Help for English

Lost 1x01

INTERMEDIATE Vydáno dne 08.04.2009

Vybraná slovíčka ze seriálu LOST (Ztraceni), epizoda 1×01. 
black out - omdlít, ztratit vědomí, upadnout do bezvědomí
BrE
/ˌblæk'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌblæk'aʊt/ Přehrát

verb, informal - to become unconscious

bleeding
bleeding - krvácení
BrE
/'bli:dɪŋ/ Přehrát
AmE
/'bli:dɪŋ/ Přehrát

noun - the state of losing blood

 
breath - dech
BrE
/'breθ/ Přehrát
AmE
/'breθ/ Přehrát

noun - the air that you take inside your body

 
calm - klidný, tichý
BrE
/'kɑ:m/ Přehrát
AmE
/'kɑ:m/ Přehrát

adjective - quiet and peaceful

 
cockpit - kokpit, pilotní kabina
BrE
/'kɒkpɪt/ Přehrát
AmE
/'kɑ:kpɪt/ Přehrát

noun - the place at the front of a plane from which the pilot controls the plane

 
concussion - otřes mozku
BrE
/kən'kʌʃən/ Přehrát
AmE
/kən'kʌʃən/ Přehrát

noun - a brain injury caused by hitting the head

 
contraction - stah (např. při porodu)
BrE
/kən'trækʃn/ Přehrát
AmE
/kən'trækʃn/ Přehrát

noun - the tightening of a muscle, especially the tightening of the womb during childbirth

 
count - počítat
BrE
/'kaʊnt/ Přehrát
AmE
/'kaʊnt/ Přehrát

verb - to say numbers in successive order (1, 2, 3 ...)

 
deal with - zabývat se (čím)
BrE
/'di:l wɪð/ Přehrát
AmE
/'di:l wɪð/ Přehrát

verb - to be about something, to have something as its subject, to be on the topic of something

 
distress - úzkost, zármutek, bolest
BrE
/dɪ'stres/ Přehrát
AmE
/dɪ'stres/ Přehrát

noun - physical or mental pain

 
drapes - závěsy
BrE
/'dreɪps/ Přehrát
AmE
/'dreɪps/ Přehrát

noun, American English - long, heavy curtains

engine
engine - motor
BrE
/'endʒɪn/ Přehrát
AmE
/'endʒɪn/ Přehrát

noun - a machine that makes something move, the inner part of a car etc. that makes it move

 
familiar - známý, povědomý
BrE
/fə'mɪliə/ Přehrát
AmE
/fə'mɪliər/ Přehrát

adjective - well known, not strange

 
fear - strach, obava
BrE
/'fɪə/ Přehrát
AmE
/'fɪr/ Přehrát

noun - a feeling you have when you are in a dangerous situation or scary situation

 
freak - šílet, bláznit, zešílet, zbláznit se
BrE
/'fri:k/ Přehrát
AmE
/'fri:k/ Přehrát

verb, informal - to go crazy

fumes
fumes - výpary, zplodiny, plyny (např. výfukové)
BrE
/'fju:mz/ Přehrát
AmE
/'fju:mz/ Přehrát

noun - harmful smoke or gas with unpleasant smell

fuselage
fuselage - trup (letadla)
BrE
/'fju:zəlɑ:ʒ/ Přehrát
AmE
/'fju:səlɑ:ʒ/ Přehrát

noun - the main body of an airplane

 
give a hand - pomoci, podat ruku, dát pomocnou ruku
BrE
/ˌgɪv ə'hænd/ Přehrát
AmE
/ˌgɪvə'hænd/ Přehrát

verb - to help somebody with something

 
grim - hrůzný, strašidelný, budící hrůzu, děsivý
BrE
/'grɪm/ Přehrát
AmE
/'grɪm/ Přehrát

adjective - causing terror and fear, shocking

 
intact - nedotčený, nepoškozený
BrE
/ɪn'tækt/ Přehrát
AmE
/ɪn'tækt/ Přehrát

adjective - not damaged

island
island - ostrov
BrE
/'aɪlənd/ Přehrát
AmE
/'aɪlənd/ Přehrát

noun - a piece of land in the middle of a sea, ocean, lake etc.

 
lifeguard - plavčík
BrE
/'laɪfgɑ:d/ Přehrát
AmE
/'laɪfgɑ:rd/ Přehrát

noun - a person whose job is to keep an eye on people on the beach and help them if they are drowning etc.

needle
needle - jehla
BrE
/'ni:dl/ Přehrát
AmE
/'ni:dl/ Přehrát

noun - a thin piece of metal with a sharp point at one end and an eye on the other, it is used for sewing

 
odd - podivný, divný, zvláštní
BrE
/'ɒd/ Přehrát
AmE
/'ɑ:d/ Přehrát

adjective - strange, unusual

 
patch - záplatovat, zazáplatovat
BrE
/'pætʃ/ Přehrát
AmE
/'pætʃ/ Přehrát

verb - to cover a hole (in clothes etc.) with a piece of material

pregnant
pregnant - těhotná, těhotný, gravidní, březí
BrE
/'pregnənt/ Přehrát
AmE
/'pregnənt/ Přehrát

adjective - (of a woman or a female animal) about to have a baby

 
rescue - zachránit, vyprostit
BrE
/'reskju:/ Přehrát
AmE
/'reskju:/ Přehrát

verb - to save somebody from a harmful or dangerous situation (e.g. in the mountains etc.)

 
rip - roztrhnout, rozervat, trhat, rvát
BrE
/'rɪp/ Přehrát
AmE
/'rɪp/ Přehrát

verb - to tear quickly or suddenly

seatbelt
seatbelt - bezpečnostní pás (v autě)
BrE
/'si:tˌbelt/ Přehrát
AmE
/'si:tˌbelt/ Přehrát

noun - a strap at a seat in a car or plane etc. that helps to prevent serious injury in case of an accident

sew
sew - šít
BrE
/'səʊ/ Přehrát
AmE
/'soʊ/ Přehrát

verb - to use a needle and thread on a piece of cloth (e.g to make clothes etc.)

spine
spine - páteř
BrE
/'spaɪn/ Přehrát
AmE
/'spaɪn/ Přehrát

noun - the line of bones that goes down a person's back or the back of an animal

 
still - bez hnutí
BrE
/'stɪl/ Přehrát
AmE
/'stɪl/ Přehrát

adjective - without moving and making any sound

stomach
stomach - břicho
BrE
/'stʌmək/ Přehrát
AmE
/'stʌmək/ Přehrát

noun - belly

surgery
surgery - chirurgický zákrok
BrE
/'sɜ:dʒərɪ/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rdʒəri/ Přehrát

noun - a medical operation on the body involving cuttin open the skin etc.

tail
tail - ocas (letadla)
BrE
/'teɪl/ Přehrát
AmE
/'teɪl/ Přehrát

noun - the rear part of a plane

throw up
throw up - zvracet
BrE
/ˌθrəʊ'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌθroʊ'ʌp/ Přehrát

verb - to vomit; to let food come out of your stomach through your mouth, esp. when you feel sick

 
tilted - nakloněný, zakloněný, odklopený
BrE
/'tɪltɪd/ Přehrát
AmE
/'tɪltɪd/ Přehrát

adjective - moved in a way that one side is higher than the other

 
unlikely - nepravděpodobný
BrE
/ʌn'laɪkli/ Přehrát
AmE
/ʌn'laɪkli/ Přehrát

adjective - not likely

 
weird - divný, podivný, výstřední
BrE
/'wɪəd/ Přehrát
AmE
/'wɪrd/ Přehrát

adjective - strange; not usual or normal

wound
wound - zranění, rána (zranění)
BrE
/'wu:nd/ Přehrát
AmE
/'wu:nd/ Přehrát

noun - an injury, a place where somebody was hurtPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Chad Vader 1x01

První epizoda seriálu Chad Vader, kompletní přepis textu a vysvětlení gramatických a lexikálních prvků v textu.
PRE-INTERMEDIATE

Chad Vader 1x04

Čtvrtá epizoda seriálu Chad Vader, kompletní přepis textu a vysvětlení gramatických a lexikálních prvků v textu.
PRE-INTERMEDIATE

Chad Vader 1x06

Šestá epizoda seriálu Chad Vader, kompletní přepis textu a vysvětlení gramatických a lexikálních prvků v textu.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář