Help for English

Pink Floyd - Wish You Were Here

INTERMEDIATE Vydáno dne 13.05.2009

Slovíčka z písně ‚Wish You Were Here‘ od legendární skupiny PINK FLOYDash
ash - popel
BrE
/'æʃ/ Přehrát
AmE
/'æʃ/ Přehrát

noun - the grey powder left after a fire

 
breeze - vánek
BrE
/'bri:z/ Přehrát
AmE
/'bri:z/ Přehrát

noun - light wind

cage
cage - klec, klícka
BrE
/'keɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'keɪdʒ/ Přehrát

noun - a box made of wires used for keeping birds or other animals

 
comfort - pohodlí
BrE
/'kɒmfət/ Přehrát
AmE
/'kɑ:mfərt/ Přehrát

noun - a situation in which your body has everything it needs

 
exchange - vyměnit, směnit
BrE
/ɪks'tʃeɪdʒ/ Přehrát
AmE
/ɪks'tʃeɪdʒ/ Přehrát

verb - to change something for something else; to trade something for something

 
fear - strach, obava
BrE
/'fɪə/ Přehrát
AmE
/'fɪr/ Přehrát

noun - a feeling you have when you are in a dangerous situation or scary situation

field
field - pole
BrE
/'fi:ld/ Přehrát
AmE
/'fi:ld/ Přehrát

noun - a large area of land where grains or vegetables are grown

 
find - najít, nalézt
BrE
/'faɪnd/ Přehrát
AmE
/'faɪnd/ Přehrát

verb - to see or discover something which you have been looking for

fishbowl
fishbowl - akvárium (kulaté)
BrE
/'fɪʃˌbəʊl/ Přehrát
AmE
/'fɪʃˌboʊl/ Přehrát

noun - a round tank with water used to keep a goldfish in

ghost
ghost - duch
BrE
/'gəʊst/ Přehrát
AmE
/'goʊst/ Přehrát

noun - a visible form of a dead person that can usually fly and go through walls etc.

 
ground - zem, země
BrE
/'graʊnd/ Přehrát
AmE
/'graʊnd/ Přehrát

noun - The surface of the earth

heaven
heaven - nebe, nebesa
BrE
/'hevn/ Přehrát
AmE
/'hevn/ Přehrát

noun - the place where a god lives or where he takes good people after they die

hell
hell - peklo
BrE
/'hel/ Přehrát
AmE
/'hel/ Přehrát

noun - a place where the devil lives or where bad people are believed to go after they die

 
hero - hrdina
BrE
/'hɪərəʊ/ Přehrát
AmE
/'hɪroʊ/ Přehrát

noun - a person who is special for some people, esp. one who has achieved something great or one that is brave and strong

 
lead role - hlavní role (např. ve filmu apod.)
BrE
/ˌli:d'rəʊl/ Přehrát
AmE
/ˌli:d'roʊl/ Přehrát

noun - the main actor or one of the main actors on a movie, TV show etc.

 
pain - bolest
BrE
/'peɪn/ Přehrát
AmE
/'peɪn/ Přehrát

noun - the feeling you have in a part of body that has been hurt

 
part - role (herecká), úloha (role)
BrE
/'pɑ:t/ Přehrát
AmE
/'pæθ/ Přehrát

noun - a character played by an actor (in a film etc.)

rail
rail - zábradlí
BrE
/'reɪl/ Přehrát
AmE
/'reɪl/ Přehrát

noun - A long thing along stairs or a balcony, which you can hold on to stop you falling

skies
skies - nebe, nebesa
BrE
/'skaɪz/ Přehrát
AmE
/'skaɪz/ Přehrát

noun - the air above a particular place

 
soul - duše (člověka)
BrE
/'səʊl/ Přehrát
AmE
/'soʊl/ Přehrát

noun - the part of a person which is not physical, the spiritual part of a person

steel
steel - ocel
BrE
/'sti:l/ Přehrát
AmE
/'sti:l/ Přehrát

noun - a hard strong metal made from iron mixed with carbon, it is used for making knives etc.

 
tell - poznat (např. rozdíl)
BrE
/'tel/ Přehrát
AmE
Přehrát

verb - to notice (e.g. a difference)

 
trade - vyměňovat, vyměnit
BrE
/'treɪd/ Přehrát
AmE
/'treɪd/ Přehrát

verb - to exchange, to give one thing for another

veil
veil - závoj
BrE
/'veɪl/ Přehrát
AmE
/'veɪl/ Přehrát

noun - a piece of soft material that goes over the head and face of a woman

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Pink Floyd - Another Brick in the Wall (pt 2)

Slovíčka z písně ‚Another Brick in the Wall (pt 2)‘ od legendární skupiny PINK FLOYD
UPPER-INTERMEDIATE

Pink Floyd - High Hopes

Slovíčka z písně ‚High Hopes‘ od legendární skupiny PINK FLOYD
INTERMEDIATE

Pink - Dear Mr. President

Slovíčka z písně zpěvačky PINK s názvem ‚Dear Mr. President‘
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář