Help for English

Daniel Powter - Bad Day

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 14.05.2009

Slovíčka z písně BAD DAY, kterou zpívá Daniel Powter. 
carry on - pokračovat, pokračovat v, dále něco dělat
BrE
/ˌkæri'ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌkæri'ɑ:n/ Přehrát

verb - to continue, to go on

 
every time - pokaždé když, vždy když
BrE
/ˌevri'taɪm/ Přehrát
AmE
/ˌevri'taɪm/ Přehrát

conjunction - always

 
fade - vyblednout, uvadnout, zvolna zmizet
BrE
/'feɪd/ Přehrát
AmE
/'feɪd/ Přehrát

verb - to lose strength, energy, colour, volume etc. slowly

 
fake - předstírat
BrE
/'feɪk/ Přehrát
AmE
/'feɪk/ Přehrát

verb - to pretend

grey
grey - šedý, šedivý
BrE
/'greɪ/ Přehrát
AmE
/'greɪ/ Přehrát

adjective - the color of an elephant or a mouse, it's something between white and black

 
holiday - dovolená, prázdniny
BrE
/'hɒlɪdeɪ/ Přehrát
AmE
/'hɑ:lədeɪ/ Přehrát

noun - the period of time when you do not go to school or work and can travel and relax instead

kick
kick - kopnout, kopat
BrE
/'kɪk/ Přehrát
AmE
/'kɪk/ Přehrát

verb - to hit something with your foot

laugh
laugh - smát se
BrE
/'lɑ:f/ Přehrát
AmE
/'læf/ Přehrát

verb - to be very happy or amused and show it with an expression on your face and with sounds

leaves
leaves - listí, listy
BrE
/'li:vz/ Přehrát
AmE
/'li:vz/ Přehrát

noun - the flat green parts on a plant or tree etc.

 
lie - lhát
BrE
/'laɪ/ Přehrát
AmE
/'laɪ/ Přehrát

verb - not to tell the truth

 
line - řada
BrE
/'laɪn/ Přehrát
AmE
/'laɪn/ Přehrát

noun - people or things standing in a row

 
lost - ztracený
BrE
/'lɒst/ Přehrát
AmE
/'lɑ:st/ Přehrát

adjective - not possible to be found, no longer possessed

 
low - dno, níže
BrE
/'ləʊ/ Přehrát
AmE
/'loʊ/ Přehrát

noun - a low level, a low position

 
magic - kouzlo
BrE
/'mædʒɪk/ Přehrát
AmE
/'mædʒɪk/ Přehrát

noun - a special quality that makes something attractive and extraodinary

 
might - možná, není vyloučeno
BrE
/'maɪt/ Přehrát
AmE
/'maɪt/ Přehrát

verb - to be possible, maybe

 
mind - vadit
BrE
/'maɪnd/ Přehrát
AmE
/'maɪnd/ Přehrát

verb - to dislike something, to have something against

 
passion - vášeň
BrE
/'pæʃn/ Přehrát
AmE
/'pæʃn/ Přehrát

noun - strong love or another strong feeling

 
piece - kus, kousek
BrE
/'pi:s/ Přehrát
AmE
/'pi:s/ Přehrát

noun - a part of something, a single thing

 
ride - jízda
BrE
/'raɪd/ Přehrát
AmE
/'raɪd/ Přehrát

noun - a journey on horseback, on a boat, bike or motorcycle

sad
sad - smutný
BrE
/'sæd/ Přehrát
AmE
/'sæd/ Přehrát

adjective - unhappy; making somebody feel unhappy; feeling sorrow

skies
skies - nebe, nebesa
BrE
/'skaɪz/ Přehrát
AmE
/'skaɪz/ Přehrát

noun - the air above a particular place

smile
smile - usměv
BrE
/'smaɪl/ Přehrát
AmE
/'smaɪl/ Přehrát

noun - a happy expression on your face

 
strong - silný
BrE
/'strɒŋ/ Přehrát
AmE
/'strɔ:ŋ/ Přehrát

adjective - powerful, able to lift heavy things

 
to go - s sebou (o jídle či pití), na cestu (o jídle či pití)
BrE
/tʊ'gəʊ/ Přehrát
AmE
/tʊ'goʊ/ Přehrát

adjective - (of food or drink bought at a restaurant etc.) taken with you, not eaten or drunk at the restaurant etc.

 
turn - otočit, otáčet, obrátit, obracet
BrE
/'tɜ:n/ Přehrát
AmE
/'tɜ:rn/ Přehrát

verb - to put upside down

 
turn it around - obrátit to k lepšímu, změnit to k lepšímu
BrE
/ˌtɜ:n ɪt ə'raʊnd/ Přehrát
AmE
/ˌtɜ:rn ɪt̬ə'raʊnd/ Přehrát

verb - to change something for the better

 
turn out - dopadnout (jak), ukázat se, vyjít najevo
BrE
/ˌtɜ:n'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌtɜ:rn'aʊt/ Přehrát

verb - to prove to be in the end

 
whole - celý
BrE
/'həʊl/ Přehrát
AmE
/'hoʊl/ Přehrát

adjective - complete, entirePokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Pink - Bad Influence

Slovíčka z písně zpěvačky PINK s názvem ‚Bad Influence‘
INTERMEDIATE

Pink - Dear Mr. President

Slovíčka z písně zpěvačky PINK s názvem ‚Dear Mr. President‘
PRE-INTERMEDIATE

Pink - Please Don't Leave Me

Slovíčka z písně zpěvačky PINK s názvem Please Don't Leave Me
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář