Help for English

Chad Vader 1x06

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 30.07.2012

Šestá epizoda seriálu Chad Vader, kompletní přepis textu a vysvětlení gramatických a lexikálních prvků v textu.Učíme se se seriálem

CHAD VADER

Chad Vader - Banner

Seriál Chad Vader nyní pokračuje šestým dílem. Pokud jste neviděli předcházející epizody, začněte zde.

UPOZORNĚNÍ: Tato stránka může obsahovat výrazy nevhodné pro děti!


PLÁN VÝUKY:

  1. Podívejte se na celou epizodu bez textu či titulků a snažte se pochopit, o čem daný příběh je.
  2. Přečtěte si celý text níže včetně poznámek. Video při čtení spusťte, abyste mohli zároveň číst a zároveň text slyšet. Nezapomeňte, že na každé slovo v textu lze dvakrát kliknout a slovníček Vám ho automaticky vyhledá.
  3. Podívejte se na celou epizodu znovu.
  4. Naučte se slovíčka pomocí našeho online zkoušení nebo výukového software.
  5. Prostudujte si vysvětlení gramatiky a slovní zásoby.

Angličtina se seriálem Chad Vader

Season 1, Episode 6:

New Job

 


Transcript and comments

 

DALE: Hello? Um...hello?

CHAD VADER: Good afternoon, Mr. or Mrs. Girs...Gries...

DALE: Yes! Yes!

CHAD VADER: ...Would you call yourself fully satisfied with your long distance carrier, Mr. Gresy... Gzy... how do you pronounce this name?!

DALE: You people aren't even supposed to call me after seven PM. I looked it up!

CHAD VADER: I will go ahead and switch your long distance service for you. There may be a slight delay, while--

DALE: I never said I wanted to switch long distance carriers!

CHAD VADER: I have altered the deal, pray I do not alter it further.

DALE: What deal? What are you talking about?

CHAD VADER: The... uh... the deal. The long distance deal!

DALE: I'm hanging up now.

CHAD VADER: You are beaten!

DALE: You're an idiot!

CHAD VADER: You think you have won this round, eh? Wait until I send a service droid to your house to DESTROY YOUR COMMUNICATIONS--

SUPERVISOR: Hey Chad... it's not working out.

CHAD VADER: Fine. You want to fire me after one phone call, fine. I don't care.

* * *

OFFICIAL-LOOKING WOMAN: Your resume seems to be in order, and your former boss Randall highly recommends you.

CHAD VADER: Hmph. How gracious of him!

OFFICIAL-LOOKING WOMAN: ...Right. So, in light of your managerial experience, and, of course, your disability...

CHAD VADER: What disability?

OFFICIAL-LOOKING WOMAN: ...We've decided to give you the job. Congratulations.

CHAD VADER: At last, my return to power is complete! Who on this station will serve me? I require lackeys immediately.

OFFICIAL-LOOKING WOMAN: Lackeys?

CHAD VADER: Yes, Lackeys.

OFFICIAL-LOOKING WOMAN: Oh I get it! Good one! Heh, your "lackeys" are all the copy machines on this floor.

CHAD VADER: Copy machines?

* * *

CHAD VADER: What do you mean "Error 412"? I've checked the manual and there is NO SUCH ERROR! You stupid copy machine! Now do my job! DO MY JOB!!!

CHAD VADER: This machine appears to be broken.

OFFICIAL-LOOKING WOMAN: Chad...it's not working out.

GHOST: Chad, it's me! The ghost! Remember?

CHAD VADER: What do you want?

GHOST: Why are you here? Don't you know that the store is where you belong?

CHAD VADER: I AM NEVER GOING BACK TO THAT PLACE! NEVER!

GHOST: No Chad. No.

GHOST: Look out! Okay, okay, he's alright. My fault.

CHAD VADER: My knee!

* * *

JEREMY: ...Remember when Chad almost burned down the bread department?

LLOYD: Yeah!

CLARISSA: What are you guys talking about?

LLOYD: We're remembering all the crazy stuff Chad used to do.

JEREMY: ...and will never do again, because of--

CLINT: Me? That's right, meatheads. Now quit your lip-flappin'. Lloyd -- coffee.

LLOYD: Right away, Clint.

CLINT: You, I told you that stupid helmet isn't in the dress code. I want to see some transacting of the business. And that includes you, meathead.

CLARISSA: Don't call me a meathead!

CLINT: MEATHEAD!

LLOYD: They went on a date.

CLINT: I want to see some work out of all you meatheads, or you're all going to be in deep doo-doo!

CLARISSA: Kind of makes you miss Chad doesn't it? I hope he's ok...

* * *

SUPERVISOR: It's not working out.

CHAD VADER: I'm not surprised.

* * *

MAYOR: What is the meaning of this?

CHAD VADER: Oh, er, the meaning of what, Mr Mayor?

MAYOR: I ordered this task completed an hour ago!

CHAD VADER: I... um... you did?

MAYOR: You have failed me for the last time!

CHAD VADER: Uhh... I don't get it.

MAYOR: Chad, it's not working out.

CHAD VADER: GRR! Fired again!

* * *

CHAD VADER: I understand you requested a transport shuttle and...Oh no...

HAL: Hello, Taxi. I need three pints of goat's milk.

CHAD VADER: What is your destination?

HAL: Empire Market.

CHAD VADER: Oh. There.

HAL: Here's the directions.

CHAD VADER: I know how to get there. Aaaaah!

GHOST: Is there something I can help with, Chad? Me, the ghost.

CHAD VADER: No...well, yes. How can I find a place to work where I fit in, where I'm...happy?

GHOST: Chad, you already know the answer to that.

CHAD VADER: I do?

GHOST: Chad, look in front of you. It's right on the tip of your nose... you know...

CHAD VADER: Yes, I know what I must do.

GHOST: Farewell Chad, we'll see each other again soon.

HAL: Do I pay you?

* * *

LLOYD: Hey Chad, you're back!

CHAD VADER: Randy, I demand my old job back.

RANDY: Now, Chad, we've been over this--

CHAD VADER: --and I'm not leaving this store until I get it.

 


 

Wordlist

Slovíčka z této epizody si můžete prostudovat a procvičit zde:

Chad Vader 1x06 - 30 vybraných slovíček z šesté epizody


 

Grammar and vocabulary

 

Anglická gramatika

appear to be / seem to be

Slovesa APPEAR a SEEM se používají v tzv. vazbě podmětu s infinitivem. Podívejte se na příkladovou větu ze seriálu a český překlad v bublince:

This machine appears to be broken.

V češtině používáme prázdný podmět "zdá se (ono), že...". V angličtině by taková vazba byla také možná:

It appears that this machine is broken.

Takové souvětí ale je možná až příliš složité a proto ne tak běžné. Přirozenější je použít podmět vedlejší věty (the machine) jako podmět věty (the machine appears) a sloveso vedlejší věty potom bude v infinitivu.

It appears that this machine is broken.
This machine appears to be broken.

Infinitiv může být i průběhový (to be + -ing) nebo dokonavý (to have + min. příčestí)

She seems to be having a good time. = It seems that SHE IS HAVING...
They appear to have lost something. = It appears that THEY LOST...

Na stejném principu fungují věty v trpném rodě (např. "The passive is said to be difficult."). O tomto jevu se dočtete v článku zde.

 

It's where/what/when...

Možná Vás v textu překvapila tato věta:

The store is where you belong.

Snaha přeložit ji do češtiny slovo od slova by mohla dopadnout špatně:

Obchod je kam patříš.

I když česky sice takto nemluvíme, anglická vazba it's where/what/who... je velmi užitečná. Používáme ji, abychom ve větě dali potřebný důraz na nějaký větný člen, ať je to místo jako v našem případě (the store is where...), čas (tomorrow is when...), člověka (my dad is who...), věc (the accident is what...), důvod (this is why...) apod.

Velmi častá je tato struktura s podmětem THIS/THAT:

This is where I live.
That's what matters.
That's when it all happened.
This is why you should quit.
And that's how it's done.

 

no such thing

Další zajímavou strukturou, se kterou jste se tu setkali, je vazba THERE IS NO SUCH ..., konkrétně:

There is no such error.

Používáme ji s počitatelnýmy podstatnými jmény, nejčastěji v jednotném čísle. Vyjadřuje, že nic takového není, neexistuje.

Aliens? There is no such thing.
Thunk? There is no such word.

Za strukturou no such ... můžeme použít předložku AS:

There is no such thing as aliens.
There is no such word as thunk.

 

do I pay you?

Poslední gramatikou, na kterou poukážu, je otázka DO I PAY YOU. Klasická otázka v přítomném prostém čase. Ovšem význam této otázky nemá s klasickým přítomným prostým časem nic moc společného. Pomocí DO se takto ptáme, jestli MÁME NĚCO UDĚLAT.

Do I pay you?

Podobný význam má v otázkách SHOULD nebo SHALL.

What do I do now? = What should I do...
Where do we go from here? = Where should we...
Do I tell her the truth? = Should I tell her...

 

Anglická slovní zásoba

code

Slovíčko code určitě znáte. Možná byste ale byly překvapeni, kolik možných významů má. Označuje např. 'kodex', tedy soubor psaných či nepsaných pravidel, přincipů či zákonů. V dnešním díle je použité spojení DRESS CODE, což jsou právě taková pravidla týkající se oblékání.

I told you that stupid helmet isn't part of the dress code.

Podobně existují např. spojení:

highway code - silniční předpisy
code of conduct, code of practice, code of laws, code of rules - nejrůznější zákoníky, kodexy, předpisy, stanovy...
moral code - morální zásady

Dokonce i Dexter ve stejnojmenném seriálu respektuje zásady, které mu dal jeho otec. Označuje je jako The Code of Harry.

Dalším významem slova CODE je např. šifra, tedy nějaký systém zakódování textu.

a secret code - tajná šifra
Morse Code - morseovka
The Da Vinci Code
- Šifra mistra Leonarda

to break/crack the code - rozluštit šifru

Ajťáci to slovo znají ve významu vlastním pro jejich obor:

machine code - strojový kód
source code - zdrojový kód
binary code - binární soustava
HTML code - kód HTML

A setkáte se i s dalšími spojeními/významy:

bar code - čárový kód
postcode, zip code - poštovní směrovací číslo
genetic code - kód DNA
area code / dialling code - oblastní předvolba

 

demand, request, require

Studentům se někdy pletou tato tři slovíčka. Pozor tedy na rozdíl:

demand - žádat, důrazně, žádat něco, na co má člověk právo, dožadovat se něčeho
request
- slušně, zdvořile někoho o něco poprosit, požádat
require
- požadovat něco, vyžadovat něco - učinit něco povinným

I demand that you do xxx - Důrazně žádám, abyste to udělali
I request that you do xxx - Prosím, abyste to udělali - prosba
I require that you do xxx - Požaduji, abyste to udělali - je to povinné

 

 

Frázová slovesa

look up / look for

Frázové sloveso LOOK UP znamená, že si někdo něco vyhledá, obvykle v seznamu, v encyklopedii, na internetu apod. V textu je:

You people aren't even supposed to call me after seven PM. I looked it up!

Oproti tomu LOOK FOR znamená, že někdo něco hledal, tedy nevěděl kde to je a tak po tom pátral. LOOK UP naopak znamená, že vím, kde to je (ve slovníku apod.) a tak si to tam jednoduše najdu.

O frázových slovesech s LOOK se více dočtete zde.
Zajímavá je tu i vazba BE SUPPOSED TO. O té naleznete článek zde.

 

work out

Zajímavá vazba z textu je také IT'S NOT WORKING OUT. Je to vlastně taková fráze, takové klišé, které používají např. lidé, když se chtějí s někým rozejít nebo někoho vykopnout z týmu, ze zaměstnání apod. Prostě něco jako 'Nějak to nejde.' I Chad v této epizodě si tu frázi vyložil správně:

SUPERVISOR: Hey Chad... it's not working out.
CHAD VADER: Fine. You want to fire me after one phone call, fine. I don't care.

 

 

Anglický slang

shut your trap

Toto spojení znamená 'drž hubu', podobně jako 'shut up'. Pokud byste chtěli být ještě hrubější, lze trochu přitvrdit přidáním THE F*CK: Shut the f*ck up!

 

meathead

S Chadem Vaderem jsme se již pro 'debila, kreténa' mnoho slov naučili. Dnes si přidáme další. Jsou to složené výrazy se slovem HEAD. V dnešní epizodě se objevilo 'meathead'. Označuje jednoduše člověka, který v hlavě nic nemá. Obzvláště se jedná o nějakého svalovce, který tráví všechen svůj čas posilováním svalů ale jinak je úplně 'vymatlanej'. O svalovce ale v této epizodě zjevně nejde.

Podobná spojení jsou např. bonehead, dickhead, pinhead, butthead, shithead, fuckhead, dunderhead, blockhead (zastaralé) a asi i další. Všechna označují 'vymatlance', kteří neumí používat mozek.

 

doo doo

Doo doo (nebo také poo poo) je zkrátka dětský eufemismus pro stolici. Zajímavé ale je, že je v angličtině několik podobných eufemismů, kde se takto zdvojuje jedna slabika:

doo doo / poo poo - bobek, kakat, dělat e e
wee wee
- čůrat, lulat
pee pee
- bimbásek, pinďa, pinďík... (penis)
hoo hoo - pipinka, lulinka, kačenka... (vagína)

 

 Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Chad Vader 1x01

První epizoda seriálu Chad Vader, kompletní přepis textu a vysvětlení gramatických a lexikálních prvků v textu.
PRE-INTERMEDIATE

Chad Vader 1x02

Druhá epizoda seriálu Chad Vader, kompletní přepis textu a vysvětlení gramatických a lexikálních prvků v textu.
PRE-INTERMEDIATE

Chad Vader 1x03

Třetí epizoda seriálu Chad Vader, kompletní přepis textu a vysvětlení gramatických a lexikálních prvků v textu.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Chad Vader 1x06 8 12280 Od Pavel Najvar poslední příspěvek
před 8 lety