Help for English

Pink Floyd - High Hopes

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 13.05.2009

Slovíčka z písně ‚High Hopes‘ od legendární skupiny PINK FLOYD 
altitude - nadmořská výška, výška (nadmořská)
BrE
/'æltɪtju:d/ Přehrát
AmE
/'ælt̬ɪtju:d/ Přehrát

noun - height above sea level

 
ambition - ambice
BrE
/æm'bɪʃn/ Přehrát
AmE
/æm'bɪʃn/ Přehrát

noun - the things that a person would like to achieve in his life

 
beyond - za, na druhé straně
BrE
/bɪ'jɒnd/ Přehrát
AmE
/bɪ'jɑ:nd/ Přehrát

adverb - on the other side of something

 
boundary - okraj, hranice, rozhraní, pomezí
BrE
/'baʊndəri/ Přehrát
AmE
/'baʊndəri/ Přehrát

noun - a line that shows where the limit of something is (it can be real or imaginary)

 
causeway - vyvýšená cesta, cesta po hrázi
BrE
/'kɔ:zweɪ/ Přehrát
AmE
Přehrát

noun - a road which is higher than the area around it

 
constantly - stále, neustále
BrE
/'kɒnstəntli/ Přehrát
AmE
/'kɑ:nstəntli/ Přehrát

adverb - all the time, without stopping

 
consume - konzumovat, strávit, sníst, vypít, zkonzumovat
BrE
/kən'sju:m/ Přehrát
AmE
/kən'su:m/ Přehrát

verb - to eat or drink something

 
creature - tvor, zvíře, bytost, stvoření
BrE
/'kri:tʃə/ Přehrát
AmE
/'kri:tʃər/ Přehrát

noun - a living being, an animal

dawn
dawn - úsvit, rozbřesk, svítání
BrE
/'dɔ:n/ Přehrát
AmE
/'dɑ:n/ Přehrát

noun - the time in the morning before the sun starts to rise, when first light appears

 
decay - rozklad, zkáza
BrE
/dɪ'keɪ/ Přehrát
AmE
/dɪ'keɪ/ Přehrát

noun - becoming bad and rotten

 
desire - touha
BrE
/dɪ'zaɪə/ Přehrát
AmE
/dɪ'zaɪər/ Přehrát

noun - a very strong wish

 
division - oddíl, díl, rozdělení
BrE
/dɪ'vɪʒən/ Přehrát
AmE
/dɪ'vɪʒən/ Přehrát

noun - one of the parts of something that has been separated or divided

 
dizzy - způsobující závrať, závratný
BrE
/'dɪzi/ Přehrát
AmE
/'dɪzi/ Přehrát

adjective - making you feel as if the world is turning around you and that you might fall

 
drag - táhnout, vléct (něco)
BrE
/'dræg/ Přehrát
AmE
/'dræg/ Přehrát

verb - to pull something heavy along

 
ember - žhavý uhlík
BrE
/'embə/ Přehrát
AmE
/'embər/ Přehrát

noun - a piece of coal or wood that's still hot after a fire has stopped burning

 
encumbered - obtěžkaný, zatížený
BrE
/ɪn'kʌmbəd/ Přehrát
AmE
/ɪn'kʌmbərd/ Přehrát

adjective, formal - prevented from doing something or going somewhere because of something heavy you have to carry or something worrying that you have to live with

flag
flag - vlajka, prapor
BrE
/'flæg/ Přehrát
AmE
/'flæg/ Přehrát

noun - a piece of cloth with a picture on it that symbolizes a country, organization etc.

 
footstep - šlápota, stopa (otisk chodidla / boty), krok, šlépěj
BrE
/'fʊtstep/ Přehrát
AmE
/'fʊtstep/ Přehrát

noun - a mark left on the ground made by a foot, the sound of somebody making a step

 
force - síla, moc
BrE
/'fɔ:s/ Přehrát
AmE
/'fɔ:rs/ Přehrát

noun - power, strength

 
glimpse - letmý pohled
BrE
/'glɪmps/ Přehrát
AmE
/'glɪmps/ Přehrát

noun - a quick look

 
glow - tlumeně svítit, slabě zářit, zářit (slabě)
BrE
/'gləʊ/ Přehrát
AmE
/'gloʊ/ Přehrát

verb - to give out or reflect a soft steady light

 
height - výška
BrE
/'haɪt/ Přehrát
AmE
/'haɪt/ Přehrát

noun - a statement of how tall or high something is

 
horizon - obzor, horizont
BrE
/hə'raɪzn/ Přehrát
AmE
/hə'raɪzn/ Přehrát

noun - the place where the sky seems to meet the earth

 
inner - vnitřní
BrE
/'ɪnə/ Přehrát
AmE
/'ɪnər/ Přehrát

adjective - the one inside, closer to the centre, opposite of 'outer'

magnet
magnet - magnet
BrE
/'mægnət/ Přehrát
AmE
/'mægnət/ Přehrát

noun - a piece of iron that can draw other pieces of iron towards it

 
miracle - zázrak
BrE
/'mɪrəkl/ Přehrát
AmE
/'mɪrəkl/ Přehrát

noun - a wonderful event that you thought was impossible

 
mist - mlha, mírná mlha, mlžný opar
BrE
/'mɪst/ Přehrát
AmE
/'mɪst/ Přehrát

noun - thin fog

 
myriad - myriáda
BrE
/'mɪriəd/ Přehrát
AmE
/'mɪriəd/ Přehrát

noun, literary - an extremely large number, countless

 
ragged - otrhaný, roztrhaný, rozedraný
BrE
/'rægɪd/ Přehrát
AmE
/'rægɪd/ Přehrát

adjective - (of clothes) old and torn, (of a person) dressed in old torn clothes

 
satisfied - spokojený
BrE
/'sætɪsfaɪd/ Přehrát
AmE
/'sæt̬ɪsfaɪd/ Přehrát

adjective - happy, content, having enough of sth

 
sleepwalk - být náměsíčný, chodit ve spánku
BrE
/'sli:pˌwɔ:k/ Přehrát
AmE
/'sli:pˌwɔ:k/ Přehrát

verb - to walk in your sleep

 
stray - sejít z cesty, zbloudit
BrE
/'streɪ/ Přehrát
AmE
/'streɪ/ Přehrát

verb - to wander off the right path

 
surrounded - obklopený, obklíčený
BrE
/sə'raʊndɪd/ Přehrát
AmE
/sə'raʊndɪd/ Přehrát

adjective - having people or things all around you

 
tide - příliv, odliv
BrE
/'taɪd/ Přehrát
AmE
/'taɪd/ Přehrát

noun - the movement of the sea level caused by the gravity of the moon

tie
tie - vázat, uvázat, přivázat, svázat
BrE
/'taɪ/ Přehrát
AmE
/'taɪ/ Přehrát

verb - to fasten with a rope, cord, string etc

 
unfurled - rozvinutý, rozmotaný
BrE
/ʌn'fɜ:ld/ Přehrát
AmE
/ʌn'fɜ:rld/ Přehrát

adjective - unrolled

 
weary - vyčerpaný, unavený
BrE
/'wɪəri/ Přehrát
AmE
/'wɪri/ Přehrát

adjective - very tired

 
wonder - div, zázrak
BrE
/'wʌndə/ Přehrát
AmE
/'wʌndər/ Přehrát

noun - a unique and very exciting thingPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Pink Floyd - Wish You Were Here

Slovíčka z písně ‚Wish You Were Here‘ od legendární skupiny PINK FLOYD
PRE-INTERMEDIATE

Pink Floyd - Another Brick in the Wall (pt 2)

Slovíčka z písně ‚Another Brick in the Wall (pt 2)‘ od legendární skupiny PINK FLOYD
PRE-INTERMEDIATE

Pink - Please Don't Leave Me

Slovíčka z písně zpěvačky PINK s názvem Please Don't Leave Me
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář