Help for English

OWN vs. OWE

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 21.10.2018

Máme tady další dvě slovíčka, která se často pletou. (upravený článek z roku 2009)OWN vs. OWE

Věříme, že obě tato slovíčka jste už někdy v textu viděli. Obzvlášť s tím druhým mají studenti ale občas problém. Zaměňují ho totiž s tím prvním.

Problém dělá hodně i výslovnost. U slova own/'əʊn/ uprostřed čteme /ʊ/. U slova owe/'əʊ/ čteme /ʊ/ na konci. A zde se právě chybuje.

Pozn.: Některým ostatně dělá problém samotné rozlišení w a v. Více zde.

own = vlastnit, vlastní

Slovíčko own/'əʊn/ má dva základní významy:

own (v) = vlastnit

own a small flat in the suburbs. TTT
The building is now owned by a new company. TTT
He was handsome, single and owned a big house. TTT 

Z tohoto slovesa vzniká podst. jméno owner/'əʊnə/ (majitel).

own vs. have

Možná vás napadlo, jaký je rozdíl mezi těmito dvěma slovesy. Ten je ovšem minimální. Pokud použijete sloveso own, dáváte důraz na vlastnictví, něco je právně vaše. Slovesem have prostě vyjadřujete, že něco máte a můžete to používat. Stejné je to i v češtině: mít vs. vlastnit.

We have a house. TTT
We own our house. TTT

own (adj) = vlastní

Zde je třeba poukázat na častou chybu. Slovíčko own (vlastní) nestojí nikdy samo a musíte použít vždy přivlastňovací zájmeno.

I have my problems. TTT
I have own problems.
I have my own problems. TTT

V češtině tedy můžete říct, že máte “své problémy”, že máte “vlastní problémy”, nebo že máte “své vlastní problémy”. V angličtině však samostatné slovíčko ‘vlastní’ nelze použít.

He has his own car. TTT
Please bring your own wine. TTT
You can write it in your own words. TTT
Some people feel like strangers in their own country. TTT
Was that your own idea? TTT
It's not my father's car. It's my own. TTT 

“on my own”

Slovíčko own je součástí vazby on one's own, která znamená sám.

I've been living on my own for two years. TTT
She lives on her own. TTT
You can't do it on your own. TTT
I can manage on my own. TTT 

owe = dlužit

Druhé dnešní slovíčko je owe/'əʊ/ s významem dlužit. Dlužit však nemusíme jen peníze. Pojďme si ukázat užitečná spojení:

owe sb money = dlužit někomu peníze
owe sb for sth = dlužit někomu za něco
owe sth to sb = dlužit něco někomu

owe sb sth = dlužit někomu něco
owe sb a favour = dlužit někomu službičku (laskavost)
owe sb a drink = dlužit někomu drink

owe sb an explanation = dlužit někomu vysvětlení
owe sb an apology = dlužit někomu omluvu

owe him a lot. TTT
owe him ten pounds. TTT
I still owe you for the drink. TTT
How much do I owe you? TTT
Don't you think you owe him an apology? TTT
I don't owe you anything. TTT  

“I owe you”

Používá se také, pokud pro vás někdo udělá laskavost a vy mu chcete říct, že si toho vážíte a že mu to někdy oplatíte. Pak řeknete I owe you.

A naopak pokud uděláte něco pro někoho jiného, můžete mu říct You owe me, tedy něco jako “to si u tebe vyberu”.

Pozn.: Často se přidává slůvko one, tedy “I owe you one” / “You owe me one”.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Due to, thanks to, because of...

Jak se používají anglické předložky DUE TO, THANKS TO, BECAUSE OF a další.

UPPER-INTERMEDIATE

OWS: Idioms and Phrasal Verbs (Advanced)

Recenze nové učebnice Oxford Word Skills – Idioms and Phrasal Verbs pro pokročilé studenty.
ELEMENTARY

STUDY vs. LEARN

Umíte správně používat slovesa STUDY a LEARN? Ukážeme vám, jak s nimi pracovat. (upravený článek z roku 2011)

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno OWN vs. OWE 13 10134 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 9 měsíci