Help for English

Pink - Bad Influence

INTERMEDIATE Vydáno dne 16.05.2009

Slovíčka z písně zpěvačky PINK s názvem ‚Bad Influence‘ 
alibi - alibi
BrE
/'ælɪbaɪ/ Přehrát
AmE
Přehrát

noun - proof that you could not have committed something

 
break - přestávka, pauza
BrE
/'breɪk/ Přehrát
AmE
/'breɪk/ Přehrát

noun - a short period between lessons or at work, when you can rest

 
calm down - uklidnit se
BrE
/ˌkɑ:m'daʊn/ Přehrát
AmE
/ˌkɑ:m'daʊn/ Přehrát

verb - to become quiet and peaceful

 
captain - kapitán
BrE
/'kæptɪn/ Přehrát
AmE
/'kæptɪn/ Přehrát

noun - the leader of an army or of a team

 
cure - lék, léčba, lék (na něco)
BrE
/'kjʊə/ Přehrát
AmE
/'kjʊr/ Přehrát

noun - a way to make somebody healthy

 
daylight - denní světlo
BrE
/'deɪlaɪt/ Přehrát
AmE
/'deɪlaɪt/ Přehrát

noun - the time between the sunrise and sunset

 
dirty - sprostý, neslušný
BrE
/'dɜ:ti/ Přehrát
AmE
/'dɜ:rt̬i/ Přehrát

adjective - indecent and/or offensive

 
dramatic - dramatický
BrE
/drə'mætɪk/ Přehrát
AmE
/drə'mæt̬ɪk/ Přehrát

adjective - sudden and surprising; exciting

 
electrifying - elektrizující, úchvatný, strhující
BrE
/ɪ'lektrɪfaɪɪŋ/ Přehrát
AmE
/ɪ'lektrɪfaɪɪŋ/ Přehrát

adjective - very exciting

 
excuse - omluva, výmluva
BrE
/ɪks'kju:s/ Přehrát
AmE
/ɪks'kju:s/ Přehrát

noun - the reason that you give when you apologize or when somebody blames you for something

 
flirt - flirtovat, koketovat
BrE
/'flɜ:t/ Přehrát
AmE
/'flɜ:rt/ Přehrát

verb - to behave as if you are sexually attracted to somebody

 
influence - vliv, dopad
BrE
/'ɪnfluəns/ Přehrát
AmE
/'ɪnfluəns/ Přehrát

noun - an effect, a result

 
instigator - podněcovatel
BrE
/'ɪnstɪgeɪtə/ Přehrát
AmE
/'ɪnstɪgeɪt̬ər/ Přehrát

noun - a person who causes something to begin

 
invitation - pozvání, pozvánka
BrE
/ˌɪnvɪ'teɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌɪnvɪ'teɪʃn/ Přehrát

noun - an act of asking somebody to come to a place with you (a party, a restaurant etc.)

 
mean - znamenat
BrE
/'mi:n/ Přehrát
AmE
/'mi:n/ Přehrát

verb - to be the same as

 
might - možná, není vyloučeno
BrE
/'maɪt/ Přehrát
AmE
/'maɪt/ Přehrát

verb - to be possible, maybe

 
mission - mise, poslání
BrE
/'mɪʃn/ Přehrát
AmE
/'mɪʃn/ Přehrát

noun - a special task that a person (or a group of people) is given

 
olive - oliva
BrE
/'ɒlɪv/ Přehrát
AmE
/'ɑ:lɪv/ Přehrát

noun - a small slightly bitter fruit, it is usually green or black, it is used to make oil or eaten in salads etc.

shake
shake - zatřást, třást, otřást se, zatřást se, třást se, klepat se, oklepat se
BrE
/'ʃeɪk/ Přehrát
AmE
/'ʃeɪk/ Přehrát

verb - to move quickly from side to side or up and down

 
show up - přijít, objevit se, ukázat se, dorazit
BrE
/ˌʃəʊ'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌʃoʊ'ʌp/ Přehrát

verb, informal - to appear, to arrive (somewhere)

 
tale - příběh
BrE
/'teɪl/ Přehrát
AmE
/'teɪl/ Přehrát

noun - a story, usually not true

 
tequila - tequila
BrE
/tɪ'ki:lə/ Přehrát
AmE
/tə'ki:lə/ Přehrát

noun - popular Mexican liquor

 
tone down - zmírnit
BrE
/ˌtəʊn'daʊn/ Přehrát
AmE
/ˌtoʊn'daʊn/ Přehrát

verb - to make something less strong, less severe or less aggressive

 
underwear - spodní prádlo
BrE
/'ʌndəweə/ Přehrát
AmE
/'ʌndərwer/ Přehrát

noun - clothes that are worn directly on the body under other clothes, e.g. bra, panties, underpants etc.

 
wind up - natáhnout (hodiny apod.)
BrE
/ˌwaɪnd'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌwaɪnd'ʌp/ Přehrát

verb - to make something work by turning something round and round, e.g. a clock, a toy etc.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Pink - Please Don't Leave Me

Slovíčka z písně zpěvačky PINK s názvem Please Don't Leave Me
PRE-INTERMEDIATE

Pink - I Don't Believe You

Slovíčka z písně zpěvačky PINK s názvem ‚I Don‘t Believe You'
PRE-INTERMEDIATE

Pink - Sober

Slovíčka z písně zpěvačky PINK s názvem ‚Sober‘
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář