pomocné sloveso don't/'dəʊnt a záporný rozkaz je hotov.

Go! (běž) → Don't go! TTT *5 (nechoď)
Speak! (mluv) → Don't speak! TTT *6 (nemluv)

Opět stejně vypadá rozkaz pro jednu osobu nebo pro více lidí:

Don't cry! TTT *7 – neplač / neplačte
Don't be mad. TTT *8 – nezlob se / nezlobte se
Don't worry. TTT *9 – nedělej/nedělejte si starosti
Don't stop the music. TTT *10 – nevypínej/nevy­pínejte

Pokud bychom chtěli vytvořit zápor slovesa do/'du:/, budeme postupovat stejně. Pouze přidáme pomocné DON'T:

Don't do it! TTT *11  

První osoba množného čísla – my

Rozkaz pro první osobu množného čísla (pojďme, zastavme se…) se tvoří pomocí výrazu let's/'lets/, za kterým následuje opět základní tvar významového slovesa.

Let's go already. TTT *12
Let's get married! TTT *13
Let's go out sometime. TTT *14
Let's be honest. TTT *15
Let's go, guys. TTT *16  

V záporu přidáme za let's zápornou částici not.

Let's not waste time. TTT *17
Let's not make any rash decisions. TTT *18  

Překlad:
 1. Pojď sem.
 2. Pomoz mi.
 3. Otevřete prosím dveře.
 4. Běž domů.
 5. Nechoďte.
 6. Nemluv!
 7. Neplač.
 8. Nezlob se.
 9. Nedělej si starosti.
 10. Nevypínej tu hudbu.
 11. Nedělej to!
 12. Tak už pojďme.
 13. Pojďme se vzít!
 14. Pojďme si někdy někam zajít.
 15. Buďme upřímní.
 16. Pojďme, lidi.
 17. Neplýtvejme časem.
 18. Nedělejme žádná ukvapená rozhodnutí.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Rozkazovací způsob v angličtině

Tvoření rozkazovacího způsobu pro druhé osoby (běž/běžte), první osobu v množném čísle (pojďme) a třetí osoby (ať jde, ať jdou).

STARTER

Rozkazovací způsob

Jak se v angličtině rozkazuje, kladný a záporný rozkazovací způsob.
STARTER

HFE-Rozkazovací způsob (slovesa)

Slovíčka ze článku na Help for English
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář