Help for English

Chad Vader 1x03 (vocabulary)

INTERMEDIATE Vydáno dne 07.02.2009

30 slovíček ze třetí epizody internetového seriálu CHAD VADER. 
aisle - ulička (např. mezi sedadly či regály), chodbička (např. mezi sedadly)
BrE
/'aɪl/ Přehrát
AmE
/'aɪl/ Přehrát

noun - a narrow passage between seats (e.g. on a bus) etc.

 
bullshit - kecy
BrE
/'bʊlʃɪt/ Přehrát
AmE
/'bʊlʃɪt/ Přehrát

noun, informal - a vulgar way of saying 'nonsense or rubbish'

can
can - plechovka, konzerva
BrE
/'kæn/ Přehrát
AmE
/'kæn/ Přehrát

noun, American English - a metal container for food

 
doomed - odsouzen k záhubě, odsouzen k smrti
BrE
/'du:md/ Přehrát
AmE
/'du:md/ Přehrát

adjective - certain to die or be destroyed

droid
droid - robot, droid
BrE
/'drɔɪd/ Přehrát
AmE
/'drɔɪd/ Přehrát

noun - (usually in sci-fi) an intelligent robot

 
duty - povinnost
BrE
/'dju:ti/ Přehrát
AmE
/'du:t̬i/ Přehrát

noun - something that you must do

 
establishment - podnik
BrE
/ɪs'tæblɪʃmənt/ Přehrát
AmE
/ɪs'tæblɪʃmənt/ Přehrát

noun - an organisation or a business (e.g. a restaurant, a store, etc.)

 
feelings - city
BrE
/'fi:lɪŋz/ Přehrát
AmE
/'fi:lɪŋz/ Přehrát

noun - the way you respond to something emotionally

 
grave - vážný, závažný, důstojný
BrE
/'greɪv/ Přehrát
AmE
/'greɪv/ Přehrát

adjective - very serious

 
guy - chlápek
BrE
/'gaɪ/ Přehrát
AmE
/'gaɪ/ Přehrát

noun, informal - a man

 
happen - stát se, přihodit se
BrE
/'hæpən/ Přehrát
AmE
/'hæpən/ Přehrát

verb - to take place

 
heap - hromada, halda, kupa
BrE
/'hi:p/ Přehrát
AmE
/'hi:p/ Přehrát

noun - a pile of things, things put in one place one on top of another

 
choke - dusit se, udusit, zadusit
BrE
/'tʃəʊk/ Přehrát
AmE
/'tʃoʊk/ Přehrát

verb - to be unable to breathe because of something blocking your throat

 
instrumental - klíčový, nápomocný
BrE
/ˌɪnstrə'mentl/ Přehrát
AmE
/ˌɪnstrə'ment̬l/ Přehrát

adjective - having a key role in achieving something

light bulb
light bulb - žárovka
BrE
/'laɪtˌbʌlb/ Přehrát
AmE
/'laɪtˌbʌlb/ Přehrát

noun - the glass part of a lamp etc. that gives out light

neck
neck - krk
BrE
/'nek/ Přehrát
AmE
/'nek/ Přehrát

noun - the part of the body that connects your head to your body

pillow
pillow - polštář
BrE
/'pɪləʊ/ Přehrát
AmE
/'pɪloʊ/ Přehrát

noun - a soft thing that you put under your head when you sleep

 
regain - znovu nabýt, znovu získat
BrE
/rɪ'geɪn/ Přehrát
AmE
/rɪ'geɪn/ Přehrát

verb - to get back something that you have lost

 
remember - pamatovat si, pamatovat, vzpomenout, vzpomenout si, vzpomínat
BrE
/rɪ'membə/ Přehrát
AmE
/rɪ'membər/ Přehrát

verb - to keep in mind, not to forget

repair
repair - opravit, spravit, opravovat
BrE
/rɪ'peə/ Přehrát
AmE
/rɪ'per/ Přehrát

verb - to make something that has been broken work again; to mend, to fix

 
report - hlásit se (někde)
BrE
/rɪ'pɔ:t/ Přehrát
AmE
/rɪ'pɔ:rt/ Přehrát

verb, formal - to announce your presence somewhere

 
sale - výprodej
BrE
/'seɪl/ Přehrát
AmE
/'seɪl/ Přehrát

noun - an event when a shop is selling its goods at lower prices

 
save - šetřit, ušetřit
BrE
/'seɪv/ Přehrát
AmE
/'seɪv/ Přehrát

verb - to keep for later use, (about money) not to spend, to keep

search
search - hledat, pátrat, prohledat, prohledávat
BrE
/'sɜ:tʃ/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rtʃ/ Přehrát

verb - to look for something carefully

 
shoot - střelit, vystřelit, střílet, vypálit
BrE
/'ʃu:t/ Přehrát
AmE
/'ʃu:t/ Přehrát

verb - to fire a gun or an arrow etc.

 
shoplifting - krádež (v obchodě)
BrE
/'ʃɒplɪftɪŋ/ Přehrát
AmE
/'ʃɑ:plɪftɪŋ/ Přehrát

noun - the act of taking things in a shop without paying for them

touch
touch - dotknout, sáhnout, dotknout se, sáhnout si
BrE
/'tʌtʃ/ Přehrát
AmE
/'tʌtʃ/ Přehrát

verb - to make a physical contact with something

 
trash - odpadky, odpad
BrE
/'træʃ/ Přehrát
AmE
/'træʃ/ Přehrát

noun, American English - things that are no longer needed and which you usually throw away, e.g. bits of food, old paper, tins etc.

 
turd - pitomec, magor, debil, kretén
BrE
/'tɜ:d/ Přehrát
AmE
/'θɜ:rd/ Přehrát

noun, informal - an offensive word for someone you don't like

 
wax - voskovat, navoskovat
BrE
/'wæks/ Přehrát
AmE
/'wæks/ Přehrát

verb - to apply wax on, to polish with waxPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Question Time with Aaron Yonda

Rozhovor, který našim stránkám poskytl jeden z tvůrců seriálu CHAD VADER, Aaron Yonda.
PRE-INTERMEDIATE

Chad Vader 1x02

Druhá epizoda seriálu Chad Vader, kompletní přepis textu a vysvětlení gramatických a lexikálních prvků v textu.
PRE-INTERMEDIATE

Chad Vader 1x04

Čtvrtá epizoda seriálu Chad Vader, kompletní přepis textu a vysvětlení gramatických a lexikálních prvků v textu.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář