Help for English

Idioms & Collocations: Communicating

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 30.08.2010

Otestujte si znalost kolokací a idiomů, dnes na téma „communicating“.  1. A: Peter came to the party with his girlfriend. B: Well, ________ speaking, the girl was his ex.

  2. A: You have to promise not to tell anyone. B: Don't worry, ________ the word.

  3. I don't know if I can tell him about it. What if he ________ the beans again?

  4. It goes without ________ that you are invited to the party.

  5. What do you think is the best means of ________ information? Definitely the Internet!

  6. It's always nice to be spoken ________ of. Everybody needs to be appreciated now and then.

  7. It's so hot. I wouldn't say ________ to a popsicle, would you?

  8. A: Does he know that his brother got arrested? B: Not yet. I am going to ________ the news to him when I know he's ready.

  9. We have to ________ the police of the break-in.

  10. She was ________ dead two hours after the accident.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Kolokace

Co jsou to kolokace? Jaké typy kolokací existují? Jak se kolokace učit?

INTERMEDIATE

Kolokace: highly, deeply, widely...

Test znalosti častých ustálených spojení s příslovci HIGHLY, DEEPLY, WIDELY, STRONGLY a HEAVILY.
PRE-INTERMEDIATE

Have you ever... (cvičení)

Doplňte 10 otázek “have you ever” správným slovesem. Procvičíte si tak nejen tvary sloves v předpřítomném čase, ale i kolokace.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Idioms & Collocations: Communicating 21 18932 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 11 lety