Help for English

Clothing: verbs

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 07.08.2013

(Upravený a doplněný článek z roku 2008) Důležitá slovesa, která se hodí, pokud se budete bavit o oblečení / oblékání. Najdete zde slovesa obléci se/si, ale také třeba zapnout apod.Clothing: verbs

Studenti mají často docela velkou slovní zásobu podstatných jmen spojených s oblékáním (kalhoty, sukně, atd.), ale se slovesy mají často problémy.

Dnes nabízíme malé shrnutí sloves, která se nejčastěji používají a ve kterých se nejčastěji chybuje.

nosit / mít na sobě

Jako první si uvedeme asi nejdůležitější sloveso, a tím je wear.

 • wear/'weə/ = nosit, mít na sobě, vzít si na sebe, chodit v něčem

Všimněte si, že pokud se použije v prostém čase, znamená nosit, pokud se použije v průběhovém čase, znamená mít na sobě:

What do you wear to work? = Co nosíš do práce?
What are you wearing? = Co máš na sobě?

Pojďme si ještě ukázat pár dalších příkladů:

What do you usually wear to work? TTT
What are you wearing to the wedding? TTT
I usually wear jeans and a T-shirt but today I am wearing a suit. TTT
He prefers to wear casual clothes at weekends. TTT
She wasn't wearing a bra. TTT

Určitě je třeba také zmínit, že sloveso wear se nepoužívá jen ve spojení s oblečením, ale také s doplňky a čímkoli, co máme na sobě:

wear clothes (a shirt, trousers) TTT
wear accessories (a belt, an earring, a hat) TTT
wear a beard / moustache TTT
wear glasses / contact lenses TTT
wear perfume / lipstick / make-up TTT
wear headphones / earphones TTT
wear a watch TTT
wear a seat belt TTT

Pro význam “mít něco na sobě” můžete použít doslovné have something on:

She had her best dress on. TTT
He had a yellow T-shirt on when he saw her. TTT
had nothing on but my socks. TTT

obléct si vs. obléct se

První dnešní sloveso wear v zásadě studentům nedělá větší problémy, ale nyní již přicházíme ke klasickým “problematickým” výrazům.

V češtině totiž máme zvratné se a si a proto máme následující česká spojení:

obléct si něco svléknout si něco
obléct se svléknout se

Čechům to v češtině pochopitelně nedělá problémy, ale najít správný ekvivalent v angličtině je občas složité.

Nejprve si ale musíme rozdělit zmíněné čtyři výrazy, protože české obléct si se pojí s přímým předmětem a obléct se je naopak bez předmětu.

obléct si něco / svléknout si něco

Zde použijeme frázová slovesa. Když si něco oblékáme, tak to na sebe vlastně dáváme a proto potřebujeme základní sloveso put. Dáváme to na sebe, proto přidáme on a máme výsledek:

 • put on = obléct si (něco) / nasadit si (něco)

Naopak pokud něco svlékáme, tak to vlastně bereme pryč a proto zde potřebujeme základní sloveso take no a přidáme předložku off, která označuje, že to jde pryč. A máme výsledek:

 • take off = svléknout si (něco) / sundat si (něco)

If you are cold, put on a sweater. TTT
You can take off the jacket if you like. TTT
Why can't you take off the hat when you come in. TTT
Put on your glasses if you can't see properly. TTT
She took off her watch and put it on the table. TTT
Are you putting on another pair of trousers? TTT

I zde platí, že frázová slovesa put on / take off se nepojí pouze s oblečením a doplňky, ale také například s kosmetikou nebo něčím, co si dáváte na kůži. Pokud jde o slovosled, platí u obou sloves následující pravidlo.

Když je předmět podstatné jméno, může stát za předložkou i před ní:

put the sweater on take the trousers off
put on the sweater take off the trousers

Když je ale předmětem zájmeno, může stát pouze před předložkou:

put it on take them off
put on it take off them

Pozor!

Studenti často ví, že obléci si něco a svléknout si něco jsou oboje frázová slovesa a vážou se s předložkami ON a OFF.

Pletou se jim však základní slovesa, takže často používají buď PUT ON / PUT OFF nebo TAKE ON / TAKE OFF. Půlku mají tedy vždy špatně.

Pamatujte si tedy, že u těchto protikladných frázových sloves nejsou rozdílné jen předložky, ale i základní slovesa. Proto je pouze PUT ON / TAKE OFF TTT.

Nakonec ještě hovorovější výrazy z této kategorie pro pokročilejší studenty:

pull on / pull off = obléct / svléknout si něco TTT
throw on = hodit na sebe
kick off = vyzout boty “kopnutím”
slip into = vklouznout (např. do šatů)
slip on = vklouznout (např. do bot)

obléct se / svléknout se

V předchozím odstavci jsme se bavili o spojení obléci si něco, tedy vazbě s přímým předmětem. Nyní se zaměřme na spojení obléci se, což je sloveso, které se neváže s přímým předmětem.

K lepšímu pochopení této části bych určitě doporučil přečíst si nejprve článek GET – změna stavu, kde je dobře vidět práce se slovesem GET, které se použije i u tohoto překladu.

 • get dressed/ˌget'dres­t/ = obléct se
 • get undressed/ˌget ʌn'­drest/ = svléknout se

Sloveso get je zde použito pro vyjádření změny stavu. Nejprve nejsme oblečeni, pak se oblečeme (dojde ke změně stavu), no a pak jsme tedy oblečení. Více v již zmíněném článku.

Get dressed and go to school! TTT
got undressed and went straight to bed. TTT
Jack got dressed and called a taxi. TTT
I'll be there in a minute. I'm getting dressed. TTT

Zde se taky můžeme setkat pouze se základními slovesy dress a undress, které ovšem mají více možnosti použití:

 • dress = obléci se, obléci někoho, obléci se nějak TTT
 • undress = svléknout se, svléknout někoho

Často můžete místo get dressed / get undressed použít pouze dress / undress, ale ne vždy. Navíc se v běžné angličtině spíše používá vazba se slovesem get.

He had to dress very quickly. TTT.
dressed my son so my wife could take him to kindergarten. TTT
She has to dress smartly for work. TTT
As soon as she got to the hotel room, she undressed. TTT.
My wife undressed our son after he got home because he was quite dirty. TTT

Pozor!

Studenti si často pletou zdánlivě podobné dress up a dress nebo si myslí, že jsou to stejné výrazy.

Frázové sloveso dress up však znamená “vyšvihnout se”, obléci si něco velice elegantního.

She wanted to dress up for the party so she put on her best dress. TTT

Pozn.: Existuje také frázové sloveso dress down, které znamená obléci se méně formálně, než je v dané situaci nebo u dané příležitosti zvykem.

zapnout / rozepnout

Oblékání máme za sebou a co třeba zapínání. Zde existuje docela dost slovíček, která souvisí s tím, jestli si zapínáte knoflíky (button) nebo třeba zip (zip).

 • button up = zapnout něco na knoflíky
 • unbutton = rozepnout něco na knoflíky

Button up the jacket, it´s cold. TTT
Unbutton the blouse, please. TTT

 • zip up = zapnout něco na zip
 • unzip = rozepnout něco na zip

She zipped up her coat. She was freezing. TTT
He unzipped his trousers and lay down. TTT

Co když ale nevíte, jestli ten druh oděvu má knoflíky nebo zip. A co když to třeba prostě nechcete řešit/zmiňovat? Nebo se již ve větě objevu slovíčko button/zip. Pak je zde univerzální sloveso do, které se používá stejně jako předešlé.

 • do up = zapnout si něco
 • undo = rozepnout si něco

Do up your fly. TTT
Undo the top button. TTT

Další způsob zapnutí je pomocí tkaničky (lace /leɪs/), proto:

 • lace up = zavázat si něco
 • unlace = rozvázat si něco

Lace up your boots. TTT
Can you unlace his shoes? TTT

Můžete ale mít třeba na batohu zapínací sponu (buckle /'bʌkəl/).

 • buckle up = zapnout něco na sponu/přezku
 • unbuckle = rozepnout něco na sponu/přezku

Her father buckled up her shoes. TTT
He can't unbuckle his shoes. TTT

Takto bychom asi ještě mohli pokračovat TTT, ale my si zmíníme už jen poslední slovíčko. Je stejně univerzální jako do up / undo, ale je vnímáno jako formálnější. Je to sloveso fasten a dejte si pozor na výslovnost, která je /fɑ:sən/ TTT.

 • fasten = zapnout, sepnout, zavázat
 • unfasten = rozepnout, rozvázat

Please fasten your seat belt. TTT
His father unfastened his belt and wanted to use it. TTT

převléct se

Pamatujete na zmínku o článku GET – změna stavu? Už jste ho četli? Opět se nám totiž tato problematika vrací. Pokud se chceme převléknout, může se hodit.

 • get changed = převléct se
 • change = převléct se

Stejně jako u dvojice get dressed / dress i zde se spíše setkáte s verzí se slovesem get, a stejně tak i zde nemůžete občas použít obě vazby ve stejných situacích.

I need to get changed before I go to the party TTT
She changed into something more comfortable. TTT
Get changed, now! TTT
Can you change that shirt? TTT

vyzkoušet si

Když si budeme chtít v obchodě něco vyzkoušet, může se hodit:

 • try on = vyzkoušet si něco

Can I try it on please? TTT
You should try on the trousers before you buy them. TTT  

ladit, hodit se

 • match = ladit, hodit se (k něčemu)

Your bracelet matches your earrings. TTT
I got a nice jacket last month and today I bought a matching hat. TTT

 • go (well) with sth = hodit se (dobře) k něčemu

Your bracelet goes (well) with your earrings. TTT

padnout / slušet

Poslední dvojici slov určitě nepleťte. Ostatně, něco vám může slušet, ale nesedne vám střih. Nebo naopak vám něco perfektně sedne, ale nebude vám slušet barva.

 • fit = padnout, sednout (střihem)
 • suit = slušet

The top fits you, but the colour doesn't suit you. TTT
It suits you, but I think you might need a medium, not a small. TTT

Závěr

Studenti začátečníci možná ani nečekali, kolik jednoduchých slovíček, která možná už znají odjinud, je možno spojit s oblékáním. Pokročilí studenti o většině už určitě věděli, ale možná si teď udělali “jasno”.

Není třeba se učit hned všechna slovíčka, ale určitě je třeba začít slovesem WEAR a pak přidat spojení PUT ON a TAKE OFF a dát si pozor na to jak se používají (viz výše). Pokud se už umíte obléci a dát si na sebe sako, můžete se pustit do rozepínání a zapínání.

Nezmínil jsem tu samozřejmě všechno, ale myslím, že to podstatné zde najdete.


Co jste se v tomto článku naučili, si můžete nyní otestovat zde:
Test: Clothing (verbs)

Některá slovesa z tohoto článku si můžete procvičit zde:
Okruhy slovní zásoby: Clothing (verbs)
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Test: Clothing - Verbs

Test, ve kterém si procvičíte používání sloves spojených s oblékáním.
UPPER-INTERMEDIATE

Clothes, clothe, cloth

Slovíčko CLOTHES patří do základní slovní zásoby. My dnes přidáme ještě další dvě.

PRE-INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem TAKE

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem TAKE.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Clothing - Verbs 22 25195 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 7 lety