Help for English

Idioms & Collocations: Communicating

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 30.08.2010

Otestujte si znalost kolokací a idiomů, dnes na téma „communicating“.  1. A: Peter came to the party with his girlfriend. B: Well, ________ speaking, the girl was his ex.

  2. A: You have to promise not to tell anyone. B: Don't worry, ________ the word.

  3. I don't know if I can tell him about it. What if he ________ the beans again?

  4. It goes without ________ that you are invited to the party.

  5. What do you think is the best means of ________ information? Definitely the Internet!

  6. It's always nice to be spoken ________ of. Everybody needs to be appreciated now and then.

  7. It's so hot. I wouldn't say ________ to a popsicle, would you?

  8. A: Does he know that his brother got arrested? B: Not yet. I am going to ________ the news to him when I know he's ready.

  9. We have to ________ the police of the break-in.

  10. She was ________ dead two hours after the accident.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Kolokace: highly, deeply, widely...

Test znalosti častých ustálených spojení s příslovci HIGHLY, DEEPLY, WIDELY, STRONGLY a HEAVILY.
PRE-INTERMEDIATE

Have you ever... (cvičení)

Doplňte 10 otázek “have you ever” správným slovesem. Procvičíte si tak nejen tvary sloves v předpřítomném čase, ale i kolokace.

INTERMEDIATE

Kolokace

Co jsou to kolokace? Jaké typy kolokací existují? Jak se kolokace učit?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Idioms & Collocations: Communicating 21 18421 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 10 lety