Help for English

Test: Verb patterns 4

INTERMEDIATE Vydáno dne 15.11.2008

Další test na slovesné vzorce.Obsáhlý článek o slovesných vzorcích naleznete zde.

  1. I expect my father ________ at the airport at 5. The plane shouldn't be late. I checked it on the Internet.

  2. The boss ordered the employees ________ early on Monday, but nobody wanted to do it.

  3. Can you really imagine ________ in such a house? Then buy it!

  4. We went ________ yesterday, but it started raining so we came back.

  5. I had a hard time ________ your house. I need to buy a new map.

  6. I know I shouldn't really say that, but I prefer ________ to walking.

  7. I advised him ________ that house now, but he prefers to wait a little longer.

  8. Susan regrets ________ him her secret. She specifically told him not to tell anyone, but everyone knows now.

  9. David postponed ________ back home because everybody seemed really sad.

  10. Jack decided ________ his birth father in the end. After all, there was probably nothing they could talk about after all those years apart.

Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme! , která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Test: Verb patterns 3

Otestujte si, co jste se naučili v článku o slovesných vzorcích.

PRE-INTERMEDIATE

TRY TO OPEN vs. TRY OPENING (verb patterns)

Sloveso TRY se může vázat jak s infinitivem, tak s gerundiem. Změní se však význam.
PRE-INTERMEDIATE

STOP SMOKING vs. STOP TO SMOKE

Po slovesu STOP následuje většinou gerundium. Není to tak vždy. Víte proč?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Test: Verb patterns #2 17 61631 Od Lucka Skrčená poslední příspěvek
před 11 lety