Help for English

Základní slovní zásoba - každodenní předměty

STARTER Vydáno dne 18.02.2009

Rozšiřte svoji slovní zásobu o názvy každodenních předmětů.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Každodenní předměty

Základní slovní zásoba

Níže naleznete seznam základních slovíček pro pojmenování některých důležitých předmětů, se kterými se setkáváme každý den. Důkladně si tato slovíčka nastudujte a potom si je zkuste projít pomocí našeho online zkoušení slovíček. Na závěr si slovíčka procvičte ještě pomocí obrázků dole na stránce.


book
book - kniha
BrE
/'bʊk/ Přehrát
AmE
/'bʊk/ Přehrát

noun - a story or other written work printed on paper and fastened together, it has a cover and many pages inside

CD
CD - CD
BrE
/ˌsi:'di:/ Přehrát
AmE
/ˌsi:'di:/ Přehrát

noun - a small, round digital storage medium commonly used for audio and data playback on electronic devices

coat
coat - kabát
BrE
/'kəʊt/ Přehrát
AmE
/'koʊt/ Přehrát

noun - a piece of clothing that you wear over your other clothes, usually in winter or cold weather, it is usually long and warm

food
food - jídlo, potrava, strava
BrE
/'fu:d/ Přehrát
AmE
/'fu:d/ Přehrát

noun - the things that you eat

hat
hat - klobouk, čepice
BrE
/'hæt/ Přehrát
AmE
/'hæt/ Přehrát

noun - a piece of clothing that covers your head

jeans
jeans - džíny
BrE
/'dʒi:nz/ Přehrát
AmE
/'dʒi:nz/ Přehrát

noun - trousers made of a special cloth (denim), they are usually blue and come from Texas

magazine
magazine - časopis
BrE
/ˌmægə'zi:n/ Přehrát
AmE
/'mægəzi:n/ Přehrát

noun - a periodical that comes out every week, every other week, or every month, etc., it is usually printed in colour and has many photos and pictures

newspaper
newspaper - noviny
BrE
/'nju:zpeɪpə/ Přehrát
AmE
/'nu:zpeɪpər/ Přehrát

noun - large pieces of paper printed with latest information about politics, sport, culture etc., it is often published every day

notebook
notebook - zápisník, poznámkový blok
BrE
/'nəʊtbʊk/ Přehrát
AmE
/'noʊtbʊk/ Přehrát

noun - a small book into which you can write things which you want to remember

paper
paper - papír
BrE
/'peɪpə/ Přehrát
AmE
/'peɪpər/ Přehrát

noun - thin material that books are made of, it is used for writing on etc.

pen
pen - pero, propiska
BrE
/'pen/ Přehrát
AmE
/'pen/ Přehrát

noun - a thing which you use to write with, usually in blue ink

pencil
pencil - tužka
BrE
/'pensl/ Přehrát
AmE
/'pensl/ Přehrát

noun - a thing which you use for writing or drawing, it is usually made of wood

ring
ring - prsten, prstýnek
BrE
/'rɪŋ/ Přehrát
AmE
/'rɪŋ/ Přehrát

noun - a small metal thing which you wear on your finger as a decoration, it is usually made of silver or gold

shampoo
shampoo - šampón, šampon
BrE
/ʃæm'pu:/ Přehrát
AmE
/ʃæm'pu:/ Přehrát

noun - a kind of liquid soap that you use for washing your hair

shoe
shoe - bota (obuv)
BrE
/'ʃu:/ Přehrát
AmE
/'ʃu:/ Přehrát

noun - one of the things that you wear on your feet, usually made of plastic or leather

soap
soap - mýdlo
BrE
/'səʊp/ Přehrát
AmE
/'soʊp/ Přehrát

noun - a thing made from oils and fats which people use to wash their body, it usually smells nice and can be of any colour

toothbrush
toothbrush - kartáček na zuby, zubní kartáček
BrE
/'tu:θbrʌʃ/ Přehrát
AmE
/'tu:θbrʌʃ/ Přehrát

noun - an instrument used for brushing teeth

toothpaste
toothpaste - zubní pasta, pasta na zuby
BrE
/'tu:θpeɪst/ Přehrát
AmE
/'tu:θpeɪst/ Přehrát

noun - a substance that you put on the toothbrush and brush your teeth with it

toy
toy - hračka
BrE
/'tɔɪ/ Přehrát
AmE
/'tɔɪ/ Přehrát

noun - a thing that children play with

umbrella
umbrella - deštník
BrE
/ʌm'brelə/ Přehrát
AmE
/ʌm'brelə/ Přehrát

noun - a thing that you hold above your head when it is raining in order not to get wet


Procvičování

Níže najdete obrázky předmětů z této lekce. Když na obrázek kliknete, uslyšíte, jak se dané podstatné jméno řekne anglicky. Procházejte si obrázky a sami si anglická slovíčka říkejte nahlas a v případě potřeby si správnost ověřte kliknutím na slovo.

Je důležité, abyste slovíčka uměli rychle s právně říct, bez dlouhého přemýšlení.

Pokuste se v průběhu cvičení zcela zapomenout na svůj vlastní jazyk. Zkuste slovíčko říct vždy tak rychle, aby se vám ani nestačilo vybavit, jak se to řekne česky.

Vzhůru do procvičování!Pokračovat můžete zde:

STARTER

Každodenní předměty

Slovíčka označující běžné předměty.

STARTER

Cvičení: a / some (verze A)

Cvičení zaměřené na používání neurčitého členu či slůvka SOME před počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény.
STARTER

Cvičení: a / some (verze B)

Cvičení zaměřené na používání neurčitého členu či slůvka SOME před počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Základní slovní zásoba - každodenní předměty 4 46563 Od Ajkan poslední příspěvek
před 15 lety