Help for English

Slovíčko ELSE

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 21.01.2018

Pojďme si říct něco o velice užitečném slovíčku ELSE, které určitě znáte, ale možná ho neumíte správně používat. (upravený článek z roku 2010)Slovíčko ELSE

Dnešní slovíčko určitě znáte, ale možná si nejste jisti jeho správným použití či významem. Pamatujte si, že slovíčko else/'els/ je vždy součástí vazby, nestojí tedy nikdy samostatně.

Pokud si chcete toto slovo přeložit, většinou půjde o podobu slova jiný, ale taky třeba jinde, jinak, jinam apod. Záleží totiž, v jaké vazbě slovo použijete.

something else / anyone else

Pojí často se slovíčky something/not­hing/someone apod., určitě neuškodí si tato slovíčka připomenout:

Pozn.: Pokud na tabulku kliknete, otevře se vám samostatný článek s odkazy na testy, články a tabulku ke stažení ve formátu PDF.

something else = něco jiného
nothing else = nic jiného
anything else = cokoli (něco, nic) jiného
somebody / someone else = někdo jiný
nobody / no one else = nikdo jiný
anybody / anyone else = kdokoli (někdo, nikdo) jiný
somewhere else = někde jinde
nowhere else = nikde jinde
anywhere else = kdekoli (někde, nikde) jinde

Why don't you buy him something else? TTT
You'll have to borrow it from somebody else. TTT
If he doesn't know the answer, you can ask someone else. TTT
My parents want to go somewhere else this year. TTT  

One coffee, please. – Anything else? TTT
Don't show it to anybody else, ok? TTT
Anyone else would agree with me on that. TTT
She never wants to go anywhere else. TTT  

Nothing else matters. TTT
Nobody else knew how to do it. TTT
I'll go with no one else but you. TTT
This air is humid like nowhere else. TTT 

Pozn.: Mnoho studentů si není jisto správným použitím slovíček some a any, proto doporučujeme samostatný článek.

everything else / everyone else …

Slůvko else se také může pojit se slovy, která začínají na every-. Význam je pak v češtině spíše ostatní:

everything else = všechno ostatní
everybody else = všichni ostatní
everyone else = všichni ostatní
everywhere else = všude jinde

This is yours. Everything else is mine. TTT
Jack was bored. Everybody else was having fun though. TTT
They fired everyone else. TTT
He wants to travel to Monaco. He's been everywhere else in Europe. TTT 

what else / who else

Další důležité použití slůvka else je s tázacími zájmeny:

what else = co jiného
who else = kdo jiný
where else = kde jinde (kam jinam)
how else = jak jinak

What else do you want to buy for his birthday? TTT
Who else was at the party? TTT
Where else does she want to go? TTT
How else do you think I can do it? TTT
You want to go to Croatia again? – Where else? TTT  

Přivlastňování: else's

Slovíčka somebody/anybo­dy/someone/no­body apod. mohou být v přivlastňovacím pádu. Chyba by však byla přivlastňovat přímo ke slovíčku someone/somebody.

somebody's car TTT
somebody's else car
somebody else's car TTT pozor na výslovnost /elsɪz/

It's always someone else's fault, never yours. TTT
Is that your car? – It must be somebody else's from the party. TTT
The book isn't anyone else's. It must be hers. TTT
He's never interested in anybody else's problems. TTT
It can be no one else's. TTT 

else vs. another

Mnoho studentů překládá české jiný jako other nebo another. Může to být správně, záleží na kontextu. Rozhodně však tato slovíčka nemůžete nikdy spojit se slovy z dnešního článku (something, anyone, nowhere, what, where atd.)

Jedna z nejčastějších chyb je pak spojování slovíčka another se slovy something nebo what:

something another / other
something else TTT

what another / other
what else TTT

Pozn.: Samotná slovíčka other / another / the other apod. jsou často problém. Určitě doporučujeme přečíst si samostatný článek.

Závěr

Jak jste si mohli přečíst, slovíčko else je opravdu velice užitečné. Měli byste si pamatovat, že else se nepoužívá samostatně. Jsou určitá slovíčka, se kterými vytváří vazby.

Zde sice použití tohoto slůvka nekončí, ale pro danou úroveň je zcela dostačující.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Vadí, nevadí - slovesa MIND a MATTER

Jak anglicky říct, že mi něco vadí nebo nevadí? Jak správně používat slovesa MIND a MATTER?
STARTER

HAVE TO - Unit 6/4 (vocabulary)

Slovesa z lekce Angličtina pro začátečníky
UPPER-INTERMEDIATE

Beyond the Great White Wall (extra vocabulary)

Méně obvyklá slovíčka v povídce BEYOND THE GREAT WHITE WALL.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slovíčko ELSE 8 13027 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 8 lety