Help for English

BREATHE vs. BREATH

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 18.02.2018

Další dvojice podobných slovíček. Jedno znamená ‘dýchat’, druhé znamená ‘dech’. Víte, které je které a jak se vyslovují? (upravený článek z roku 2010)BREATHE vs. BREATH

Dnes nabízíme opět dvojici slov, která se pletou. Jedná se o slovíčka breathe a breath a překvapivě si můžeme pomoci českým překladem:

Pravopis a výslovnost

Sloveso dýchat je “delší”, proto se píše jako delší breathe a vyslovujete se také jako delší /bri:ð/ .

Naopak podstatné jméno dech je “kratší”, proto se píše breath a vyslovuje se krátce /breθ/ .

Nezapomeňte také, že th se vyslovuje u každého slova jinak.  

breathe (v) /bri:ð/ = dýchat

breathe fast / quickly = dýchat rychle
breathe slowly = dýchat pomalu
breathe deeply = dýchat zhluboka
breathe shallowly = dýchat ‘mělce’ (ne zhluboka)

breathe hard / heavily /'hevɪli/ = dýchat ztěžka
breathe easily /'i:zɪli/ = dýchat zlehka

breathe in = nadechnout se, vdechnout
breathe out = vydechnout

I had to leave. I simply couldn't breathe in there. TTT
He's been running and now he's breathing heavily. TTT
It was cold and Jack was breathing on his hands. TTT
The doctor told me to breathe slowly and deeply. TTT
You should let the wine breathe for a while. TTT
When my dad hugged me, I could hardly breathe. TTT
Can you put it out? I don't want to breathe in the smoke. TTT  

breath (n) /breθ/ = dech, nádech

deep breath = hluboký nádech
long breath = dlouhý nádech
slow / quick breath = krátký nádech
bad breath = špatný dech (zápach z úst)

take a (deep) breath = nadechnout se (zhluboka)
catch one's breath = popadnout dech
hold one's breath = zadržet dech
gasp for breath = lapat po dechu

be out of breath = být bez dechu, být udýchaný
be short of breath = mít potíže s dýcháním (zdravotní)

take sb's breath away = vyrazit někomu dech

Take a deep breath and relax. TTT
After the race I couldn't catch my breath. TTT
How long can you hold your breath? TTT
His breath smelt of cigarettes. TTT
When I saw his new painting, it simply took my breath away. TTT
Smoking will only give you bad breath. TTT  

Závěr

Věříme, že po přečtení článku vám tato dvojice slov již nebude dělat problémy. Pamatujte si, že sloveso ‘dýchat’ je delší, proto se píše breathe a vyslovuje se /bri:ð/. Podstatné jméno ‘dech’ je naopak kratší, píše se pouze breath a vyslovuje se /breθ/.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Study page: Breathe You In

Studijní poznámky ke slovní zásobě, gramatice, idiomům apod. použitých v písni ‚Breathe You In‘. Co se všechno lze z textu písně naučit?
PRE-INTERMEDIATE

"Breathe You In" by Addison Road

Zajímavá rocková píseň, do jejíhož textu budete mít za úkol doplnit chybějící slova.
ALL LEVELS

Addison Road - Breathe You In

Slovíčka z písně BREATHE YOU IN skupiny Addison Road.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno BREATHE vs. BREATH 4 7460 Od littlewolf poslední příspěvek
před 9 lety