Help for English

Do You Hear What I Hear

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 01.12.2005

Slovíčka z vánoční písničky na Help for English 
bring - přinést, přivést, přivézt, vzít (s sebou)
BrE
/'brɪŋ/ Přehrát
AmE
/'brɪŋ/ Přehrát

verb - to come somewhere with something or with somebody, to take something or somebody with you

gold
gold - zlato
BrE
/'gəʊld/ Přehrát
AmE
/'goʊld/ Přehrát

noun - (the chemical element of atomic number 79) a yellow metal which is very valuable and which coins and jewels are often made of

 
goodness - laskavost, vlídnost
BrE
/'gʊdnəs/ Přehrát
AmE
/'gʊdnəs/ Přehrát

noun - the quality of being good, kind etc.

king
king - král
BrE
/'kɪŋ/ Přehrát
AmE
/'kɪŋ/ Přehrát

noun - a ruler of a monarchy

kite
kite - drak (papírový), papírový drak
BrE
/'kaɪt/ Přehrát
AmE
/'kaɪt/ Přehrát

noun - a children's toy made of paper covering a light frame, it is tied on a string and it flies in the wind

lamb
lamb - jehně
BrE
/'læm/ Přehrát
AmE
/'læm/ Přehrát

noun - a young sheep

 
light - světlo
BrE
/'laɪt/ Přehrát
AmE
/'laɪt/ Přehrát

noun - energy from a lamp, sun etc. that enables you to see things

 
mighty - mocný
BrE
/'maɪti/ Přehrát
AmE
/'maɪt̬i/ Přehrát

adjective - very powerful

palace
palace - palác
BrE
/'pæləs/ Přehrát
AmE
/'pæləs/ Přehrát

noun - a large house where a very important person lives

 
peace - klid, pokoj
BrE
/'pi:s/ Přehrát
AmE
/'pi:s/ Přehrát

noun - quiet and calm time

pray
pray - modlit se
BrE
/'preɪ/ Přehrát
AmE
/'preɪ/ Přehrát

verb - to speak to a god

sea
sea - moře
BrE
/'si:/ Přehrát
AmE
/'si:/ Přehrát

noun - a large body of salty water, smaller and not as deep as an ocean

shepherd
shepherd - pastýř
BrE
/'ʃepəd/ Přehrát
AmE
/'ʃepərd/ Přehrát

noun - a person whose job it is to take care of sheep etc. in a field

shiver
shiver - třást se, klepat se (zimou)
BrE
/'ʃɪvə/ Přehrát
AmE
/'ʃɪvər/ Přehrát

verb - to shake from cold

silver
silver - stříbro
BrE
/'sɪlvə/ Přehrát
AmE
/'sɪlvər/ Přehrát

noun - (the chemical element of atomic number 47) a metal that is used for making jewellery and coins, it is whitish in colour and cheaper than gold

sky
sky - obloha, nebe
BrE
/'skaɪ/ Přehrát
AmE
/'skaɪ/ Přehrát

noun - the air above the land with clouds etc.

star
star - hvězda, hvězdička
BrE
/'stɑ:/ Přehrát
AmE
/'stɑ:r/ Přehrát

noun - one of the many small lights that we can see in the sky at night, which are actually large balls of burning gas

tail
tail - ocas, ocásek, ohon, oháňka
BrE
/'teɪl/ Přehrát
AmE
/'teɪl/ Přehrát

noun - the part of the body of most animals (dogs, cats, monkeys, fish etc.) that grows at the back and can be usually moved

tree
tree - strom, stromek, stromeček
BrE
/'tri:/ Přehrát
AmE
/'tri:/ Přehrát

noun - a very tall plant with a hard trunk and branches and green leaves or needles, people get wood from it

 
voice - hlas
BrE
/'vɔɪs/ Přehrát
AmE
/'vɔɪs/ Přehrát

noun - the sound that comes from your throat when you speak

wall
wall - hradba, zeď
BrE
/'wɔ:l/ Přehrát
AmE
/'wɔ:l/ Přehrát

noun - a strong upright surface that is built around a castle etc. for protection

wind
wind - vítr
BrE
/'wɪnd/ Přehrát
AmE
/'wɪnd/ Přehrát

noun - moving airPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Do You Hear What I Hear

Americká vánoční koleda doplněná českým překladem.
ELEMENTARY

HERE vs. HEAR

Umíte správně vyslovit tato dvě slovíčka? Začátečníci u toho druhého velmi často chybují. Naučíme vás pomůcku, díky které už chybovat nebudete.

ELEMENTARY

Where can you hear this?

Netradiční test, kde k různým větám přiřazujete místa, kde tyto věty můžete zaslechnout.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Do You Hear What I Hear 0 4313