Help for English

3 - Halloween (vocabulary)

INTERMEDIATE Vydáno dne 30.10.2008

Slovíčka z písně na Help for English. 
basement - suterén
BrE
/'beɪsmənt/ Přehrát
AmE
/'beɪsmənt/ Přehrát

noun - the lowest floor of a building, one that is located under the ground

 
beat - tlukot, bušení
BrE
/'bi:t/ Přehrát
AmE
/'bi:t/ Přehrát

noun - a regularly repeated hit

 
blame - vina
BrE
/'bleɪm/ Přehrát
AmE
/'bleɪm/ Přehrát

noun - responsibility for something bad

blender
blender - mixér (s noži, stolní nebo ruční)
BrE
/'blendə/ Přehrát
AmE
/'blendər/ Přehrát

noun - a machine that changes solid food into liquid

 
blurry - rozmazaný, zastřený
BrE
/'blɜ:ri/ Přehrát
AmE
/'blɜ:ri/ Přehrát

adjective - not clear, made difficult to be seen clearly

bomb
bomb - bomba, nálož
BrE
/'bɒm/ Přehrát
AmE
/'bɑ:m/ Přehrát

noun - a container filled with explosives

 
fade - slábnout, blednout
BrE
/'feɪd/ Přehrát
AmE
/'feɪd/ Přehrát

verb - to lose strength, energy, colour, volume etc. slowly

 
fever - horečka, vysoká teplota
BrE
/'fi:və/ Přehrát
AmE
/'fi:vər/ Přehrát

noun - a very high body temperature that you have when you are very ill

 
gene - gen
BrE
/'dʒi:n/ Přehrát
AmE
/'dʒi:n/ Přehrát

noun - a segment of the DNA that contains genetic information that is passed to an individual person, animal or plant from a parent

 
modify - změnit, upravit, pozměnit
BrE
/'mɒdəfaɪ/ Přehrát
AmE
/'mɑ:dəfaɪ/ Přehrát

verb - to change slightly

 
persistence - neodbytnost, vytrvalost, umíněnost
BrE
/pə'sɪtənts/ Přehrát
AmE
/prə'sɪtənts/ Přehrát

noun - the act of continuing in a course of action in spite of difficulties

 
plant - položit (např. nálož)
BrE
/'plɑ:nt/ Přehrát
AmE
/'plænt/ Přehrát

verb - to put something in position, esp. secretly (often about bombs etc.)

 
render - způsobit, přivodit
BrE
/'rendə/ Přehrát
AmE
/'rendər/ Přehrát

verb - to cause to become

 
scalpel - skalpel
BrE
/'skælpəl/ Přehrát
AmE
/'skælpəl/ Přehrát

noun - a very sharp instrument used by surgeons to perform operations

scared
scared - vystrašený, vyděšený
BrE
/'skeəd/ Přehrát
AmE
/'skerd/ Přehrát

adjective - afraid of something, feeling fear

 
sin - hřích, nepravost
BrE
/'sɪn/ Přehrát
AmE
/'sɪn/ Přehrát

noun - an act that is considered wrong by your religion

 
teary - uslzený, zaslzený
BrE
/'tɪəri/ Přehrát
AmE
/'θiəri/ Přehrát

adjective - full of tears

 
topple - převážit, převážit se
BrE
/'tɒpl/ Přehrát
AmE
/'tɑ:pl/ Přehrát

verb - to collapse, to overbalance

tower
tower - věž
BrE
/'taʊə/ Přehrát
AmE
/'taʊər/ Přehrát

noun - a tall building or structure, esp. as a part of a castle, church etc.

 
whoever - kdokoliv
BrE
/hu:'evə/ Přehrát
AmE
/hu:'evər/ Přehrát

pronoun - no matter who, anybodyPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Halloween na Help for English

Jaké halloweenské materiály naleznete na našich stránkách?

PRE-INTERMEDIATE

Halloween - Halloween Night (vocabulary)

Slovíčka z písně na Help for English.
PRE-INTERMEDIATE

Halloween Creature Quiz (vocabulary)

Slovíčka z kvízu na Help for English.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář