Help for English

AT LAST vs. AT LEAST

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 09.05.2019

Další dvojice vazeb, které se velice pletou. Umíte je správně přečíst a víte, co znamenají?AT LAST vs. AT LEAST

Další dvojice slov, kde studenti často chybují. Problém dělá jak výslovnost, tak i pravopis a překlad.

at last/ət'lɑ:st/ = konečně
at least/ət'li:st/ = alespoň

at last = konečně

Samotné slůvko last asi znáte (poslední, naposledy). Ve spojení at last má však význam odlišný. Vyjadřujeme zde nedočkavost, dlouhé čekání, kdy se většinou na něco těšíme.

I'm glad to meet you at last. TTT *1
At last I've finished the homework. TTT *2
She has just arrived. – At last! TTT *3
At last, they've paid the invoice. TTT *4  

Se spojením at last se většinou setkáte na začátku nebo konci věty. Můžete (ale nemusíte) ho oddělit čárkou.

at last vs. finally

Tyto výrazy mají velmi podobný význam. At last však naznačuje nedočkavost a těšení se na něco. Finally pouze dlouhé čekání, nebo naznačuje, že předcházely problémy.

at last vs. in the end

I tyto dvě vazby jsou si významově podobné. U spojení in the end však popisujete něco, k čemu jste došli třeba po delším dohadování, nebo pokud jste zvážili všechny možnosti (nebo také problémy). Více si přečtěte v článku AT THE END vs. IN THE END.

at least = alespoň, aspoň, minimálně

Samotné slůvko least možná již znáte. Jedná se o třetí stupeň od little:

 • little – less – (the) least

Může znamenat nejméně, nejmenší. Spojení at least má však význam alespoň, aspoň, minimálně, nejméně.

There were at least fifty people at the party. TTT *5
I'm afraid it'll cost at least 1000 pounds. TTT *6
You should clean the machine at least once a month. TTT *7
You should at least offer them something to drink. TTT *8
Well, at least he wasn't bored. TTT *9  

“Last but not least”

Když už jsme u slovíček last a least, zmíníme frázi last but not least, která by se dala přeložit ‘v neposlední řadě’.

Nejčastěji se s tou vazbou setkáte při představování lidí, nebo při výčtu lidí z nějakého seznamu, kdy chcete říct, že tato osoba je poslední, ale stejně důležitá jako ostatní.

Last but not least, I would like to introduce Michael, our new HR Assistant. TTT *10  

Překlad:
 1. Jsem rád, že vás konečně poznávám.
 2. Konečně jsem dokončil ten domácí úkol.
 3. Právě dorazila. – Konečně!
 4. Konečně tu fakturu zaplatili.
 5. Na večírku bylo alespoň padesát lidí.
 6. Obávám se, že to bude stát aspoň (minimálně) 1000 liber.
 7. Měl bys ten přístroj vyčistit aspoň jednou měsíčně.
 8. Měl bys jim nabídnout alespoň něco k pití.
 9. No aspoň se nenudil.
 10. V neposlední řadě bych rád představil Michaela, našeho nového HR asistenta.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

AT THIS TIME vs. AT THAT TIME vs. AT THE TIME

Umíte správně používat slovíčko TIME a ukazovací zájmena? Studenti zde totiž často chybují.
PRE-INTERMEDIATE

'AT ALL'

Co znamená užitečné spojení ‘AT ALL’ a jak se používá. Nenechte se zmást doslovným překladem.

PRE-INTERMEDIATE

AT THE END vs. IN THE END

Další článek o problematických předložkách. Kdy ve spojení s “the end” použít IN a kdy AT?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno AT LAST vs. AT LEAST 7 26125 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 5 lety