Help for English

Pink - Sober

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 06.05.2009

Slovíčka z písně zpěvačky PINK s názvem ‚Sober‘ 
agony - agónie, muka, utrpení
BrE
/'ægəni/ Přehrát
AmE
/'ægəni/ Přehrát

noun - extreme pain or suffering

 
blame - vinit, obvinit, obviňovat, svalovat vinu
BrE
/'bleɪm/ Přehrát
AmE
/'bleɪm/ Přehrát

verb - to say that something is the fault of somebody, that somebody is guilty of something

 
blinding - oslepující, zaslepující, oslňující
BrE
/'blaɪndɪŋ/ Přehrát
AmE
/'blaɪndɪŋ/ Přehrát

adjective - making people unable to see (e.g. of strong light)

 
breath - dech
BrE
/'breθ/ Přehrát
AmE
/'breθ/ Přehrát

noun - the air that you take inside your body

 
broken down - rozbořený
BrE
/ˌbrəʊkən'daʊn/ Přehrát
AmE
/ˌbroʊkən'daʊn/ Přehrát

adjective - severely damaged, destroyed

call
call - hovor (telefonní)
BrE
/'kɔ:l/ Přehrát
AmE
/'kɔ:l/ Přehrát

noun - a phone conversation

 
conversation - konverzace
BrE
/ˌkɒnvə'seɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌkɑ:nvər'seɪʃn/ Přehrát

noun - a talk, exchanging information

 
fill - naplnit, plnit
BrE
/'fɪl/ Přehrát
AmE
/'fɪl/ Přehrát

verb - to put in as much as possible, to make something full, to become full

 
find - zjistit
BrE
/'faɪnd/ Přehrát
AmE
/'faɪnd/ Přehrát

verb - to discover something

 
inside - uvnitř, vevnitř, dovnitř
BrE
/ɪn'saɪd/ Přehrát
AmE
/ɪn'saɪd/ Přehrát

adverb - in/on/to the inner part of something

laugh
laugh - smát se
BrE
/'lɑ:f/ Přehrát
AmE
/'læf/ Přehrát

verb - to be very happy or amused and show it with an expression on your face and with sounds

 
loud - hlasitý, hlučný
BrE
/'laʊd/ Přehrát
AmE
/'laʊd/ Přehrát

adjective - noisy, not quiet or silent

 
pain - bolest
BrE
/'peɪn/ Přehrát
AmE
/'peɪn/ Přehrát

noun - the feeling you have in a part of body that has been hurt

 
protection - ochrana, obrana, záštita, krytí
BrE
/prə'tekʃən/ Přehrát
AmE
/prə'tekʃən/ Přehrát

noun - the act of keeping from harm or keeping safe; prevention from harm or damage

 
quiet - ticho, klid
BrE
/'kwaɪət/ Přehrát
AmE
/'kwaɪət/ Přehrát

noun - peace, silence

 
remember - pamatovat si, pamatovat, vzpomenout, vzpomenout si, vzpomínat
BrE
/rɪ'membə/ Přehrát
AmE
/rɪ'membər/ Přehrát

verb - to keep in mind, not to forget

 
safe - v bezpečí
BrE
/'seɪf/ Přehrát
AmE
/'seɪf/ Přehrát

adjective - free from danger

 
save - šetřit, ušetřit
BrE
/'seɪv/ Přehrát
AmE
/'seɪv/ Přehrát

verb - to keep for later use, (about money) not to spend, to keep

 
scare - strašit, vystrašit, postrašit
BrE
/'skeə/ Přehrát
AmE
/'sker/ Přehrát

verb - to make somebody feel frightened

scream
scream - křičet, ječet, řvát
BrE
/'skri:m/ Přehrát
AmE
/'skri:m/ Přehrát

verb - to cry out in terror or intense pain

 
silence - ticho, mlčení
BrE
/'saɪləns/ Přehrát
AmE
/'saɪləns/ Přehrát

noun - a period of time when there is no sound, no speaking etc.

 
sober - střízlivý
BrE
/'səʊbə/ Přehrát
AmE
/'soʊbər/ Přehrát

adjective - not drunk, not under the influence of alcohol (or drugs)

 
softly - měkce, lehce
BrE
/'sɒftli/ Přehrát
AmE
/'sɑ:ftli/ Přehrát

adverb - smoothly or gently

 
spin - točit se, otáčet se
BrE
/'spɪn/ Přehrát
AmE
/'spɪn/ Přehrát

verb - to turn quickly round and round

 
stay up - zůstat vzhůru
BrE
/ˌsteɪ'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌsteɪ'ʌp/ Přehrát

verb - not to go to bed

touch
touch - dotknout, sáhnout, dotknout se, sáhnout si
BrE
/'tʌtʃ/ Přehrát
AmE
/'tʌtʃ/ Přehrát

verb - to make a physical contact with something

 
truth - pravda
BrE
/'tru:θ/ Přehrát
AmE
/'tru:θ/ Přehrát

noun - true facts or information

 
use - užitek, použití
BrE
/'ju:s/ Přehrát
AmE
/'ju:s/ Přehrát

noun - the purpose or reason of something, the act of doing something with an object etc.

 
wanna - chtít
BrE
/'wɒnə/ Přehrát
AmE
/'wɑ:nə/ Přehrát

verb, informal - an informal word for 'want to'

 
whisper - šeptat
BrE
/'wɪspə/ Přehrát
AmE
/'wɪspər/ Přehrát

verb - to speak very quietly, without using the vocal chords at all

 
world - svět
BrE
/'wɜ:ld/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rld/ Přehrát

noun - everything around us, the planet where we livePokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Pink - Please Don't Leave Me

Slovíčka z písně zpěvačky PINK s názvem Please Don't Leave Me
PRE-INTERMEDIATE

Pink - I Don't Believe You

Slovíčka z písně zpěvačky PINK s názvem ‚I Don‘t Believe You'
INTERMEDIATE

Pink - Bad Influence

Slovíčka z písně zpěvačky PINK s názvem ‚Bad Influence‘
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář