Help for English

Anglická předpona A- (abroad, asleep, a-ringing)

ADVANCED Vydáno dne 04.04.2010

Jak vznikla mnohá slova začínající na a- (asleep, awake, away, apart) a co archaická/básnická předpona a- vyjadřuje.Předpona a-

"I hear Jerusalem bells a-ringing
Roman cavalry choirs are singing"

- Coldplay, Viva La Vida

Začínáme netradičně a to částí refrénu ohromného hitu skupiny Coldplay s názvem VIVA LA VIDA. Podíváte-li se na tento text, jistě si všimnete výrazu a-ringing. "Co je to za nesmysl?" řeknete si možná. Odpovím vám: Žádný nesmysl, je to anglosaská předpona a-. Co vyjadřuje a kde všude ji najdeme, to se dozvíte v dnešním článku.

 

Starořecká předpona a-

Nejprve si ale řekneme, o čem dnešní článek nebude. Nebude o starořecké předponě a-, která vyjadřuje, že něco není:

amoral / ˌeɪ'mɒrəl / - amorální (not moral, immoral)
atypical / ˌeɪ'tɪpɪkəl / - atypický (not typical)
asocial / ˌeɪ'səʊʃəl / - asociální (not social)

Tomuto se ale věnovat nebudeme.

 

Anglosaská předpona a-

My se zaměříme na anglosaskou předponu a- / ə /. Tuto látku totiž v mnoha zdrojích nenajdete a věřím, že pokročilým angličtinářům se bude hodit např. při čtení starších textů či básnických děl. Dozvíte se také, proč některá známá přídavná jména a příslovce začínají právě na samohlásku A.

Co je důležité, je, že se tato předpona již nepoužívá produktivně, nelze tedy pomocí ní vytvářet nová slova.

Předponou a- se vytvářela především přídavná jména a příslovce. Tato předpona vlastně vznikla oslabením předložky IN, ON či OF a nese tedy význam předložek in, on, at, to či of.

 


Místní význam - kde? kam?

V zásadě tato anglosaská předpona vyjadřovala místo KDE nebo směr KAM. Znáte např. následující slovo:

 

AHEAD - vpředu - znamená vlastně něco jako AT THE HEAD

Go straight ahead.
I can't see far ahead.
I saw there had been an accident ahead and stopped the car.

 

ATOP = on top of / to the top of

The picture was taken atop the Eiffel Tower.

 

ABOARD = on board

Welcome aboard!
There were more than 100 passengers aboard the plane.

 

ASHORE = to the shore, on the shore

The body was washed ashore.

 

AGROUND = to the ground, on the ground

The storm ran the ship aground.
The enemy bombers destroyed all the planes aground.

 

ALOFT = in the air

Flags were flying aloft the castle.
The plane was soon aloft.

 

APART = into parts

Apart buď znamená "na kusy" a nebo "(oddělený) od sebe"

They took the machine apart.
They were standing five yards apart.
They were drifting apart.

 

ABROAD

Velmi známé slovo ABROAD původně znamenalo něco jako "v širém okolí" (od slova BROAD - širý, široký) a v básních apod. se s tímto významem ještě hojně setkáte. Dnes se ale používá téměř jen ve významu "v/do zahraničí".

I prefer vacations abroad.
I'd like to work abroad in the summer.

 

AFIELD

AFIELD dnes uslyšíte už jen zřídka, téměř výhradně ve spojení FAR AFIELD - daleko.

Some people came from far afield to see the ceremony.

 

ASIDE = to the side

He puts money aside to save for a new computer.
She was standing aside, just looking at the people running about.

 

AWAY

I slovo AWAY vzniklo vlastně z předložky a podst. jména WAY - cesta. GO AWAY vlastně je "jít na cestu", FAR AWAY znamená doslova "daleko na cestě".

I took a pill but the pain wouldn't go away.
She lives far away from here.

 

Trocha gramatiky

Nezapomínejte, že výše uvedená přídavná jména jakoby již obsahují předložku. Předložky IN, ON, TO apod. se před ně už nepřidávají:

I went to abroad.
He was on aboard the ship.

Přidat ale můžeme např. předložku FROM:

He returned from abroad.
They traveled from afar.

 


Probíhající děje

Ve spojení se slovesy a podstatnými jmény tato předpona často vyjadřuje probíhající děje:

 

ASLEEP = sleeping, in sleep

Be quiet! The children are asleep.
After sex men usually fall asleep.

 

ABLAZE, AGLOW, AFIRE, AFLAME = in flames, burning, blazing, glowing

The roof was ablaze and smoke was coming out of the windows.
The room was aglow with candlelight.

 

ADRIFT = drifting

ADRIFT znamená, že něco unáší proud či vítr apod. Ještě častěji se ale používá obrazně.

The empty boat was adrift in the middle of the lake.
She was adrift in the sea of thought.

 

ALIVE = living

He was unconscious but still alive.
If we make out of here alive, I'll buy you a drink.

 

AFOOT = coming, on foot, in progress

All day long I could feel that something was afoot.
Plans were afoot to remove him from office.

 

Trocha gramatiky

Je důležité vědět, že se používají pouze za slovesem. Nelze je použít jako příd. jméno před podstatným:

the man was asleep - an asleep man
the roof was ablaze - an ablaze roof

 


Zesílení významu děje, zahlcení činností

V poetické angličtině se tato předpona často před slovesy používá produktivně a potom jakoby zdůrazňuje to, že je danou činností něco zcela zahlceno, že se někdo dané činnosti zcela věnuje. Odděluje se často pomlčkou. Tím se dostáváme právě k textu skupiny Coldplay:

 

A-RINGING - in the process of ringing, occupied by ringing

I hear Jerusalem bells a-ringing.

Možná také znáte vánoční píseň TWELVE DAYS OF CHRISTMAS. Tam je podobných slov hned několik:

ten lords a-leaping
eight maids a-milking
seven swans a-swimming
six geese a-laying

 

A-CHANGING

Znáte také možná Boba Dylana a jeho jeho píseň:

The times they are a-changing.

 

A-RUNNING, A-PLAYING, A-CALLING...

Jak jsem zmínil, tyto tvary lze vytvářet téměř jak se nám zachce. Praktické použití v běžné mluvené a psané angličtině je ale opravdu téměř nemožné.

 


Slovesa s předponou A-

Předponu A- ale obsahují i některá slovesa, u kterých zdůrazňuje jednorázovost děje. Podobně dnes používáme příslovečnou částici UP u fráz. sloves:

awake/awaken (probudit se, probudit = wake up), arise (povstat = rise up), arouse (vzbudit, vzrušit), ashame (zahanbit), abide

Tento význam se ale liší od sloves, která získala předponu a- z latinského "ad". Je to např. sloveso await či avenge apod.

 


Závěrem

Mým cílem nebylo detailně rozebrat původ všech slov začínajících na A. To by byl úkol pro daleko hlubší studii. Pokusil jsem se Vám vysvětlit původ přídavných jmen a příslovcí začínajících na anglosaskou předponu a- (asleep, awake, abroad...) a objasnit, co znamená v poezii a- před přítomným příčestím (a-ringing, a-changing...). Nyní by Vás tedy už v písních a básních neměla tato podivná "áčka" překvapit.

 

 

 

 
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se anglicky s naší aplikací po celý rok již za 990 Kč. Do 6. července 2020 navíc přidáváme k ročnímu předplatnému 3 měsíce zdarma!

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Prefixes (anglické předpony)

(Upravený a doplněný článek z roku 2008) Dnes si řekneme něco o anglických předponách a práci s nimi.
INTERMEDIATE

The Battle for Middle-Earth

Words from the game based on the Lord of the Rings.
PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: LITTLE, A LITTLE, FEW, A FEW

V tomto cvičení si můžete ověřit, zda ovládáte používání anglických kvantifikátorů ‚little‘, ‚a little‘, ‚few‘, ‚a few‘.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Anglická předpona A- (abroad, asleep, a-ringing) 24 19816 Od fernando 1 poslední příspěvek
před rokem