Help for English

Slovíčko FANCY

INTERMEDIATE Vydáno dne 18.11.2017

Znáte slovíčko FANCY? Možná se vám zalíbí. Určitě se bude při běžné konverzaci hodit.Slovíčko FANCY

Slůvko fancy/'fænsi/ je velice užitečné. Sice na něj nenarazíte moc často v učebnicích angličtiny, ale v reálné mluvě ano, ať už ve filmech, seriálech atp. Určitě se tedy bude hodit znát jeho významy.

Sloveso FANCY

fancy = mít chuť

Jako první význam slovesa fancy/'fænsi/ si uvedeme překlad mít na něco chuť. Je to hovorové sloveso typické pro britskou angličtinu.

fancy sth = mít chuť na něco
fancy doing sth = mít chuť na dělání něčeho

Do you fancy a drink? TTT *1
What do you fancy for breakfast? TTT *2
Do you fancy going for a walk? TTT *3
I don't really fancy going to the cinema. TTT *4  

Jelikož se jedná o hovorovou angličtinu, můžete se také často setkat s otázkou bez úvodního ‘do you’: Fancy a drink?

fancy = líbit se, být přitahován

Další význam slovesa fancy/'fænsi/ jet po někom, líbit se, být přitahován. Opět se jedná spíše o hovorový význam typický pro britskou angličtinu.

I think he fancies you. TTT *5
All the girls in class fancied him. TTT *6
I think Rachel fancies you. TTT *7
Are you trying to tell me you fancy his wife? TTT *8  

fancy = představovat si, představit si

V knižním stylu (opět spíše v britské angličtině) může mít sloveso fancy/'fænsi/ také význam domnívat se, představovat si apod.

He fancied he heard someone talking upstairs. TTT *9
Fancy meeting him here. TTT *10  

Přídavné jméno FANCY

fancy = atraktivní, drahý, luxusní, nóbl

Jako přídavné jméno má fancy/'fænsi/ význam fantastický, úžasný, atraktivní apod.

fancy car = luxusní auto
fancy restaurant = ‘nóbl’ (luxusní) restaurace
fancy hotel = luxusní hotel

He took me to a fancy restaurant last night. TTT *11
He bought a fancy new car. TTT *12
The decoration is a bit too fancy for me. TTT *13
Have you seen his new kitchen? It's full of fancy gadgets. TTT *14
It's just a corner shop. Nothing fancy. TTT *15  

fancy = zdobený, vyšperkovaný

I want just a simple bag, nothing fancy. TTT *16
The decoration is a bit too fancy for me. TTT *17  

fancy = (zbytečně) komplikovaný

He likes using fancy words. TTT *18  

Pozn.: Spojení fancy dress označuje maškarní kostým a fancy-dress party můžeme přeložit jako maškarní bál.

Podstatné jméno FANCY

fancy = zalíbení

take a fancy to/teɪk ə 'fæ­nsi tu:/ = oblíbit si někoho, něco
take/catch your fancy = zaujmout

She took a fancy to their new gardener. TTT *19
Janet's taken a fancy to our cuisine. TTT *20
Did something catch your fancy in the shop? TTT *21  

Závěr

Pokud jste slovíčko fancy neznali, určitě jste zjistili, že se v běžné hovorové angličtině může velice hodit. Pokud jste toto slovíčko již znali, mohli jste si ujasnit jeho významy.

Překlad:
 1. Máš chuť na drink?
 2. Co si chceš dát na snídani?
 3. Máš chuť jít na procházku?
 4. Moc nemám chuť jít do kina.
 5. Myslím, že po tobě jede.
 6. Všem dívkám ve třídě se líbil.
 7. Myslím, že se Rachel líbíš.
 8. Snažíš se mi říct, že se ti líbí jeho žena?
 9. Měl dojem, že nahoře slyší někoho mluvit.
 10. Představ si potkat ho teď tady.
 11. Včera večer mě vzal do luxusní restaurace.
 12. Koupil si nové luxusní auto.
 13. Dekorace je na mě příliš zdobená.
 14. Viděl jsi jeho novou kuchyni? Je plná přepychových přístrojů.
 15. Je to jen večerka. Nic nóbl.
 16. Chci obyčejnou tašku, nic ‘extra’.
 17. Dekorace je na mě příliš zdobená.
 18. Rád používá složitá slovíčka.
 19. Oblíbila si jejich nového zahradníka.
 20. Janet si oblíbila naši kuchyni.
 21. Zaujalo tě něco v tom obchodě?


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Slovíčko MATTER

Znáte slůvko MATTER a jeho široké použití?

INTERMEDIATE

Slovíčko LIKELY

Dnes se podíváme na velice užitečné slovíčko LIKELY pro vyjádření pravděpodobnosti.

INTERMEDIATE

Slovíčko MEAN

Článek o mnoha významech slovíčka MEAN.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slovíčko FANCY 18 22202 Od Josef poslední příspěvek
před 6 lety