Help for English

Chad Vader 1x06 (vocabulary)

INTERMEDIATE Vydáno dne 31.07.2011

30 slovíček z páté epizody internetového seriálu CHAD VADER. 
alter - upravit, změnit, přeměnit, předělat
BrE
/'ɒltə/ Přehrát
AmE
/'ɑ:ltər/ Přehrát

verb - to make a change in something; to make something different without changing it completely

 
belong - patřit, náležet
BrE
/bɪ'lɒŋ/ Přehrát
AmE
/bɪ'lɔ:ŋ/ Přehrát

verb - to be a part of something, to have a place somewhere

 
burn down - nechat shořet (např. dům)
BrE
/ˌbɜ:n'daʊn/ Přehrát
AmE
/ˌbɜ:rn'daʊn/ Přehrát

verb - to destroy a building by fire

 
code - kodex, zákoník, stanovy
BrE
/'kəʊd/ Přehrát
AmE
/'koʊd/ Přehrát

noun, formal - a set of laws or rules

copy machine
copy machine - kopírka, fotokopírka
BrE
/'kɒpi məˌʃi:n/ Přehrát
AmE
/'kɑ:pi məˌʃi:n/ Přehrát

noun - a machine that can make copies of printed materials

 
deal - smlouva, dohoda
BrE
/'di:l/ Přehrát
AmE
/'di:l/ Přehrát

noun - a contract, an agreement

 
delay - zpoždění, zdržení, prodlení, otálení
BrE
/dɪ'leɪ/ Přehrát
AmE
/dɪ'leɪ/ Přehrát

noun - the fact that something happens later than it was planned

 
demand - požadovat, vyžadovat
BrE
/dɪ'mɑ:nd/ Přehrát
AmE
/dɪ'mænd/ Přehrát

verb - to ask for something firmly

 
destination - cíl cesty
BrE
/ˌdestɪ'neɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌdestɪ'neɪʃn/ Přehrát

noun - the place where you are going or aiming to get to; the goal of a journey

 
directions - pokyny, směrnice, návod, instrukce
BrE
/dɪ'rekʃnz/ Přehrát
AmE
/dɪ'rekʃnz/ Přehrát

noun - information that tells you what to do, usually step by step

 
disability - postižení (např. tělesné)
BrE
/ˌdɪsə'bɪləti/ Přehrát
AmE
/ˌdɪsə'bɪlət̬i/ Přehrát

noun - a state of not having some physical or mental abilities that people normally have; a state of not being able to use a part of the body properly (e.g. legs etc.)

 
fire - dát padáka, vykopnout z práce, vyhodit z práce
BrE
/'faɪə/ Přehrát
AmE
/'faɪər/ Přehrát

verb, informal - to take somebody's job away

 
fit in - zapadnout (někam)
BrE
/ˌfɪt'ɪn/ Přehrát
AmE
/ˌfɪt̬'ɪn/ Přehrát

verb - to belong somewhere naturally

 
former - dřívější, bývalý, minulý, předchozí
BrE
/'fɔ:mə/ Přehrát
AmE
/'fɔ:rmər/ Přehrát

adjective - of the past, of an earlier time

 
gracious - laskavý
BrE
/'greɪʃəs/ Přehrát
AmE
/'greɪʃəs/ Přehrát

adjective - very kind, very generous

 
hang up - zavěsit (telefon)
BrE
/ˌhæŋ'ʊp/ Přehrát
AmE
/ˌhæŋ'ʊp/ Přehrát

verb - to end a phone call

 
lackey - lokaj
BrE
/'læki/ Přehrát
AmE
/'læki/ Přehrát

noun, dated - a servant

 
look up - vyhledat (ve slovníku apod.)
BrE
/ˌlʊk'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌlʊk'ʌp/ Přehrát

verb - to find something in a dictionary or directory etc.

 
meathead - magor, trouba (urážka), blbec, debil
BrE
/'mi:thed/ Přehrát
AmE
/'mi:thed/ Přehrát

noun, informal - a stupid person (a man or a boy)

 
quit - skončit v práci, dát výpověď
BrE
/'kwɪt/ Přehrát
AmE
/'kwɪt/ Přehrát

verb - to stop working somewhere, to leave one's job

 
request - požádat, dotázat se
BrE
/rɪ'kwest/ Přehrát
AmE
/rɪ'kwest/ Přehrát

verb - to ask for or about something politely

 
require - vyžadovat, požadovat, žádat
BrE
/rɪ'kwaɪə/ Přehrát
AmE
/rɪ'kwaɪər/ Přehrát

verb - to demand, to need something

 
résumé - životopis (strukturovaný), strukturovaný životopis
BrE
/'rezjʊmeɪ/ Přehrát
AmE
/'rezəmeɪ/ Přehrát

noun, American English - a formal list of your personal data, qualifications, experience, etc. used especially when you apply for a job

round
round - kolo (ve hře)
BrE
/'raʊnd/ Přehrát
AmE
/'raʊnd/ Přehrát

noun - one stage of a game in which all the participants played their part

 
satisfied - spokojený
BrE
/'sætɪsfaɪd/ Přehrát
AmE
/'sæt̬ɪsfaɪd/ Přehrát

adjective - happy, content, having enough of sth

 
seem - zdát se, připadat, vypadat
BrE
/'si:m/ Přehrát
AmE
/'si:m/ Přehrát

verb - to appear, to appear to be

 
serve - sloužit (někomu)
BrE
/'sɜ:v/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rv/ Přehrát

verb - to work as someone's servant

 
service - služba
BrE
/'sɜ:vɪs/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rvɪs/ Přehrát

noun - something that is done for somebody; the act of serving somebody

 
switch - změnit (něco na něco jiného)
BrE
/'swɪtʃ/ Přehrát
AmE
/'swɪtʃ/ Přehrát

verb - to change something to something else, to exchange one thing for another

 
work out - dobře dopadnout, vést k něčemu, vést k cíli, dobře fungovat
BrE
/ˌwɜ:k'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌwɜ:rk'aʊt/ Přehrát

verb - to develop successfully, working in a way that leads to a successful outcomePokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Question Time with Aaron Yonda

Rozhovor, který našim stránkám poskytl jeden z tvůrců seriálu CHAD VADER, Aaron Yonda.
PRE-INTERMEDIATE

Chad Vader 1x06

Šestá epizoda seriálu Chad Vader, kompletní přepis textu a vysvětlení gramatických a lexikálních prvků v textu.
PRE-INTERMEDIATE

Chad Vader 1x01

První epizoda seriálu Chad Vader, kompletní přepis textu a vysvětlení gramatických a lexikálních prvků v textu.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Chad Vader 1x06 (vocabulary) 2 2533 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 11 lety