Help for English

Chess vocabulary

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 22.03.2009

Slovní zásoba spojená s “Hrou králů”.bishop
bishop - střelec (v šachu)
BrE
/'bɪʃəp/ Přehrát
AmE
/'bɪʃəp/ Přehrát

noun - the chesspiece that can only move diagonally

 
capture - zajmout (figurku v šachu), zabrat (figurku v šachu)
BrE
/'kæptʃə/ Přehrát
AmE
/'kæptʃər/ Přehrát

verb - to take the one of the opponent's chesspieces

 
castling - rošáda
BrE
/'kɑ:slɪŋ/ Přehrát
AmE
/'kæslɪŋ/ Přehrát

noun - a special chess move in which the king and either of the rooks move towards each other and interchange position

 
draw - remíza, nerozhodný výsledek
BrE
/'drɔ:/ Přehrát
AmE
/'drɔ:/ Přehrát

noun - a game that ends in a way that neither side wins

 
en passant - braní mimochodem (v šachu)
BrE
/ɑ:n pɑ:'sɑ:n/ Přehrát
AmE
/ɑ:n pɑ:'sɑ:n/ Přehrát

adverb - (French) a special move in chess in which the pawn that has moved by two squares can be captured as if it had only moved by one square

 
check - šach
BrE
/'tʃek/ Přehrát
AmE
/'tʃek/ Přehrát

noun - a situation in which the opponent's king is under threat of being captured

checkmate
checkmate - šach mat
BrE
/'tʃekˌmeɪt/ Přehrát
AmE
/'tʃekˌmeɪt/ Přehrát

noun - the conclusive victory in a game of chess

chess
chess - šachy
BrE
/'tʃes/ Přehrát
AmE
/'tʃes/ Přehrát

noun - a game for two people played on a black and white board, each player has 16 playing pieces and must capture the opponent's king

chess piece
chess piece - šachová figurka
BrE
/'tʃesˌpi:s/ Přehrát
AmE
/'tʃesˌpi:s/ Přehrát

noun - any of the 32 pieces that are used in playing chess (pawn, knight, bishop...)

chessboard
chessboard - šachovnice
BrE
/'tʃesˌbɔ:d/ Přehrát
AmE
/'tʃesˌbɔ:rd/ Přehrát

noun - a board used to play chess

king
king - král (v šachu)
BrE
/'kɪŋ/ Přehrát
AmE
/'kɪŋ/ Přehrát

noun - the most important chesspiece, it can move in all directions, only one square at a time

knight
knight - kůň (v šachu), jezdec (v šachu)
BrE
/'naɪt/ Přehrát
AmE
/'naɪt/ Přehrát

noun - the chesspiece that looks like a horse's head, its move looks like the letter L

 
move - táhnout (v šachu)
BrE
/'mu:v/ Přehrát
AmE
/'mu:v/ Přehrát

verb - to change the position of a chesspiece on the chessboard

pawn
pawn - pěšec (v šachu), pěšák (v šachu), pinčl (v šachu)
BrE
/'pɔ:n/ Přehrát
AmE
/'pɔ:n/ Přehrát

noun - the most numerous and the least powerful chesspiece, it only moves forward and captures to the side

 
promotion - proměna (v šachu)
BrE
/prə'məʊʃn/ Přehrát
AmE
/prə'moʊʃn/ Přehrát

noun - the move in chess in which the pawn is replaced by either a queen, rook, knight or bishop

queen
queen - královna (v šachu), dáma (v šachu)
BrE
/'kwi:n/ Přehrát
AmE
/'kwi:n/ Přehrát

noun - the strongest chesspiece, it can move any number of squares in all directions

rook
rook - věž (v šachu)
BrE
/'rʊk/ Přehrát
AmE
/'rʊk/ Přehrát

noun - a chesspiece that looks like a tower, its initial position in the game is in the corner of the chessboard

 
stalemate - pat (v šachu)
BrE
/'steɪlˌmeɪt/ Přehrát
AmE
/'steɪlˌmeɪt/ Přehrát

noun - a situation in which the king has no legal moves but is not in checkPokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Chess vocabulary (test)

Znáte slovíčka týkající se šachů? Vyzkoušejte si je v testu.
UPPER-INTERMEDIATE

Šachy anglicky - základní šachová slovní zásoba

Základní anglická slovní zásoba týkající se hry šachy.

INTERMEDIATE

Telephoning (vocabulary)

Slovní zásoba spojená s telefony a telefonováním.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Chess vocabulary 19 28177 Od Grimble Gromble poslední příspěvek
před 13 lety