Help for English

Pleteme si: sign / signature

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 28.06.2019

Jak se řekne anglicky ‘podpis’ a jak ‘podepsat’, a co vše může znamenat slovíčko SIGN.



Pleteme si: sign / signature

V dnešním článku si ukážeme dvě slovíčka, ve kterých studenti občas chybují. Nejčastěji v tom, že místo “podpisu” prosí někoho o “značku”.

Od slovesa sign (podepsat) je totiž odvozeno podstatné jméno signature (podpis), ale samotné sign je také podstatné jméno (značka, nikoli podpis).

sign jako podstatné jméno

Podstatné jméno sign/'saɪn/ může mít mnoho významů.

sign = cedule, nápis, vývěska, tabule

road / traffic sign = dopravní značka
signpost = směrovka, rozcestník

There was a sign on the door saying that no one can enter. TTT *1
Put it out. Don't you see the no-smoking sign? TTT *2
The club has a new neon sign. TTT *3
Turn left and follow the signs. TTT *4  

sign = signál, znak, náznak

The footprint in the dust was a sign that he'd walked through here. TTT *5
Her clapping was a sure sign of happiness. TTT *6
The prices show no sign of increasing. TTT *7
There is no sign of your brother. TTT *8  

sign = signál, znamení, posunek

sign language = znaková řeč

He gave us the thumbs-up sign. TTT *9
He cleared his throat as a sign for me to stop talking. TTT *10
I pointed to my watch as a sign that it was time to go. TTT *11  

sign = značka, znak, symbol, znaménko

dollar sign = znak dolaru
minus sign = znaménko minus
pound sign = znak libry
at sign = zavináč

sign = znamení (zvěrokruhu)

What's your sign? – I'm a Libra. TTT *12
I didn't know you were a Leo. – Yep, surprisingly, that's my sign. TTT *13  

Pozn.: Jednotlivá znamení zvěrokruhu i s výslovností najdete v článku zde.

sign jako sloveso

Sloveso sign/'saɪn/ znamená podepsat (se).

You forgot to sign the form, sir. TTT *14
Sign your name here, please. TTT *15
They signed a very important agreement. TTT *16
You haven't signed the invoice. TTT *17
Do you want to sign the birthday card? TTT *18
This book is personally signed by the author. TTT *19  

Pozn.: Sloveso sign může také znamenat například ‘dát znamení, pokyn’ nebo ‘znakovat’ (používat znakovou řeč).

signature = podpis

Podstatné jméno odvozené od slovesa sign je signature/'sɪgnətʃə­/, tedy podpis.

I wrote my signature at the bottom of the page. TTT *20
A handwritten signature is necessary. TTT *21
Put your signature here and here. TTT *22
I'll send you the documents for signature. TTT *23
They collected more than 1000 signatures for the petition. TTT *24  

Poznámka k výslovnosti

U slovesa sign/'saɪn/ se nevyslovuje G, nicméně u slůvka signature/'sɪgnətʃə­/ se vyslovuje.

Také by se mohla plést slova sign/'saɪn/ a sing/'sɪŋ/ (zpívat).

Překlad:
 1. Na dveřích byla cedule, že nikdo nesmí vstoupit.
 2. Uhas to. Nevidíš tu ceduli ‘Zákaz kouření’?
 3. Ten klub má novou neonovou vývěsku.
 4. Zahněte doleva a sledujte nápisy.
 5. Ta stopa v prachu byla znak toho, že tu prošel.
 6. Její tleskání byl jasný signál radosti.
 7. Ceny neukazují žádný signál, že se budou zvyšovat.
 8. Není tu žádný signál, že by tu byl tvůj bratr.
 9. Dal nám znamení ‘vztyčených palců’.
 10. Odkašlal si na znamení, abych přestal mluvit.
 11. Ukázal jsem na své hodinky na znamení, že je čas jít.
 12. Jaké jsi znamení? – Váhy.
 13. Nevěděl jsem, že jsi Lev. – Jo, překvapivě je to moje znamení.
 14. Zapomněl jste ten formulář podepsat, pane.
 15. Podepište se zde prosím.
 16. Podepsali velmi důležitou dohodu.
 17. Nepodepsal jste tu fakturu.
 18. Chceš podepsat to blahopřání?
 19. Ta kniha je osobně podepsaná autorem.
 20. Podepsal jsem se na spodní část stránky.
 21. Rukou psaný podpis je nezbytný.
 22. Podepište se zde a zde.
 23. Pošlu vám ty dokumenty k podpisu.
 24. Shromáždili více než 1000 podpisů pod tu petici.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Znamení zvěrokruhu (signs of the zodiac)

Jaké je vaše znamení zvěrokruhu a jaké jsou vaše charakteristic­ké rysy?

ELEMENTARY

Pleteme si: lend/borrow, teach/learn...

Krátký článek o dvojicích slov, která si často pleteme. K tomu na Vás čeká i krátké cvičení.
ALL LEVELS

Co umí English Me: Procvičování pletoucích se slovíček

Věděli jste, že English Me nabízí výborný způsob, jak si procvičit pletoucí se slovíčka?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno SIGN / SIGNATURE 10 13510 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 14 lety