Help for English

Slovíčko ELSE

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 21.01.2018

Pojďme si říct něco o velice užitečném slovíčku ELSE, které určitě znáte, ale možná ho neumíte správně používat.Slovíčko ELSE

Dnešní slovíčko určitě znáte, ale možná si nejste jisti jeho správným použitím či významem. Pamatujte si, že slovíčko else/'els/ je vždy součástí vazby, nestojí tedy nikdy samostatně.

Pokud si chcete toto slovo přeložit, většinou půjde o podobu slova jiný, ale taky třeba jinde, jinak, jinam apod. Záleží totiž, v jaké vazbě slovo použijete.

something else / anyone else

Pojí se často se slovíčky something/not­hing/someone apod., určitě neuškodí si tato slovíčka připomenout:

something else = něco jiného
nothing else = nic jiného
anything else = cokoli (něco, nic) jiného
somebody / someone else = někdo jiný
nobody / no one else = nikdo jiný
anybody / anyone else = kdokoli (někdo, nikdo) jiný
somewhere else = někde jinde
nowhere else = nikde jinde
anywhere else = kdekoli (někde, nikde) jinde

Why don't you buy him something else? TTT *1
You'll have to borrow it from somebody else. TTT *2
If he doesn't know the answer, you can ask someone else. TTT *3
My parents want to go somewhere else this year. TTT *4  

One coffee, please. – Anything else? TTT *5
Don't show it to anybody else, ok? TTT *6
Anyone else would agree with me on that. TTT *7
She never wants to go anywhere else. TTT *8  

Nothing else matters. TTT *9
Nobody else knew how to do it. TTT *10
I'll go with no one else but you. TTT *11
This air is humid like nowhere else. TTT *12  

Pozn.: Mnoho studentů si není jisto správným použitím slovíček some a any, proto doporučujeme samostatný článek.

everything else / everyone else …

Slůvko else/'els/ se také může pojit se slovy, která začínají na every-. Význam je pak v češtině spíše ostatní:

everything else = všechno ostatní
everybody else = všichni ostatní
everyone else = všichni ostatní
everywhere else = všude jinde

This is yours. Everything else is mine. TTT *13
Jack was bored. Everybody else was having fun though. TTT *14
They fired everyone else. TTT *15
He wants to travel to Monaco. He's been everywhere else in Europe. TTT *16  

what else / who else

Další důležité použití slůvka else je s tázacími zájmeny:

what else = co jiného
who else = kdo jiný
where else = kde jinde (kam jinam)
how else = jak jinak

What else do you want to buy for his birthday? TTT *17
Who else was at the party? TTT *18
Where else does she want to go? TTT *19
How else do you think I can do it? TTT *20
You want to go to Croatia again? – Where else? TTT *21
I didn't know who else to go to. TTT *22 

Přivlastňování: else's

Slovíčka somebody/anybo­dy/someone/no­body apod. mohou být v přivlastňovacím pádu. Chyba by však byla přivlastňovat přímo ke slovíčku someone/somebody.

somebody's car TTT *23
somebody's else car
somebody else's car TTT *24 pozor na výslovnost /elsɪz/

It's always someone else's fault, never yours. TTT *25
Is that your car? – It must be somebody else's from the party. TTT *26
The book isn't anyone else's. It must be hers. TTT *27
He's never interested in anybody else's problems. TTT *28
It can be no one else's. TTT *29  

else vs. another

Mnoho studentů překládá české jiný jako other nebo another. Může to být správně, záleží na kontextu. Rozhodně však tato slovíčka nemůžete nikdy spojit se slovy z dnešního článku (something, anyone, nowhere, what, where atd.)

Jedna z nejčastějších chyb je pak spojování slovíčka another se slovy something nebo what:

something another / other
something else TTT *30

what another / other
what else TTT *31

Pozn.: Samotná slovíčka other / another / the other apod. jsou často problém. Určitě doporučujeme přečíst si samostatný článek.

Závěr

Jak jste si mohli přečíst, slovíčko else je opravdu velice užitečné. Měli byste si pamatovat, že else se nepoužívá samostatně. Jsou určitá slovíčka, se kterými vytváří vazby.

Zde sice použití tohoto slůvka nekončí, ale pro danou úroveň je toto vysvětlení zcela dostačující.

Překlad:
 1. Proč mu nekoupíš něco jiného?
 2. Budeš si to muset půjčit od někoho jiného.
 3. Pokud nezná odpověď, můžeš se zeptat někoho jiného.
 4. Moji rodiče chtějí letos jet někam jinam.
 5. Jednu kávu, prosím. – Ještě něco?
 6. Nikomu jinému to neukazuj, ok?
 7. Kdokoli jiný by se mnou ohledně toho souhlasil.
 8. Ona nikdy nechce jet nikam jinam.
 9. Na ničem jiném nezáleží.
 10. Nikdo jiný nevěděl, jak to udělat.
 11. Nepůjdu s nikým jiným jen s tebou.
 12. Vzduch je tu vlhký jako nikde jinde.
 13. Toto je tvoje. Všechno ostatní je moje.
 14. Jack se nudil. Všichni ostatní se ale bavili.
 15. Všechny ostatní propustili.
 16. Chce jet do Monaka. Všude jinde v Evropě už byl.
 17. Co jiného chceš koupit na jeho narozeniny?
 18. Kdo jiný byl na tom večírku?
 19. Kam jinam chce jet?
 20. Jak jinak si myslíš, že to můžu udělat?
 21. Ty chceš jet zase do Chorvatska? – Kam jinam?
 22. Nevěděl jsem, ke komu jinému jít.
 23. něčí auto
 24. auto někoho jiného
 25. Je to vždy chyba někoho jiného. Nikdy tvoje.
 26. Je to tvoje auto? – Musí být někoho jiného z toho večírku.
 27. Ta kniha není nikoho jiného. Musí být její.
 28. Nikdy se nezajímá o problémy kohokoli jiného.
 29. Nemůže to být nikoho jiného.
 30. něco jiného
 31. co jiného


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Vadí, nevadí - slovesa MIND a MATTER

Jak anglicky říct, že mi něco vadí nebo nevadí? Jak správně používat slovesa MIND a MATTER?
PRE-INTERMEDIATE

Metallica - Nothing Else Matters

Slovíčka z písně skupiny Metallica s názvem NOTHING ELSE MATTERS
INTERMEDIATE

Slovíčko LIKELY

Dnes se podíváme na velice užitečné slovíčko LIKELY pro vyjádření pravděpodobnosti.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slovíčko ELSE 9 15787 Od fernando 1 poslední příspěvek
před 4 lety