Help for English

Jak se omlouvat v angličtině

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 04.10.2008

Přehled způsobů, jak se v angličtině lze omlouvat, tedy slovíčka SORRY, APOLOGIZE, EXCUSE, PARDON, REGRET, FORGIVE a rozdíly mezi nimi.Promiňte, prosím

V dnešním článku se seznámíme s tím, jakým způsobem se v angličtině omlouváme. Možná alespoň pasivně znáte slovíčka sorry, excuse me, pardon, apologize apod. Pokusím se nastínit základní rozdíly mezi nimi a ukázat, jak a kdy se používají.


SORRY

Slovíčko SORRY je vlastně přídavné jméno. Používá se ale často zcela osamoceně jako slovíčko, kterým vyjadřujeme svoji lítost nad něčím. Může to být lítost nad něčím, co jsme provedli a nebo vyjádření lítosti nad něčím, co se druhému člověku přihodilo. Samotné SORRY je zkrácená forma věty I AM SORRY.

That sandwich was mine! -- Oh, (I'm) sorry.
My dog has died. -- I'm sorry.

Toto slovíčko můžeme ještě zesílit příslovcem VERY nebo SO - I'M VERY SORRY (je mi to moc líto), I'M SO SORRY (je mi to tolik líto).

Další nejčastější způsoby použití slovíčka SORRY:

SORRY + vedlejší věta

I'm sorry (that) I made you cry.

SORRY + ABOUT sth

I'm sorry about last night.
I'm sorry about your broken phone.

SORRY + TO HEAR ...

I'm sorry to hear about your sickness.

FEEL SORRY FOR sb

I feel sorry for you.


EXCUSE ME

Vazbu EXCUSE ME používáme především tehdy, když chceme někoho zdvořile oslovit. Je to běžný začátek rozhovoru např. na ulici, když se někoho ptáme na čas, na cestu apod.

Excuse me, can you tell me the way to the station?
Excuse me, where's the bathroom?

Tuto vazbu můžeme použít jako omluvu za nějaký tělesný projev, např. krknutí apod.

V americké angličtině se EXCUSE ME používá i v případě, že jsme někomu nerozuměli a prosíme ho, aby to zopakoval.

Sloveso EXCUSE má ale daleko širší použití. Znamená prostě 'omluvit někoho' či 'odpustit někomu něco'. Můžeme tak např. poprosit o to, aby nás někdo na chvíli omluvil, když si potřebujeme odskočit, na chvíli odejít či zvednout telefon.

Excuse me for a second, I'll be right back.

Můžeme se tak omluvit např. za špatnou angličtinu apod.:

Please excuse my bad English.
My son was sick, please excuse his absence.

EXCUSE se také objevuje tehdy, když říkáme, že něco někoho neomlová (za něco):

I know you've had some problems but that doesn't excuse you for lying to us.

POZOR: Podstatné jméno EXCUSE není 'omluva' ale spíše výmluva!

He's all excuses.
What's your excuse for missing my birthday party?
He was looking for an excuse.
He said he had to study but it was just a lame excuse.


APOLOGIZE

Sloveso APOLOGIZE (v britské angličtině APOLOGISE) se používá, když se za něco omlouváme.

You've just stepped on my foot! -- I apologize.

APOLOGIZE potom vlastně znamená SAY SORRY:

I apologize = I say sorry.
He apologized. = He said sorry.
Apologize! = Say sorry!
No need to apologize. = No need to say sorry.

APOLOGIZE TO...

Chceme-li říct, komu se omlouváme, použijeme předložku TO.

You will apologize to your mother right now!

APOLOGIZE FOR...

Předložku FOR používáme, když říkáme, za co se omlouváme.

I apologize for my behavior.
I have nothing to apologize for.

Jeden malý rozdíl mezi APOLOGIZE a BE SORRY tu však může být. Když se někomu omlouváte jen tak z povinnosti, je snazší a i pravdivější použít I APOLOGIZE (omlouvám se) než I'M SORRY (je mi to líto). Protože v tom případě vám to rozhodně není líto, pouze se omlouváte.

APOLOGY

Podstatné jméno APOLOGY znamená 'omluva' (nepleťte si s výše uvedeným podstatným jménem EXCUSE - výmluva). Lze ho použít např. takto:

Please accept my apology.

Používá se ale také ve vazbě MY APOLOGIES, což je formální způsob, jak říci 'I'M SORRY'.


FORGIVE

Sloveso FORGIVE (forgave - forgiven) znamená 'odpustit'. Lze ho použít i při omlouvání, ale to je trochu více formální:

Forgive me, I didn't want to startle you.
Please forgive me, it won't happen again.
Forgive me Father for I have sinned.

Jinak se ale samozřejmě FORGIVE používá i v běžných větách. Zde už to formální není.

She'll never forgive me for what I've done.
Can you still forgive me after all that?
He apologized but she could never forgive him.


PARDON

Slovíčko PARDON se objevuje především tehdy, když někomu nerozumíme a prosíme ho o zopakování. Často je to ve vazbě I BEG YOUR PARDON. V americké angličtině se ale místo toho používá spíše EXCUSE ME nebo případně vazba PARDON ME.

Sloveso a podstatné jméno PARDON ale také označuje milost, kterou může např. vězeň dostat od prezidenta apod.

He was sentenced to ten years in prison but received a full pardon.
He was pardoned last week.


REGRET

Poslední slovíčko, které v tomto výčtu zmíním, je sloveso REGRET. Samo o sobě znamená 'litovat něčeho'. Často se používá, když někdo lituje něčeho, co udělal a rád by to vzal zpět. Nejedná se však o omluvu. Sloveso REGRET tu potom následuje podstatné jméno, zájmeno nebo gerundium.:

I regret telling him about my problem.
I regret listening to you.
I got married when I was young but I don't regret it.

Pokud ale za REGRET umístíme infinitiv slovesa, význam se změní. Říkáme tak, že je nám líto to, co právě děláme nebo říkáme:

I regret to tell you that you are fired.
We regret to announce that the trip is canceled.

V neformální angličtině lze v tomto případě použít i SORRY:

I'm sorry to tell you that you are fired.
We're sorry to announce that the trip is canceled.


Odpověď na omluvu

Jako odpověď na omluvu neexistuje nějaká pevně stanovená fráze, jako je např. české 'nic se nestalo'. Podle kontextu můžeme použít několik možností:

That's all right.
That's ok.
No problem.
(There's) no need to apologize
.

Apology accepted.
Okay, I forgive you.

Závěrem

Pokusil jsem se uvést ta nejdůležitější slovíčka spojená s omlouváním, odpouštěním a lítostí. Významy některých z nich se od sebe někdy neliší tak striktně, jak někdy učitelé a učebnice malují, ale přesto bych se slovíčka pro omlouvání pokusil shrnout do jednoduchého přehledu:

SORRY - když nám je něco líto
EXCUSE ME - když někoho zdvořile oslovujeme
PARDON - když jsme nerozuměli

Rozhodně to ale není tak černobílé.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Fonetika, to je věda #2

Další cvičení na fonetiku, které prověří vaše znalosti. Je určeno především úrovni ELEMENTARY, ale není pouze pro ně. Víte, jak se anglicky píše slovo “obvykle”?
ALL LEVELS

Jak na to: Slovní zásoba

Co to znamená opravdu znát slovíčko? Jak se slovní zásobu efektivně učit? Spousty nápadů, jak se učit anglická slovíčka jinak než klasickým překladovým systémem.
PRE-INTERMEDIATE

Test - slovíčka vyjadřující omluvu a lítost

Otestujte si, jak znáte slovíčka vyjadřující omluvu či lítost.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Jak se omlouvat v angličtině 39 45119 Od Josef poslední příspěvek
před 2 lety