Help for English

email English

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 17.01.2010

Recenze cvičebnice ‚email English‘ od nakladatelství Macmillan, která se zaměřuje na spojení užitečná při psaní emailů.Course Map (mapa kurzu)

email English (Paul Emmerson)

Verdikt: 90%

produkt email English
popis cvičebnice (96 stran, černo-modro-bílý tisk, paperback)
úroveň A2-B1 (mírně a středně pokročilí)
vydavatelství Macmillan, 2004
cena 570,– Kč

Vydavatelství Macmillan vydalo celkem již tři kvalitní učebnice (cvičebnice) zaměřující se na určitý aspekt obchodní angličtiny. První z nich byla učebnice Telephone English (recenzi naleznete zde. Dnes si řekneme něco o druhém titulu email English (třetí titul Presentations in English si necháme na jindy).

Obsah učebnice

Po nahlédnutí do obsahu učebnice si můžete udělat docela dobrý obrázek, co od knihy očekávat. Kniha je rozdělena do osmi sekcí a 32 kapitol (každá z nich je na dvou stranách). Ke všem cvičením najdete pochopitelně klíč.

Introduction

 • 1 Formal or informal?
 • 2 Missing words and abbreviations
 • 3 Key phrases

První kapitola knihy se zaměřuje na velmi důležitý aspekt při psaní: formální a neformální angličtinu. Mnoho studentů zná z hodin neformální slovíčka, která mohou použít při běžné konverzaci. V dopisech (ať už to jsou klasické dopisy nebo emaily) se však často musí použít naopak angličtina formální. Píšete-li kolegovi ze stejné firmy, bude email vypadat určitě jinak, než když píšete například svému dodavateli, odběrateli, nebo když žádáte o práci.

V druhé části ze se zaměříte na zjednodušování (vynechávání slov, zkratky). Opět je zde rozdíl mezi formální angličtinou (která nepoužívá zkratky a nevynechává slova) a neformální angličtinou (která je naopak jednodušší).

V poslední části úvodní sekce si procvičíte klíčové fráze a obraty, které se mohou hodit v různých dalších emailech a dopisech.

Basics

 • 4 Opening and closing
 • 5 Giving news
 • 6 Information, action, help
 • 7 Internal messages
 • 8 Attachments
 • 9 Arranging a meeting
 • 10 Invitations and directions
 • 11 Negotiating a project
 • 12 Checking understanding

Jak začít a jak ukončit email? Co se hodí do formálního a neformálního dopisu? To si můžete procvičit ve čtvrté kapitole. Pak si rozšíříte slovní zásobu v oblastech jako předávání novinek, informací, poskytování pomoci apod. Opět musíte často rozlišit formální a neformální text.

V sedmé kapitole si pak procvičíte interní vzkazy, které jsou pochopitelně mnohem jednodušší a mají jinou strukturu než klasické emaily, které opouští firmu.

V další kapitole se zaměříte na přílohy a na užitečná spojení, jak na ně v textu emailu upozornit.

Dále nebudou chybět pozvánky na jednání, domlouvání jednání, nařízení či domlouvání projektů.

V poslední kapitole této části se zaměříte na to, zda jste ve vašem textu byli správně pochopeni.

Language focus

 • 13 Verb forms
 • 14 Comparisons
 • 15 Sentence structure
 • 16 Common mistakes
 • 17 Punctuation and spelling

V této části se zaměříte na samotnou angličtinu a její správné použití. O této sekci se dá říct, že je gramatická. Připomenete si zde správné použití časů, stupňování přídavných jmen, struktury vět a to vše na pozadí obchodní angličtiny.

Nebudou chybět ani typické chyby a na závěr kapitola o správném použití interpunkčních znamének.

Commercial

 • 18 A customer-supplier sequence
 • 19 Inquiries and orders
 • 20 Discussing and agreeing terms
 • 21 Asking for payment
 • 22 Describing business trends
 • 23 Cause, effect, contrast

Zde se dozvíte něco o samotné obchodní části emailu. Můžete se zde dočíst o poptávkách, objednávkách, domlouvání dodacích podmínek, platbách atd.

Ve dvacáté druhé kapitole budete popisovat trendy (zvyšování, snižování, zlepšování, zhoršování) a na závěr příčiny a důsledky obchodních aktivit.

Problems

 • 24 Complaint
 • 25 Apologies

V této části se budete zaměřovat na stížnosti a omluvy. I zde jde pochopitelně o formální angličtinu. Dozvíte se, jak si efektivně stěžovat, ale také jak se uctivě omluvit. Další aspekt jazyka, u kterého studenti mají často velmi omezenou slovní zásobu.

Reports

 • 26 Report structure and key phrases
 • 27 Linking words and relative clauses

S obchodními emaily také souvisí zasílání různých reportů. Dozvíte se zde také o užitečných spojovacích výrazech a vztažných větách.

Direct / Indirect

 • 28 Being direct and brief
 • 29 Being indirect and polite

Pokud píšdete dopis nebo email, můžete chtít být přímí a struční, nebo naopak nepřímí a zdvořilí. V této části se k tomu naučíte užitečná slovíčka a spojení.

Personal

 • 30 Being friendly
 • 31 Advice and suggestions
 • 32 Job application

V poslední části najdete užitečné obraty pro přátelský tón emailu. Také se naučíte, jak radit a navrhovat řešení. V závěru si pak procvičíte užitečná spojení, která se budou hodit při anglické žádosti o práci.

Phrase Bank

V závěru knihy pak najdete na deseti stranách velice užitečnou ‘banku frází’. Je rozdělena do těchto kapitol, které jsou podobné jako v průběhu celé knihy: basics, arrangements, writing styles, commercial, complaints and apologies, personal, reports

Je to skvělá příručka, pokud píšete konkrétní email a nemůžete si vybavit ten správný výraz.

Jednotlivé lekce

Jak jsme si řekli v úvodu, kniha obsahuje celkem 32 kapitol (lekcí).

Vzhledem k tomu, že se jedná spíše o cvičebnici než učebnici, je zde prostor především k procvičování než k nějaké prezentaci učiva. V žádné kapitole proto nenajdete zdlouhavá vysvětlování, ale jste hozeni ‘rovnou do vody’. To však nepovažuji jako minus, ale spíše plus. Ve cvičeních totiž nejlépe poznáte, co již umíte a kde byste naopak potřebovali zabrat.

V učebnicích, kde je vždy dlouhé vysvětlování, má student tendenci říkat si, že to všechno vlastně umí. Pokud však má doplnit rovnou cvičení, zjistí občas pravý opak.

V závěru knihy je však velmi užitečný Phrase Bank, kde najdete potřebné fráze a obraty, pokud zrovna píšete konkrétní email.

Závěr

Považujeme tuto knihu za velice zdařilou. Student se zdokonalí v psaní emailů právě díky velkému množství cvičení, která jsou v knize velice různorodá. V průběhu studia knihy jste pak stále nuceni rozlišovat mezi formální a neformální angličtinou, což je právě kámen úrazu i u pokročilých studentů.

Nedílnou součástí je také vynikající ‘banka frází’, kam můžete nahlédnout, pokud si nemůžete při psaní vzpomenout na užitečný obrat.


EnglishBooks.cz

V našem partnerském knihkupectví English Books si můžete tuto knihu koupit se slevou 15%: zdeOnline angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Jak napsat anglický email

Článek o tom, jak psát emaily v angličtině. Víte, jak přečíst ‘zavináč’, a znáte základní rozdíly mezi formální a neformální angličtinou?

ALL LEVELS

Informace o zkouškách BEC

BEC – Business English Certificates – Informace o mezinárodně uznávaných zkouškách z obchodní angličtiny.
INTERMEDIATE

BUSINESS ENGLISH - Introduction

Úvod k našemu novému kurzu obchodní angličtiny.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno email English 8 20072 Od VaVe poslední příspěvek
před 13 lety