Help for English

Chad Vader 1x03

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 07.02.2010

Třetí epizoda seriálu Chad Vader, kompletní přepis textu a vysvětlení gramatických a lexikálních prvků v textu.Učíme se se seriálem

CHAD VADER

Chad Vader - Banner

Je zde třetí část angličtiny se seriálem Chad Vader. Pokud jste neviděli předcházející epizody, začněte zde.

UPOZORNĚNÍ: Tato stránka může obsahovat výrazy nevhodné pro děti!


PLÁN VÝUKY:

  1. Podívejte se na celou epizodu bez textu či titulků a snažte se pochopit, o čem daný příběh je.
  2. Přečtěte si celý text níže včetně poznámek. Video při čtení spusťte, abyste mohli zároveň číst a zároveň text slyšet. Nezapomeňte, že na každé slovo v textu lze dvakrát kliknout a slovníček Vám ho automaticky vyhledá.
  3. Podívejte se na celou epizodu znovu.
  4. Naučte se slovíčka pomocí našeho online zkoušení nebo výukového software.
  5. Prostudujte si vysvětlení gramatiky a slovní zásoby.

Angličtina se seriálem Chad Vader

Season 1, Episode 3:

The Night Shift


Transcript and comments

CHAD VADER: Now the waxing on the floor is complete. Wha, oh... Can someone have this droid repaired?

* * *

CHAD VADER: Hello Lionel, I am Lord Vader the new night shift manag--

LIONEL: Twenty-five cents! A can!

CHAD VADER: What?

LIONEL: Tomato sauce! It's on sale. That lady bought, like, 10 cans. She saved a lot!

CHAD VADER: Uh, what lady?

LIONEL: She was here about an hour ago. She saved a lot!

CHAD VADER: Yes, well, I must return to my...

LIONEL: Muffins... swiss cheese... roast beef...

CHAD VADER: Okay...

LIONEL: Hey, do you like light bulbs?

JEREMY: Commander Wickstrom reporting for duty, Sir! I have grave news--

LIONEL: Where'd you get that hat?

CHAD VADER: Thank you for transferring to the night shift, Jeremy.

JEREMY: There's a--

CHAD VADER: Your assistance will be instrumental in my plan to regain the day manager position from Clint. This will be a night long remembered!

JEREMY: There's a guy sleeping on the meat!

CHAD VADER: Let's hit it!

* * *

DRUNK: You guys? Who took my meat pillow?

CHAD VADER: You cannot sleep in this establishment!

DRUNK: Clint used to let me.

CHAD VADER: Clint is no longer the night manager, I am.

DRUNK: You're a bad night manager!

CHAD VADER: He's right.

JEREMY: Lord Vader!

CHAD VADER: Now, Jeremy, remember the plan I was...

JEREMY: There's somebody shoplifting in aisle seven!

CHAD VADER: No! Kill!

JEREMY: I'm sorry, Lord Vader!

SHOPLIFTER: Ahhh!

CHAD VADER: All too easy.

* * *

CHAD VADER: Oh, come on! Just because it is the middle of the night does not make this store your personal trash heap. Ugh, I hate the night shift.

WEIRD JIMMY: You're doomed! Dooommed! DOOOOOOOMMMED!

CHAD VADER: This is bullshit!

* * *

CLARISSA: Hello?

CHAD VADER: Clarissa.

CLARISSA: Oh, hi Chad.

CHAD VADER: You did not arrive for our second date last night. I waited for an hour.

CLARISSA: Yeah, I'm sorry Chad. Something came up.

CHAD VADER: I see. Would you like to meet me after work? My shift ends at 6AM.

CLARISSA: Yeah, no, that's not gonna work, Chad.

CHAD VADER: But, I was certain we... had something. I searched my feelings, all of them.

CLARISSA: I'm sorry, Chad, I have to go. I'll see you later.

CHAD VADER: Wait, don't go-- Clarissa! Hello?

CLINT: Ooh. Looks like somebody got shot down. Heh heh.

CHAD VADER: Clint-- go away.

CLINT: I bet you'd like your old job back, wouldn't you, you big turd?

CHAD VADER: I shall not be the night manager for much longer.

CLINT: If you think you're going to be the day shift manager, think again, Charlie Brown. It's not gonna happen. You hear me in there, honey?

CHAD VADER and CLINT: You choked me! You started it!

CLINT: You're gonna pay for this, you A-hole. Nobody touches Clint Shermer's neck... and lives. Oh, and guess who's taking out your little sweetie-pie tomorrow night?

CHAD VADER: What?

CLINT: Heh, heh, heh!

CHAD VADER: Grrrrr!


 

Wordlist

30 slovíček z této epizody si můžete prostudovat a procvičit zde:


 

Grammar and vocabulary

 

Anglická gramatika

HAVE sth DONE

Prvním gramatickým jevem, na který si poukážeme, je vazba HAVE sth DONE. Mluví se o ní také jako o 'kauzativu'. Toto spojení použijeme, když něco neuděláme sami, ale necháme to udělat někým jiným. Důležitý zde je slovosled - dát/nechat (HAVE) něco (SOMETHING) udělat (DONE).

I had my nose pierced.
She had her car fixed.
Can someone have this droid repaired?

Více se o této vazbě dočtete v samostatném článku HAVE a GET jako 'dát si něco udělat'.

 

GET + past participle

Druhou strukturou je vazba slovesa GET s minulým příčestím. O slovesu GET by se daly psát romány, je to v angličtině nejčastěji používané sloveso a má skutečně bezpočet významů. My se zde ale zaměříme jen na jednu zvláštnost. GET se někdy používá pro vyjádření trpného rodu.

Trpný rod se běžně vytváří pomocí slovesa BE a minulého příčestí:

He will be long remembered.
It was forgotten.
You are fired.

V některých případech, obzvláště v mluvené angličtině se místo BE používá GET. Toto sloveso totiž trochu více poukazuje na to, že se nějaká situace změnila, že to není něco, co JE / BYLO, ale něco co se STALO, co se ZMĚNILO.

He got fired.
The job never got done.
Someone got shot down.

V uvedených případech by ale klidně mohlo být použito sloveso BE (was fired, was never done, was shot down) bez výraznějšího rozdílu ve významu.

Více se o slovesu GET dozvíte v samostatném článku zde.

 

Anglická slovní zásoba

shoplifting

SHOPLIFTING znamená "krádež v obchodě". Zajímavé je, kolik různých slov pro krádeže a zloděje v angličtině existuje. Říká se, že Eskymáci mají 50 různých slov pro sníh, protože je u nich na denním pořádku. Náš 'západní' svět má místo toho bohatství termínů spojených s kradením. Pojďme se na některé z nich podívat.

Nejběžnější a nejuniverzálnější sloveso 'krást' je STEAL. Jako podstatné jméno 'zloděj' se ale používá THIEF (nikoliv STEALER, i když i to existuje) a 'krádež' se řekne THEFT.

Pro krádeže v obchodech, jak již bylo výše řečeno, se používá výraz SHOPLIFTING a takový zlodějíček je potom SHOPLIFTER. Prostě v obchodě (shop) zvedá (lift) věci .

V obchodech, na ulicích, v městské dopravě můžeme zahlédnout i jiný typ zlodějíčka a tím je PICKPOCKET. Je to ten, kdo vybírá (pick) kapsy (pocket). Proto také nápisy BEWARE OF PICKPOCKETS - pozor na kapsáře.

Pokud si na nás nějaký lump počíhá za keřem a sprostě nás přepadne a okrade, říká se mu MUGGER a tomu činu potom MUGGING. Potom (a po prostudování gramatické části výše)můžete říci "I got mugged" - byl jsem přepaden/okraden.

Je-li to váš byt, na co má zloděj spadeno, říká se mu BURGLAR a takové vloupání se nazývá BURGLARY.

Pokud někdo dostane chuť na větší obnos peněz a vydá se za nimi se zbraní v ruce do banky, zakřičí asi "Nobody move, this is a robbery," jak slýcháme z amerických filmů. ROBBERY je tedy loupežné přepadení (banky apod.), sloveso ROB (vyloupit, vykrást) a zločinec ROBBER.

 

guy

Za zmínku stojí také slovíčko GUY / gaɪ /. V hovorové angličtině ho uslyšíte opravdu velice často.

Slůvko GUY označuje jakéhokoliv muže nebo kluka.

He's a nice guy.
There's a guy sleeping on the meat!

V množném čísle se GUYS často používá jako oslovení skupiny lidí (nemusí jít jen o kluky či muže, může to být smíšená skupina a dokonce i skupina žen/dívek):

Hey guys!

Spojení YOU GUYS je také velice časté (pro muže/kluky i ženy/dívky), a používá se takto:

What do you guys want?
I'll see you guys later.
You guys, who took my pillow?

Pozor, nepleťe si se slovíčkem GAY / geɪ /, které se používá pro homosexuály.
A GAY GUY / geɪ gaɪ / je tedy kluk, který je na kluky. O slovní zásobě spojené s homosexualitou si můžete přečíst samostatný článek zde.

 

Anglická frázová slovesa

come up

COME UP znamená, že něco nastane, že se něco přihodí. Clarissa se tedy vymlouvá, že jí do toho něco vlezlo:

I'm sorry Chad, something came up.
If nothing comes up, we'll finish in time.

take sb out

Možná znáte sloveso GO OUT - jít na rande. Frázové sloveso TAKE sb OUT s tím souvisí. Příslovečná částice OUT v obou případech označuje místo 'venku', kam lidé na rande chodí. GO OUT je tedy jít na rande, TAKE sb OUT - vzít někoho na rande, ASK sb OUT znamená pozvat někoho na rande.

Would you go out with me?
I'd like to take you out.
Chad asked Clarissa out.

 

Anglické idiomy

I bet

I BET používáme, když chceme vyjádřit, že si něčím jsme jistí.

I bet you'd like your old job back.

YOU BET se používá ve významu "to si piš".

So, did you get some last night? -- You bet.

 

think again

Druhá idiomatická vazba, kterou se dnes naučíme je THINK AGAIN. Doslova "mysli znovu" ale tak to v češtině neříkáme. Ta vazba se používá tehdy, když chceme někomu říci, aby si něco POŘÁDNĚ ROZMYSLEL. Obvykle se tím někoho snažíme odradit od nějakého jeho rozhodnutí. Zde to ale můžeme přeložit jako NA TO ZAPOMEŇ.

If you think you're going to be the day shift manager, think again.

 

Anglický slang

I dnes bude několik vazeb, které slušní učitelé slušné žáky na slušných školách neučí.

 

bullshit

Slovíčko SHIT (h*vno) snad známe. Navíc tvoří součást několika slovních spojení:

bullshit - kecy - když si myslíme, že něco není pravda a chceme to okázale dát najevo
horseshit - víceméně synonymum slovíčka BULLSHIT, není tak zaběhlé a tak má větší váhu.
chickenshit - posera - člověk, který se bojí

BULLSHIT můžeme použít prostě jako citoslovce, samostatný výkřik nebo ve větě:

Bullshit!
That's bullshit!
He's full of bullshit!

BULLSHIT se používá i jako sloveso:

Stop bullshitting me!

 

turd

Slovíčko TURD znamená v základu vlastně to samé jako SHIT, i když je trochu méně neslušné. Používá se ale běžně i jako nadávka. TURD = debil, kretén...

 

A-hole

Varianta známého ASSHOLE (debil, kretén...), místo neslušného ASS je zde použito jen první písmeno - podobně bylo v minulé epizodě použito písmeno F. V epizodě ještě předtím jsme se setkali s BUTTHOLE, kde je opět neslušné ASS nahrazeno slušnějším ekvivalentem BUTT.

 


 

ACKNOWLEDGEMENTS:

Chad - Aaron Yonda (MySpace)
Clint/Voice of Chad - Matt Sloan (Myspace)
Jeremy - Paul Guse (web)
Clarissa - Christina LaVicka (web)
Weird Jimmy - Craig Johnson (MySpace)
Lionel - William Bolz (web)
Man Sleeping in Store - Craig Knitt
Careless Customer - Sandy Onsrud
Shoplifter - Josh Klessig (web)
Stockboys - JP Arsenault, Andrew Yonda (web)

Based on an idea by Tim Harmston
"Lionel" based on an idea by Benson Gardner
"So In Love" performed by Courtney Collins (web)
Filmed on Location at Willy Street Co-op (web), Madison, WI

Producer - Courtney Collins (web)
Cinematographer - Tona Williams (web)
Casting Director - Courtney Collins (web)
Lighting Designer - John Urban (web)
Assistant Director - John Urban (web)
Art Director - Tona Williams (web)
Boom Operator - Kathy Fischer
Sound Designer - John Lee
Music - Andrew Yonda (web), Aaron Yonda, and Matt Sloan
Editors - Matt Sloan and Aaron Yonda
Digital Effects and Audio Mixing - Aaron Yonda
Special Effects - Saul Mandel (web)
Grip - Doug Chapin (web), Ari Lubet, Shaun Parker
Make-up - Craig Johnson and Sandy Onsrud
Location Liaison - Brendan Smith
Location Supervisor - Amanda BiedermanOnline angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Chad Vader 1x06

Šestá epizoda seriálu Chad Vader, kompletní přepis textu a vysvětlení gramatických a lexikálních prvků v textu.
PRE-INTERMEDIATE

Chad Vader 1x01

První epizoda seriálu Chad Vader, kompletní přepis textu a vysvětlení gramatických a lexikálních prvků v textu.
PRE-INTERMEDIATE

Chad Vader 1x02

Druhá epizoda seriálu Chad Vader, kompletní přepis textu a vysvětlení gramatických a lexikálních prvků v textu.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Chad Vader 1x03 14 16134 Od Milan1236000 poslední příspěvek
před 8 lety