Help for English

Futurama 1x09

INTERMEDIATE Vydáno dne 30.01.2009

30 slovíček z deváté epizody seriálu Futurama (Hell is Other Robots) 
abuse - zneužít, zneužívat
BrE
/ə'bju:z/ Přehrát
AmE
/ə'bju:z/ Přehrát

verb - to use something in a bad or illegal way

 
ashamed - zahanbený
BrE
/ə'ʃeɪmd/ Přehrát
AmE
/ə'ʃeɪmd/ Přehrát

adjective - feeling guilty and embarassed because you have done something bad

baptism
baptism - křest
BrE
/'bæptɪzəm/ Přehrát
AmE
/'bæptɪzəm/ Přehrát

noun - a ceremony in which they pour water on a person's head or in which a person is submerged in water to show that they have become members of the church

ceremony
ceremony - obřad
BrE
/'serəməni/ Přehrát
AmE
/'serəməni/ Přehrát

noun - actions that are performed at an important event, e.g. a wedding, a funeral etc.

 
congregation - shromáždění (obzvl. církevní), církevní shromáždění
BrE
/ˌkɒŋgrɪ'geɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌkɑ:'ŋgrɪ'geɪʃn/ Přehrát

noun - a gathering of people of the same religion

 
contest - soutěž, závod
BrE
/'kɒntest/ Přehrát
AmE
/'kɑ:ntest/ Přehrát

noun - a kind of competition that tries to find the best, most beautiful etc.

 
convert - konvertovat, změnit víru, změnit náboženství
BrE
/kən'vɜ:t/ Přehrát
AmE
/kən'vɜ:rt/ Přehrát

verb - to change one's religion

 
damnation - zatracení, věčné zatracení
BrE
/dæm'neɪʃn/ Přehrát
AmE
/dæm'neɪʃn/ Přehrát

noun - eternity spent in hell as a punishment for one's sins

 
deliver - osvobodit (od hříchu), spasit, osvobodit
BrE
/dɪ'lɪvə/ Přehrát
AmE
/dɪ'lɪvər/ Přehrát

verb - to save from sin, to set free

devil
devil - ďábel, čert
BrE
/'devl/ Přehrát
AmE
/'devl/ Přehrát

noun - an mythical evil character that lives in hell and has two horns on his head

 
eternity - věčnost
BrE
/ɪ'tɜ:nəti/ Přehrát
AmE
/ɪ'tɜ:rnət̬i/ Přehrát

noun - time that does not end

 
fast - půst
BrE
/'fɑ:st/ Přehrát
AmE
/'fæst/ Přehrát

noun - abstaining from food (esp. for religious or medical reasons)

fiddle
fiddle - housle
BrE
/'fɪdl/ Přehrát
AmE
/'fɪdl/ Přehrát

noun, informal - a stringed instrument that is supported by the left shoulder and played with a bow

flame
flame - plamen
BrE
/'fleɪm/ Přehrát
AmE
/'fleɪm/ Přehrát

noun - the coloured part of a fire

 
grace - modlitba (děkovná), modlitba (před jídlem)
BrE
/'greɪs/ Přehrát
AmE
/'greɪs/ Přehrát

noun - a prayer in which you give thanks to God before a meal

heaven
heaven - nebe, nebesa
BrE
/'hevn/ Přehrát
AmE
/'hevn/ Přehrát

noun - the place where a god lives or where he takes good people after they die

hell
hell - peklo
BrE
/'hel/ Přehrát
AmE
/'hel/ Přehrát

noun - a place where the devil lives or where bad people are believed to go after they die

 
hooked - závislý (na něčem), posedlý, zblázněný
BrE
/'hʊkt/ Přehrát
AmE
/'hʊkt/ Přehrát

adjective, informal - unable to stop doing something or taking something (such as watching a TV series or taking drugs)

 
infernal - pekelný
BrE
/ɪn'fɜ:nl/ Přehrát
AmE
/ɪn'fɜ:rnl/ Přehrát

adjective - extremely cruel (like in hell), characteristic of hell

poison
poison - otrávit
BrE
/'pɔɪzn/ Přehrát
AmE
/'pɔɪzn/ Přehrát

verb - to put a substance that can kill people somewhere; to kill somebody with such a substance

preacher
preacher - kazatel
BrE
/'pri:tʃə/ Přehrát
AmE
/'pri:tʃər/ Přehrát

noun - a person who gives a religious speech, esp. in a church

 
punishment - trest, potrestání
BrE
/'pʌnɪʃment/ Přehrát
AmE
/'pʌnɪʃmənt/ Přehrát

noun - something that makes you suffer because you have done something bad or wrong

 
religion - náboženství, víra (náboženství)
BrE
/rɪ'lɪdʒən/ Přehrát
AmE
/rɪ'lɪdʒən/ Přehrát

noun - belief in a god (or gods) and things connected with it

 
sin - hřešit
BrE
/'sɪn/ Přehrát
AmE
/'sɪn/ Přehrát

verb - to do something that your religion teaches you is wrong

 
sinner - hříšník
BrE
/'sɪnə/ Přehrát
AmE
/'sɪŋər/ Přehrát

noun - a person who does what is not acceptable according to a religion

 
stoned - zkouřený, zdrogovaný, zfetovaný
BrE
/'stəʊnd/ Přehrát
AmE
/'stoʊnd/ Přehrát

adjective, informal - under the influence of a drug

 
suffer - trpět, vytrpět
BrE
/'sʌfə/ Přehrát
AmE
/'sʌfər/ Přehrát

verb - to go through pain or difficulty

 
temple - chrám
BrE
/'templ/ Přehrát
AmE
/'templ/ Přehrát

noun - a large building where religious ceremonies take place and where people go to pray

 
tempt - pokoušet
BrE
/'tempt/ Přehrát
AmE
/'tempt/ Přehrát

verb - to try to persuade somebody to do something bad

torture
torture - mučit
BrE
/'tɔ:tʃə/ Přehrát
AmE
/'tɔ:rtʃər/ Přehrát

verb - to cause someone great pain esp. in order to make them give you information or to punish themPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Futurama (a jiné okruhy slovní zásoby)

Okruhy slovní zásoby z animovaného seriálu Futurama.
PRE-INTERMEDIATE

Grammar Theme Park: Futurama

Gramatický test, ve kterém se všechny věty týkají nějakého konkrétního tématu, tentokráte je to animovaný seriál Futurama.
INTERMEDIATE

Futurama 1x10

30 slovíček z desáté epizody seriálu Futurama (A Flight to Remember)
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář