Help for English

The Rentals - Colorado (vocabulary)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 30.11.2008

Slovíčka z písně na Help for English.blow
blow - foukat, vanout, dout, vát, fičet
BrE
/'bləʊ/ Přehrát
AmE
/'bloʊ/ Přehrát

verb - (of air) to move

 
both - oba, obojí
BrE
/'bəʊθ/ Přehrát
AmE
/'boʊθ/ Přehrát

determiner - the two

coast
coast - pobřeží
BrE
/'kəʊst/ Přehrát
AmE
/'koʊst/ Přehrát

noun - the line where the sea or ocean meets the dry land

 
escape - uniknout, uprchnout, utéct
BrE
/ɪs'keɪp/ Přehrát
AmE
/ɪs'keɪp/ Přehrát

verb - to get away from somewhere, to get free from something/somebody

 
fade - slábnout, blednout
BrE
/'feɪd/ Přehrát
AmE
/'feɪd/ Přehrát

verb - to lose strength, energy, colour, volume etc. slowly

 
haze - opar (mlha), mlhavý opar, mlha
BrE
/'heɪz/ Přehrát
AmE
/'heɪz/ Přehrát

noun - air that is difficult to see through because of heat or smoke

kill
kill - zabít
BrE
/'kɪl/ Přehrát
AmE
/'kɪl/ Přehrát

verb - to end somebody's life

 
load - naložit, nakládat
BrE
/'ləʊd/ Přehrát
AmE
/'loʊd/ Přehrát

verb - to put things on a ship, a lorry etc. that need to be transported somewhere

 
melt - tát, roztát, roztavit se, rozpustit se
BrE
/'melt/ Přehrát
AmE
/'melt/ Přehrát

verb - to change into a liquid or to something soft (e.g. chocolate or cheese)

 
mind - mysl, rozum, duše
BrE
/'maɪnd/ Přehrát
AmE
/'maɪnd/ Přehrát

noun - thoughts and feelings etc, the part of the brain that does the thinking etc.

 
mountainside - úbočí hory, úbočí (hory)
BrE
/'maʊntɪnsaɪd/ Přehrát
AmE
/'maʊnt̬ənsaɪd/ Přehrát

noun - the side of a mountain

 
pack - sbalit, zabalit, sbalit se, zabalit si
BrE
/'pæk/ Přehrát
AmE
/'pæk/ Přehrát

verb - to put things into containers, cases, boxes etc.

 
reason - příčina, důvod
BrE
/'ri:zn/ Přehrát
AmE
/'ri:zn/ Přehrát

noun - something that makes you decide to do something

 
rest - odpočinek
BrE
/'rest/ Přehrát
AmE
/'rest/ Přehrát

noun - the time when your mind and your body relaxes

 
ride - jízda
BrE
/'raɪd/ Přehrát
AmE
/'raɪd/ Přehrát

noun - a journey on horseback, on a boat, bike or motorcycle

 
rise - vstávat, zdvihat se, vstát, zdvihnout se, povstat, vzpřímit se, stoupat, stoupnout
BrE
/'raɪz/ Přehrát
AmE
/'raɪz/ Přehrát

verb - to get up, to get upright

 
roll - jet (autem apod.), uhánět (autem apod.), řítit se (autem apod.)
BrE
/'rəʊl/ Přehrát
AmE
/'roʊl/ Přehrát

verb, American English - (of a vehicle with wheels) to move

shadow
shadow - stín (člověka apod.)
BrE
/'ʃædəʊ/ Přehrát
AmE
/'ʃædoʊ/ Přehrát

noun - a dark shape that is made by an object or person etc. when it blocks out light

 
static - šum (v rádiu), zrnění (v televizi)
BrE
/'stætɪk/ Přehrát
AmE
/'stæt̬ɪk/ Přehrát

noun - crackling or hissing on the radio, on TV etc. caused by electrical interference

 
station - stanice (televizní)
BrE
/'steɪʃn/ Přehrát
AmE
/'steɪʃn/ Přehrát

noun - the programmes that are broadcast by one TV or radio company; the radio or TV company itself

tape
tape - kazeta
BrE
/'teɪp/ Přehrát
AmE
/'teɪp/ Přehrát

noun - a small case with a tape in it, you use it for playing and recording music

 
thoughtlessness - ukvapenost, zbrklost
BrE
/'θɔ:tləsnəs/ Přehrát
AmE
/'θɔ:tləsnəs/ Přehrát

noun - the trait of doing something too fast, without much consideration or thought given to it

 
weightless - lehký, nic nevážící
BrE
/'weɪtləs/ Přehrát
AmE
/'weɪtləs/ Přehrát

adjective - having or appearing to have very little weight

wind
wind - vítr
BrE
/'wɪnd/ Přehrát
AmE
/'wɪnd/ Přehrát

noun - moving airPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

"Colorado" by the Rentals (in pictures)

Poslechněte si píseň s názvem Colorado od skupiny THE RENTALS a při poslechu vyberte z nabídky odpovídající obrázky.

PRE-INTERMEDIATE

"Colorado" by The Rentals (fill in the gaps)

Zajímavá písnička americké kapely The Rentals – jmenuje se Colorado a vy si ji zde můžete poslechnout a doplnit do jejícho textu chybějící slovíčka. Nakonec vás čeká český překlad.

PRE-INTERMEDIATE

The Birthmark (vocabulary)

Slovíčka z povídky The Birthmark ve zjednodušené verzi na Help for English.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno The Rentals - Colorado (vocabulary) 1 4676 Od kkjana poslední příspěvek
před 15 lety