Help for English

Turin Brakes - Dark on Fire (vocabulary)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 04.02.2007

Slovní zásoba z písně na Help for English. 
dark - tmavý, temný
BrE
/'dɑ:k/ Přehrát
AmE
/'dɑ:rk/ Přehrát

adjective - without light and brightness

drown
drown - utopit, utopit se
BrE
/'draʊn/ Přehrát
AmE
/'draʊn/ Přehrát

verb - to die by being underwater and unable to breathe, to let somebody die in this way

 
fade - vyblednout, uvadnout, zvolna zmizet
BrE
/'feɪd/ Přehrát
AmE
/'feɪd/ Přehrát

verb - to lose strength, energy, colour, volume etc. slowly

 
find - najít, nalézt
BrE
/'faɪnd/ Přehrát
AmE
/'faɪnd/ Přehrát

verb - to see or discover something which you have been looking for

 
get lost - ztratit se, zmizet
BrE
/ˌget'lɒst/ Přehrát
AmE
/ˌget'lɑ:st/ Přehrát

verb - to disappear, to lose one's way

 
ground - zem, země
BrE
/'graʊnd/ Přehrát
AmE
/'graʊnd/ Přehrát

noun - the surface of the earth

 
hold on - počkat, vydržet, počkat chvíli
BrE
/ˌhəʊld'ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌhoʊld'ɑ:n/ Přehrát

verb - to wait; to continue doing something; not to give up

hole
hole - díra, otvor
BrE
/'həʊl/ Přehrát
AmE
/'hoʊl/ Přehrát

noun - an opening, an empty space in something

 
hopeful - nadějný
BrE
/'həʊpfl/ Přehrát
AmE
/'hoʊpfl/ Přehrát

adjective - inspiring hope, feeling hope

 
memory - vzpomínka
BrE
/'meməri/ Přehrát
AmE
/'meməri/ Přehrát

noun - something that you remember from your past

 
reason - příčina, důvod
BrE
/'ri:zn/ Přehrát
AmE
/'ri:zn/ Přehrát

noun - something that makes you decide to do something

 
rewind - přetočit (kazetu), přetáčet (kazetu)
BrE
/rɪ'waɪnd/ Přehrát
AmE
/rɪ'waɪnd/ Přehrát

verb - to return a tape, cassette, film etc. to the beginning

 
roam - potulovat se, toulat se
BrE
/'rəʊm/ Přehrát
AmE
/'roʊm/ Přehrát

verb - to walk or travel without a particular plan or goal, to wander

 
silent - tichý, mlčenlivý
BrE
/'saɪlənt/ Přehrát
AmE
/'saɪlənt/ Přehrát

adjective - not speaking, not making any sounds; free from any kind of sound

 
siren - siréna
BrE
/'saɪrən/ Přehrát
AmE
/'saɪrən/ Přehrát

noun - a device that gives off a warning signal, often a long loud wailing sound

 
sound - znít (jako), vypadat
BrE
/'saʊnd/ Přehrát
AmE
/'saʊnd/ Přehrát

verb - to give an impression

 
sound - zvuk
BrE
/'saʊnd/ Přehrát
AmE
/'saʊnd/ Přehrát

noun - something that can be heard

 
stuff - nacpat, vecpat
BrE
/'stʌf/ Přehrát
AmE
/'stʌf/ Přehrát

verb - to put something (usually with force) into a small place

 
tacky - laciný (nízké kvality), nevkusný
BrE
/'tæki/ Přehrát
AmE
/'tæki/ Přehrát

adjective - cheap, of poor taste or quality

 
wake up - probudit se, probudit
BrE
/ˌweɪ'kʌp/ Přehrát
AmE
/ˌweɪk'ʌp/ Přehrát

verb - to stop sleeping and open your eyes

word
word - slovo, slovíčko
BrE
/'wɜ:d/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rd/ Přehrát

noun - one of many parts of a sentence that carries a particular meaning

 
world - svět
BrE
/'wɜ:ld/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rld/ Přehrát

noun - everything around us, the planet where we livePokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

"Dark on Fire" by Turin Brakes

Nádherná písnička britské skupiny Turin Brakes „Dark on Fire“, která se objevila např. v seriálu Gossip Girl. Vy si písničku budete moci poslechnout, doplnit chybějící slova a nakonec si zkusit přeložit text písničky a svůj pokus porovnat s naším.
ELEMENTARY

Test: Překlad české předložky 'na'

Českou předložku ‚na‘ překládáme do angličtiny zpravidla jako ON. Jenže takový překlad je velmi zavádějící. Je totiž mnoho případů, kdy se předložka ON nehodí.
UPPER-INTERMEDIATE

Deck the Halls (vocabulary)

Slovní zásoba spojená z vánoční písničky na Help for English

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář