Help for English

Kolokace

INTERMEDIATE Vydáno dne 16.10.2017

Co jsou to kolokace? Jaké typy kolokací existují? Jak se kolokace učit?Kolokace

Při studiu angličtiny velmi často narazíte na pojem kolokace či v angličtině collocation/ˌkɒlə'keɪ­ʃn/. V tomto článku si vysvětlíme, co to kolokace jsou, jak se dělí a čím se liší např. od složených slov či idiomů. Především si vysvětlíme, proč je jejich znalost pro studenta angličtiny důležitá.

Co je to kolokace?

Slova v textu (ať mluveném či psaném) mají mezi sebou různé vazby. Tyto vazby mohou být např. gramatické (např. spojení slovíček I am sleeping ), ale o těch nebude řeč. My budeme mluvit o negramatických vazbách mezi slovíčky.

Vezměte si např. podstatné jméno rain/'reɪn/ – déšť. S jakými přídavnými jmény se nejčastěji pojí a s jakými se naopak nikdy nepojí? Mezi ty použitelné vazby patří např. cold rain, summer rain, light rain, tropical rain apod. Tato slova spolu tzv. kolokují. Na druhou stranu se pravděpodobně nikdy nesetkáte se spojeními tall rain, square rain, snow rain apod., protože ta nedávají žádný smysl.

Jak byste ale např. řekli ‘silný déšť’? Nebyl by to strong rain, protože tato dvě slova spolu nekolokují. Správná kolokace by byla heavy rain, případně pouring rain či driving rain. Není tu pravděpodobně žádný logický důvod, proč by to nemohlo být ‘strong rain’ nebo ‘dense rain’ či ‘big rain’. Žádné gramatické pravidlo takové použití nezakazuje a přesto jsou tato spojení špatně. Jediný důvod, proč je správně ‘heavy rain’, je, že se jedná o pevné spojení, kolokaci.

Slabé a silné kolokace

Některé kolokace lze vytvářet poměrně volně. Můžeme tak sami přijít obrovské množství přijatelných spojení. Pokud bychom jednu část takové kolokace ve větě vynechali, na vytvořené místo by bylo možné dosadit mnoho různých možností. Takovým kolokacím se říká slabé kolokace, weak collocations.

Na druhé straně existují spojení, která jsou víceméně ustálená. Není možné je vytvářet tak, jak se člověku zachce. Pokud jednu část takové kolokace vynecháme ve větě, na její místo nepůjde dosadit pravděpodobně nic jiného. Pokud ano, tak to bude pouze velmi malá škála možností. Pokud byste např. četli knihu a posledním slovem na stránce by byla jedna část takové kolokace, velmi snadno byste dokázali předpovědět, jaké slovo bude následovat na následující stránce. Tyto kolokace se nazývají silné kolokace, strong collocations.

Mezi slabé kolokace s naším příkladovým deštěm tedy patří např. cold rain, chilly rain, cool rain atd. Oproti tomu již zmiňované heavy rain či driving rain jsou silné kolokace.

Kolokace vs. ostatní spojení

Ne všechna slovní spojení jsou ale kolokace. Narazíte např. i na další typy.

Složená slova (compounds) jsou výrazy, které se někdy píší jako dvě slova (full moon), jindy jsou spojená spojovníkem (mother-in-law) a jindy se píší dohromady (raincoat). Na rozdíl od kolokací ale mají složená slova význam jednoho slova. Ve vazbě heavy rain máme dvě slova, z nichž každé má svůj význam. Ve slově raincoat jsou sice zastoupena dvě slova, ale dohromady vytváří jeden jediný význam – typ oblečení, které si člověk bere do deště.

Idiomy jsou ustálené, neměnné vazby, jejichž význam nelze zpravidla odvodit z významu jednotlivých slov. Např. vazba as right as rain říká, že je někdo zdravý (jako rybička), v pořádku, bez újmy. Vazba take a rain check zase znamená, že někdo něco odloží na později.

Hranice mezi slabými kolokacemi, silnými kolokacemi, složenými slovy atd. ale nejsou vždy úplně jasné. Navíc se může lišit i přístup různých lingvistů k dané problematice. Určitě si tedy z dělení do těchto kategorií nedělejte těžkou hlavu.

Kolokační vzorce

Kolokačních vzorců, kterých si můžeme při učení jazyka všímat, je několik. Pokud bychom se drželi příkladu s deštěm, nalezneme např. tyto možnosti:

přídavné jméno + RAIN
Tento typ spojení jsme si již představili. Patří sem např. zmíněný heavy rain apod.

sloveso + RAIN
Mezi slovesa, za kterými často následuje podstatné jméno rain, patří např. look like (it looks like rain), pour with (it was pouring with rain) apod.

podstatné jméno + OF + RAIN
Sem patří např. označení množství – a drop of rain, an inch of rain apod.

RAIN + sloveso
O dešti můžeme říct např. že padá (rain falls), ustane (rain stops) apod.

RAIN + podstatné jméno
Sem patří např. rain water, rain shelter apod. Zde konkrétně ale nemusí být vždy úplně jasná hranice mezi kolokací a složeným slovem.

předložka + RAIN
I vazby s předložkami bývají často řazeny mezi kolokace. S deštěm se pojí předložky např. takto: in the rain /through the rain

Opustíme-li déšť jako podstatné jméno a podíváme se na sloveso pršet, najdeme např. vazby:

RAIN + příslovce
Např. rain steadily, rain heavily.

sloveso + RAIN
Zde nalezneme např. start to rain, stop raining apod.

Jak na kolokace

Co může student angličtiny dělat, aby se kolokace naučil? A je vůbec potřeba se je učit?

Představte si to na příkladu s cizincem, který se učí česky. Pokud by řekl např. “těžký déšť” nebo “venku těžce prší”, samozřejmě, že ho pochopíme. Bude to ale znít zvláštně, nepřirozeně, nesprávně a možná nás to i pobaví.

Pokud by cílem našeho studia angličtiny bylo prostě “domluvit se” (a nic víc), potom kolokace pravděpodobně nebudou tak důležité. Pokud bychom se ale chtěli vyhnout pozvednutým obočím či úsměvům nad našimi výrazy, je dobré se na kolokace v nějaké míře zaměřit (jsou jich jistě miliony, a tak je nerealistické chtít se je naučit všechny). K přirozenosti projevu neodmyslitelně patří a proto určitě doporučujeme udělat jim ve svém ‘studijním jídelníčku’ místo.

Kolokace jsou navíc poměrně pevnou součástí školních osnov a snad všech kurzů angličtiny (všech úrovní) i mezinárodních jazykových zkoušek. Pokud nebudete ochotni se naučit např. spojení jako make a mistake či do your homework, odnese to i vaše vysvědčení či známka na jazykovém certifikátu.

Učte se kolokace s novými slovíčky

Výborný způsob, jak se učit kolokace, je spojit je s učením se nové slovní zásoby. Když si nové slovíčko vyhledáte ve slovníku, základní kolokace tu jsou uvedeny (např. v oxfordském slovníku je uvádí ve větách tučně). Pokud si nová slovíčka někam zapisujete, zapište si je rovnou i s několika základními kolokacemi, nejlépe i s příkladovými větami.

Pořiďte si nové studijní materiály

Pokud nelitujete peněz investovaných do učebnic a slovníků, můžete si zakoupit některé z titulů, které pro tyto účely nakladatelství vydávají. Můžete zkusit např. učebnici English Collocations in Use či si v knihkupectví vyhledat nějaké alternativy (např. zde)

Vyhledávejte si kolokace při psaní

Budete-li psát nějakou slohovou práci, dopis či cokoliv jiného, zkuste si občas některé kolokace dohledat. Pořiďte si např. slovník kolokací Oxford Collocations Dictionary (případně si jeho mírně ostříhanou verzi najděte na internetu) a tu a tam si tam vyhledejte slova ze svého textu. Jistě vám často napoví, jak danou věc použít jinak, lépe, přirozeněji.

Buďte v kontaktu s angličtinou

Čtěte a poslouchejte angličtinu co nejvíce. V knihách, časopisech, na internetu, ve filmech a seriálech atd. budete kolokace vídat a slýchat neustále. Díky tomu potom hodně kolokací budete schopni použít sami od sebe, citem.

Kolokace na Help for English

Kolokacím se již léta věnujeme i na našich stránkách. Zadejte si do našeho vyhledávače “kolokace” nebo anglicky “collocations” a už můžete studovat, procvičovat a testovat.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Kolokace: highly, deeply, widely...

Test znalosti častých ustálených spojení s příslovci HIGHLY, DEEPLY, WIDELY, STRONGLY a HEAVILY.
UPPER-INTERMEDIATE

Idioms & Collocations: Communicating

Otestujte si znalost kolokací a idiomů, dnes na téma „communicating“.
UPPER-INTERMEDIATE

Miscellaneous Vocabulary and Collocations 1

Test zaměřený na pokročilejší vazby, kolokace, idiomy apod.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Kolokace 5 3403 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 3 lety